АНАЛІЗ ПРАВОВИХ ЗАСАД ЗДІЙСНЕННЯ ПОВНОВАЖЕНЬ ОРГАНАМИ АДВОКАТСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ, ЯКІ НЕ МАЮТЬ СТАТУСУ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ

Євген Олександрович Артьомов

Анотація


Мета: в межах дослідження виокремлено проблемне питання визначення правової природи повноважень органів адвокатського самоврядування та того, яким саме чином виникають повноваження З’їзду адвокатів України як найвищого органу адвокатського самоврядування в Україні, який здійснює формування персонального складу інших органів адвокатського самоврядування. Визначено, що порядок формування повноважень З’їзду адвокатів України не дозволяє стверджувати про наявність цивільно-правових відносин представництва між делегатами З’їзду і адвокатами України. Автор дійшов висновку, що порядок формування, а також природа повноважень З’їзду адвокатів України свідчить про публічно-правові засади формування його повноважень. Методи дослідження: використання діалектичного методу пізнання дозволило концентрувати накоплені наукові знання та практику застосування законодавства щодо правових засад діяльності адвокатського самоврядування. Результати: визначаються передумови низького рівня ефективності діяльності органів адвокатського самоврядування, вказуються на шляхи подолання таких передумов у сучасній адвокатурі. Обговорення: проблеми діяльності органів адвокатського самоврядування з позиції норм сучасного права та європейської інтеграції України.


Ключові слова


адвокатура; З’їзд адвокатів України; представництво; порядок формування повноважень; органи адвокатського самоврядування в Україні

Посилання


Про Раду адвокатів України: положення, затверджене Установчим з’їздом адвокатів України 17.11.2012 URL: http://zakon3.rada.gov. ua/rada/show/n0001418-12/paran4#n4

Про адвокатуру та адвокатську діяльність: Закон України від 05.07.2012 № 5076-VI URL: http://zakon5.rada.gov.ua/ laws/ show/ 5076-17/page2

Цивільний кодекс України: Закон України від 16.01.2003 № 435-IV URL: http://zakon5. rada.gov.ua/laws/show/435-15/ paran1315#n1315

Порядок висування та обрання делегатів конференції адвокатів міста Києва, затверджений Рішенням Ради Адвокатів України від 13.11.2015 № 152 URL: http://unba.org.ua/ assets/ uploads/ legislation/poryadki/2015.12.25-poryadok-kyiv.pdf.pdf

References

Pro Radu advokativ Ukrayiny`: polozhennya, zatverdzhene Ustanovchy`m z'yizdom advokativ Ukrayiny` 17.11.2012 URL: http://zakon3.rada.gov.ua/rada/show/n0001418-12/paran4#n4

Pro advokaturu ta advokats`ku diyal`nist`: Zakon Ukrayiny` vid 05.07.2012 № 5076-VI URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/ 5076-17/page2

Cy`vil`ny`j kodeks Ukrayiny`: Zakon Ukrayiny` vid 16.01.2003 № 435-IV URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/435-15/ paran1315#n1315

Poryadok vy`suvannya ta obrannya delegativ konferenciyi advokativ mista Ky`yeva, zatverdzheny`j Rishennyam Rady` Advokativ Ukrayiny` vid 13.11.2015 № 152 URL: http://unba.org.ua/assets/ uploads/legislation/ poryadki/2015.12.25-poryadok-kyiv.pdf.pdf


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.