ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО РОЗУМІННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ ЛЮДИНИ

Ростислав Андрійович Калюжний

Анотація


Рецензія на монографію Золотар Ольги Олексіївни «Інформаційна безпека людини: теорія і практика».

Зазначається, що теоретичні та практичні дослідження автора ґрунтуються на результатах системного, порівняльно-правого аналізу вітчизняного, європейського та інших держав інформаційного законодавства, а також міжнародних правових актів.

Зроблено висновок, що монографія має наукову та практичну цінність для використання як науковцями, так і фахівцями-практиками в галузі права, безпеки, політології, соціології, психології, в тому числі викладачами, студентами та слухачами як гуманітарних, так і технічних навчальних закладів, а також іншими читачами, які цікавляться інформаційно-правовою проблематикою.


Ключові слова


інформаційна безпека людини; інформаційне середовище; свобода інформації; інформаційні права і свободи

Посилання


Золотар О.О. Інформаційна безпека людини: теорія і практика: монографія. – Київ: ТОВ «Видавничий дім «АртЕк», 2018. – 446 с.

References

Zolotar O.O. Informacijna bezpeka ljudyny: teorija i praktyka: monografija. – Kyi'v: TOV «Vydavnychyj dim «ArtEk», 2018. – 446 s.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.