СУТНІСТЬ ЮРИДИЧНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ СУБ'ЄКТІВ МІЖНАРОДНОГО ПРАВА

Гіві Лобжанідзе, Давид Лобжанідзе

Анотація


Мета: проаналізувати сутність юридичної відповідальності суб'єктів міжнародного права. Охарактеризувати різні види співучасті держав та інших суб'єктів у вчиненні міжнародного правопорушення, дати оцінку превенціальності принципу неминучої міжнародної правової відповідальності. Методи дослідження: використання діалектичного та історичного методу пізнання дозволило концентрувати накопичені наукові знання і розкрити сутність юридичної відповідальності суб'єктів міжнародного права. Результати: міжнародна правова відповідальність, незважаючи на певну специфічність, є одним із серйозних факторів з точки зору превенції правопорушення. Обговорення проблеми: багато вчених ототожнюють поняття об'єктивної і абсолютної відповідальності, але є серед них і ті, хто розмежовує їх.


Ключові слова


міжнародно-правова відповідальність; особливість міжнародного права; протиправні акти; міжнародний делікт

Посилання


Алексидзе Л. Современное международное право / Л. Алексидзе. – Тб., 2016. – C. 26.

Кублашвили К. Основные права / К. Кублашвили. – Тб., 2002. – C. 2.

Лукашук И. И. Право международной ответственности / И. И. Лукашук. – М.: Волтерс Клувер, 2004. – C. 93.

Международное право. Общая часть: учебник. – Москва-Астана, 2013. – C. 579.

Саванели Б. Права человека / Б. Саванели. – Тб., 2001. – C. 27.

Bassiovni M. Ch: Introdvetion to intermational criminal L&W, n.V., P. XXXVI, 2003.

Resolution RC/RES, 6 «The cnme of aggression» Adopted at the 13th pienary meeting ot the Review Conference, on 11 jone 2010.

Contemporary International law dictonary – reerence book Tbilisi, 2003. – C. 275.

References

Aleksidze L. Sovremennoe mezhdunarodnoe pravo / L. Aleksidze. – Tb., 2016.

Kublashvili K. Osnovnye prava / K. Kublashvili. – Tb., 2002.

Lukashuk I. I. Pravo mezhdunarodnoj ot-vetstvennosti / I. I. Lukashuk. – M.: Volters Kluver, 2004.

Mezhdunarodnoe pravo. Obshhaja chast': uchebnik. – Moskva-Astana, 2013.

Savaneli B. Prava cheloveka / B. Savaneli. – Tb., 2001.

Bassiovni M. Ch: Introdvetion to intermational criminal L&W, n.V., P. XXXVI, 2003.

Resolution RC/RES, 6 «The cnme of aggression» Adopted at the 13th pienary meeting ot the Review Conference, on 11 jone 2010.

Contemporary International law dictonary – reerence book Tbilisi, 2003.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.