Том 2, № 47 (2018)

Зміст

МОДЕРНІЗАЦІЯ ТА ІННОВАЦІЙНІСТЬ У ВІТЧИЗНЯНІЙ ВИЩІЙ ШКОЛІ PDF
Вікторія Миколаївна Вовк, Ірина Сергіївна Тімуш 188-196

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА, МІЖНАРОДНЕ ПРАВО

ЗЛОЧИНИ, ЩО ПОСЯГАЮТЬ НА СУСПІЛЬНІ ВІДНОСИНИ ІЗ ПРОЦЕСУАЛЬНО РЕГЛАМЕНТОВАНОГО ЗДІЙСНЕННЯ ПРАВОСУДДЯ СУДОМ В УКРАЇНІ ТА АЗЕРБАЙДЖАНСЬКІЙ РЕСПУБЛІЦІ PDF
Вусал Алігісмат огли Ахмедов 33-38
ПРАВОРОЗУМІННЯ В ТЕОРІЇ І ФІЛОСОФІЇ ПРАВА PDF
Ivan L. Borodin, Oksana M. Myronets 39-45
ПРАВОРОЗУМІННЯ ТА ЙОГО ВПЛИВ НА ТРАНСФОРМАЦІЮ СУСПІЛЬНИХ ВІДНОСИН В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ PDF
Ростислав Андрійович Калюжний 46-54
СУТНІСТЬ ЮРИДИЧНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ СУБ'ЄКТІВ МІЖНАРОДНОГО ПРАВА PDF
Гіві Лобжанідзе, Давид Лобжанідзе 55-61
ІСТОРИЧНИЙ АСПЕКТ ФОРМУВАННЯ АМЕРИКАНСЬКОЇ ПРАВОВОЇ СИСТЕМИ PDF
Наталія Василівна Пильгун 62-69

КОНСТИТУЦІЙНЕ ТА АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО

АНАЛІЗ ПРАВОВИХ ЗАСАД ЗДІЙСНЕННЯ ПОВНОВАЖЕНЬ ОРГАНАМИ АДВОКАТСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ, ЯКІ НЕ МАЮТЬ СТАТУСУ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ PDF
Євген Олександрович Артьомов 70-75
ПPAВОВЕ PЕГУЛЮВAННЯ У СФЕPI ПPОТИДIЇ КОPУПЦIЇ СЛУЖБОВЦЯМИ НАЦІОНАЛЬНОГО АНТИКОРУПЦІЙНОГО БЮРО УКРАЇНИ PDF
Дмитро Віталійович Єренко 76-82
ПРИЙНЯТТЯ ТА ВПЛИВ ОРХУСЬКОЇ КОНВЕНЦІЇ НА ДОСТУП ДО ЕКОЛОГІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ В УКРАЇНІ PDF
Ганна Миколаївна Проскура 83-88
КОРУПЦІЯ В УКРАЇНІ ЯК СПАДЩИНА РАДЯНСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ PDF
Ірина Миколаївна Сопілко, Надія Олексіївна Армаш 89-94

ЦИВІЛЬНЕ І ТРУДОВЕ ПРАВО

ЕТАПИ У СТАНОВЛЕННІ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СОЦІАЛЬНИМ ЖИТЛОМ В УКРАЇНІ PDF
Ольга Василівна Воронова 95-102
ТРУДОВА ФУНКЦІЯ ПРАЦІВНИКА ЗА ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ: ЗМІСТ ТА ОСНОВНІ ЕЛЕМЕНТИ PDF
Ганна Володимирівна Дігтяренко 103-108
ВИЗНАЧЕННЯ СІМ’Ї У ЮРИДИЧНІЙ НАУЦІ PDF
Ірина Сергіївна Тімуш 109-115
МЕДИЧНА РЕФОРМА: РЕАЛІЇ УКРАЇНИ ТА МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД PDF
Тетяна Михайлівна Ямненко 116-120

ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО

ПУБЛІЧНЕ АДМІНІСТРУВАННЯ У СФЕРІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ PDF
Дмитро Олександрович Беззубов 121-126
ПРАВОВА ПРИРОДА ГРУПОВОГО ПОЗОВУ В ГОСПОДАРСЬКОМУ СУДОЧИНСТВІ PDF
Олександр Павлович Білько 127-133
ЗАХИСТ СТРАХОВОГО ПРАВА В АРБІТРАЖНОМУ (ТАХКІМ) ПОРЯДКУ В ТУРЕЦЬКІЙ РЕСПУБЛІЦІ PDF
Турал Імамалі огли Гезалзаде 134-140
ПРАВОВІ ОСОБЛИВОСТІ БУДІВНИЦТВА ЖИТЛОВОГО БУДИНКУ НА ПІДСТАВІ БУДІВЕЛЬНОГО ПАСПОРТУ PDF
Катерина Олексіївна Рябова, Денис Ігорович Майстров 141-146
ЗУПИНЕННЯ МИТНОГО ОФОРМЛЕННЯ ТОВАРІВ ЧИ ПРЕДМЕТІВ, ЩО МІСТЯТЬ ОБ’ЄКТИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ, ЯК ЗАХІД ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПОЗОВУ PDF
Тимур Рафаїлович Хамзін 147-153

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО І КРИМІНОЛОГІЯ

ПОШУК ІСТИНИ У НОРМАТИВНІЙ ПЛУТАНИНІ КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧОГО ПРАВА PDF
Ольга Іванівна Богатирьова 154-159
ПРОБЛЕМИ КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ: ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД PDF
Анатолій Петрович Гаврилішин, Валентина Петрівна Козирєва 160-165
МЕЖІ ДОКАЗУВАННЯ У СПРАВАХ ЩОДО ВБИВСТВА МАТІР’Ю СВОЄЇ НОВОНАРОДЖЕНОЇ ДИТИНИ PDF
Софія Яківна Лихова, Ганна Володимирівна Рибікова, Лілія Юріївна Грекова 166-172
ЗАСТОСУВАННЯ ТЕРМІНІВ «МІНІМАЛЬНА ЗАРОБІТНА ПЛАТА» ТА «ПРОЖИТКОВИЙ МІНІМУМ ДЛЯ ПРАЦЕЗДАТНИХ ОСІБ» З МЕТОЮ ВСТАНОВЛЕННЯ ОЗНАК ПРАВОПОРУШЕНЬ У СФЕРІ АНТИКОРУПЦІЙНОГО ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ PDF
Дмитро Григорович Михайленко 173-181
ВІДКЛАДЕННЯ СУДОВОГО РОЗГЛЯДУ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ PDF
Тарас Богданович Сеник 182-187

РЕЦЕНЗІЇ

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО РОЗУМІННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ ЛЮДИНИ PDF
Ростислав Андрійович Калюжний 197-198
СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ОСІБ З ІНВАЛІДНІСТЮ: ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВІ ПРОБЛЕМИ PDF
Світлана Василівна Вишновецька 199-200

ПОВІТРЯНЕ, КОСМІЧНЕ, ЕКОЛОГІЧНЕ ПРАВО

ПРАВОВИЙ РЕЖИМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ ПОЛЬОТІВ ЦИВІЛЬНИХ ПОВІТРЯНИХ СУДЕН У СИТУАЦІЇ ЗБРОЙНОГО КОНФЛІКТУ НА ТЕРИТОРІЇ ДЕРЖАВИ PDF
Володимир Сергійович Волостних 11-18
ПРОБЛЕМА ФРАГМЕНТАЦІЇ І ШЛЯХИ ЇЇ ВРЕГУЛЮВАННЯ В МІЖНАРОДНОМУ ПОВІТРЯНОМУ ПРАВІ PDF
Олександр Анатолійович Радзівілл 19-26
МЕХAНIЗМ ДЕPЖAВНОГО PЕГУЛЮВAННЯ AВIAЦIЙНИХ ПЕPЕВЕЗЕНЬ PDF
Ірина Петрівна Устинова, Марина Олександрівна Ярошук 27-32


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.

ISSN: 2663-3949