ПРАВОРОЗУМІННЯ В ТЕОРІЇ І ФІЛОСОФІЇ ПРАВА

Ivan L. Borodin, Oksana M. Myronets

Анотація


Мета: у статті обґрунтовується необхідність використання різноманітних підходів у процесі дослідження права як складного явища. Багатоаспектне правопізнання є важливим, адже чим більше використано підходів у вивченні права, тим змістовнішим є уявлення про його природу. Методи: феноменологічний; герменевтичний; порівняльно-правовий; соціологічний; логічний; діалектичний. Результати: з’ясовано характер і місце категорії «праворозуміння» в межах таких юридичних наук, як теорія держави і права та філософія права; проаналізовано взаємозв’язок окремих типів праворозуміння; обґрунтовані необхідність, важливість, доцільність і актуальність формування інтегративної юриспруденції для функціонування сучасного суспільства. Обговорення: проблем праворозуміння, права, як явища, як інструменту для задоволення потреб суб’єктів правовідносин, взаємозв’язку окремих типів праворозуміння з вимогами законності.


Ключові слова


праворозуміння; легізм; позитивізм; джерела права; буття права; теорія права; філософія права

Посилання


Csaba Varga. The Paradigms of Legal Thinking. – SZENT ISTVAN TARSULAT. – Budapest, 2012. – 420 p.

Nersesyants V.S. Philosophy of law. – M., 1998. – 652 p.

Nersesyants V.S. Law and legislation. – M., 1983. – 366 p.

Petrova L.V., Trofymenko V.A. Spiritual nature of law: the philosophic-anthropological approach // Problems of legality. Republic interdepartmental scientific proceedings. – Kharkiv, 1999. – 38. – P. 3-10.

Montesquieu Sh. Selected papers. – M., 1955. – 803 p.

Nersesyants V.S. General Theory of Law and State. – M., 1999. – 552 p.

Kerimov D.A. Law-making technique. – M., 1998. – 127 p.

Zayets A.P. Legal state in the context of new Ukrainian experience. – K., 1999. – 248 p.

Tjong Tjin Tai, Eric, Rule of Law and Legal Epistemology (April 25, 2017). Published in E. Feteris, H. Kloosterhuis, J. Plug, C. Smith (eds.), Legal Argumentation and Rule of Law, The Hague: Eleven 2016, p. 193-204.); Tilburg Private Law Working Paper Series No. 3/2017; Tilburg Law School Research Paper No. 11/2017. [Electronic resource]. – Access mode: https://ssrn.com/ abstract=2958144 or http://dx.doi.org/10.2139/ ssrn. 2958144

Kozlovsky A.A. Legal thinking as a form of law existence // Scientific of Bulleting Chernivtsi University. Scientific Proceeding. – 1. – Chernivtsi, 1996. – P. 4-10.

Elizabeth E. Mertz, Mark Goodale. Comparative Anthropology of Law // Legal Studies Research Paper Series Paper in Comparative Law and Society Elgar Series: Research Handbooks in Comparative Law. – 2012. – No. 1184 [Electronic resource]. – Access mode: http://ssrn.com/abstract=1988908

Petrova L.V. Legitimacy of a state and law as a subject of philosophy of law // Republic interdepartmental scientific proceedings. – Kharkiv, 1997. – No. 32. – P. 3-7.

Slyvka S.S. Philosophy of Law: Teach. manual – Kyiv: Atika, 2012. – 256 p.

Danylian O.H. Philosophy of Law: Manual. – Kharkiv: Pravo, 2014. – 208 p.

Hegel G. Philosophy of Law. – M., 1990. – 524 p.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.