Том 1, № 58 (2021)

Зміст

ПОВІТРЯНЕ, КОСМІЧНЕ, ЕКОЛОГІЧНЕ ПРАВО

ПРАВОРОЗУМІННЯ ПРЕДМЕТА ЕКОЛОГІЧНОГО ПРАВА PDF
Анатолій Петрович Гаврилішин, Валентина Петрівна Козирєва 9-15
СЛУЖБОВІ ВІДНОСИНИ ПРИ ЗДІЙСНЕННІ ТЕХНІЧНОГО РОЗСЛІДУВАННЯ, ОБСЛУГОВУВАННЯ ТА ОРГАНІЗАЦІЇ ПОВІТРЯНОГО РУХУ PDF
Ольга Анатоліївна Гусар, Богдана Сергіївна Літвінчук 16-22
ФУНКЦІОНАЛЬНІСТЬ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ В ГАЛУЗІ ПОВІТРЯНОГО ТРАНСПОРТУ PDF
Анна Євгенівна Полянська 23-28
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНТРОЛЮ ЗА ПОВІТРЯНИМ ПРОСТОРОМ В КОНТЕКСТІ ПОВНОВАЖЕНЬ ДЕРЖАВНОЇ ПРИКОРДОННОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ: НОРМАТИВНИЙ АСПЕКТ PDF
Станіслав Олександрович Філіппов, Ірина Павлівна Кушнір, Михайло Віталійович Федорук 29-37

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА, МІЖНАРОДНЕ ПРАВО

ІСТОРИКО-ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ СТАНОВЛЕННЯ І РОЗВИТКУ ТЕОРІЇ ПОДІЛУ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ PDF
Іван Лук'янович Бородін 38-44
УЗАКОНЕНИЙ ЮРИДИЧНИЙ ПРИНЦИП НОВІТНЬОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНСЬКОГО ПРАВА В ДІЯЛЬНОСТІ СУДОВОЇ ВЛАДИ PDF
Михайло Степанович Кельман, Ігор Миколайович Риженко 45-53
ФУНКЦІЇ ПРАВОВОЇ КУЛЬТУРИ У СУЧАСНОМУ ІНФОРМАЦІЙНОМУ ПРОСТОРІ PDF
Олена Миколаївна Макеєва 54-60
ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ КІБЕРНАСИЛЬСТВА: ПОНЯТТЯ ТА ЗМІСТ PDF
Микола Михайлович Новіков, Марія Миколаївна Новікова 61-67

КОНСТИТУЦІЙНЕ ТА АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО

ПОНЯТТЯ ТА ОЗНАКИ ДЕРЖАВНОГО СЛУЖБОВЦЯ ЗА ЗАКОНОДАВСТВОМ РЕСПУБЛІКИ ІРАК PDF
Хайдер Саід Джихад Аль-Саеді 68-80
ІНОЗЕМНИЙ ДОСВІД КОНТРОЛЮ МІСЦЕВОГО ОМБУДСМЕНА ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ І МОЖЛИВІСТЬ ЙОГО ЗАСТОСУВАННЯ В УКРАЇНІ PDF
Ельшад Ібрагімов 81-85
ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ СИСТЕМ ДЕРЖАВНОГО ТА НЕДЕРЖАВНОГО ПЕНСІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ: АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ PDF
Людмила Геннадіївна Кондрат 86-94
ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ ЯК ПРЕДМЕТ ПРАВОВОГО ДОСЛІДЖЕННЯ PDF
Юрій Дем'янович Кунєв 95-102
РОЗВИТОК ГЕНДЕРНО-ОРІЄНТОВАНОГО БЮДЖЕТУВАННЯ В УКРАЇНІ НА ДОСВІДІ ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН PDF
Ірина Петрівна Устинова, Євгенія Миколаївна Ткаченко, Ірина Геннадіївна Ліхітченко 103-110
ТЕОРЕТИЧНІ ПИТАННЯ ПОНЯТТЯ ПУБЛІЧНО-ПРАВОВОГО СПОРУ В ПРОЦЕСІ ОСКАРЖЕННЯ РІШЕНЬ КОМІСІЙ КОНКУРСНОГО ВІДБОРУ КЕРІВНИКІВ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ ДЕРЖАВНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ PDF
Iryna P. Ustynova, Olga A. Husar, Oksana M. Myronets 111-119

ЦИВІЛЬНЕ І ТРУДОВЕ ПРАВО

ПОНЯТТЯ ЗМІНИ УМОВ ТРУДОВОГО ДОГОВОРУ ТА ЙОГО СПІВВІДНОШЕННЯ ІЗ СУМІЖНИМИ ПРАВОВИМИ ПОНЯТТЯМИ PDF
Денис Анатолійович Бальц 120-127
ЗАКОНОДАВЧЕ ЗАКРІПЛЕННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВА НА ШТУЧНУ РЕПРОДУКЦІЮ PDF
Ірина Андріївна Слободська, Владислава Михайлівна Процко 128-134
КІБЕРСТАЛКІНГ: ПРОБЛЕМИ ПРАВОВОГО ЗАХИСТУ PDF
Валерія Вікторівна Філінович 135-141
ШТУЧНИЙ ІНТЕЛЕКТ ЯК СУБ’ЄКТ ЦИВІЛЬНОГО ПРАВА PDF
Богдан Сергійович Щербина, Вероніка Валеріївна Ткаченко 142-148
ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ПРАВ ЛЮДИНИ В УМОВАХ ПАНДЕМІЇ PDF
Тетяна Михайлівна Ямненко, Марина Віталіївна Стешенко 149-155

ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО

ТРАНСФОРМАЦІЯ СИСТЕМИ КАДАСТРОВОГО ОБЛІКУ: ВІД ЧАСІВ НЕЗАЛЕЖНОСТІ УКРАЇНИ ДО СЬОГОДЕННЯ PDF
Наталія Володимирівна Жмур, Марина Миколаївна Лавренчук 156-163
ПРАВОВИЙ МЕХАНІЗМ КОНТРОЛЮ ЗА ІНВЕСТИЦІЯМИ У СТРАТЕГІЧНО ВАЖЛИВІ ПІДПРИЄМСТВА PDF
Victor P. Moroz 164-170

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО І КРИМІНОЛОГІЯ

ГРОМАДСЬКИЙ КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ: ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ТА ВІТЧИЗНЯНІ РЕАЛІЇ PDF
Олександр Петрович Бабіков 171-176
КРИМІНАЛЬНИЙ ОПОРТУНІЗМ КІБЕРЗЛОЧИННОСТІ ЯК ЗАГРОЗА НАЦІОНАЛЬНІЙ БЕЗПЕЦІ УКРАЇНИ PDF
Ольга Анатоліївна Клименко, Михайло Васильович Гуцалюк 177-184
СУДОВО-ЕКСПЕРТНА ХАРАКТЕРИСТИКА ГЕНОМУ ЛЮДИНИ ТА ЙОГО ІДЕНТИФІКАЦІЙНИХ ОЗНАК PDF
Андрій Віталійович Кофанов, Наталія Миколаївна Ергард 185-193
ВИКРАДЕННЯ ГРОШОВИХ КОШТІВ ІЗ БАНКОМАТІВ (ПИТАННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ) PDF
Софія Яківна Лихова 194-201
РОЛЬ ЮРИДИЧНИХ ФАКТІВ ЯК ПЕРЕДУМОВИ ВИНИКНЕННЯ, ІСНУВАННЯ ТА ПРИПИНЕННЯ КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВИХ ВІДНОСИН PDF
Олена Сергіївна Олійник 202-207

ПРАВОВА ОСВІТА

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ФУНКЦІОНУВАННЯ НАУКОВО-ОСВІТНЬОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ В УМОВАХ ПАНДЕМІЇ COVID-19 PDF
Світлана Григорівна Головко 208-215
СУЧАСНЕ ПРАВО В ЕПОХУ СОЦІАЛЬНИХ ЗМІН PDF
Ірина Миколаївна Сопілко, Вікторія Богданівна Череватюк 216-222

РЕЦЕНЗІЇ

АКТУАЛЬНИЙ ПІДРУЧНИК З ВІЙСЬКОВОГО ПРАВА PDF
Станіслав Дмитрович Гусарєв 223-225
АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ КАРАНОСТІ КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ В УКРАЇНСЬКОМУ ЗАКОНОДАВСТВІ PDF
Ростислав Андрійович Калюжний, Олександр Федорович Бантишев, Богдан Васильович Романюк 226-227
ДИНАМІКА КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА PDF
Софія Яківна Лихова 228-229
ЗЛОЧИНИ ПРОТИ ЗДОРОВ’Я ОСОБИ: ПРОБЛЕМИ КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВОЇ ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИКИ PDF
Ірина Миколаївна Сопілко 230-231


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.

ISSN: 2663-3949