Наукові праці Національного авіаційного університету. Серія: Юридичний вісник «Повітряне і космічне право»

Правовий журнал  «Наукові праці Національного авіаційного університету. Серія «Юридичний вісник. Повітряне і космічне право» (Свідоцтво про державну реєстрацію від 11.10 2005 року) виходить з 2006 року, а з 2007 періодично чотири рази на рік. У 2010 році часопис внесений до чинного Переліку наукових фахових видань України, де можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукового ступеня доктора і кандидата юридичних наук (Бюлетень ВАК України №5 від 2010 року). У 2015 році журнал пройшов переатестацію відповідно до наказу МОН України № 528 від 12.05.2015року. Відповідно до вимог порядку формування наукових фахових видань у редколегію правового журналу входить 5 докторів юридичних наук ЮІ НАУ, 9 докторів юридичних наук інших ВНЗ, а також 8 зарубіжних науковців, фахівців у різних галузях права. В журналі виділений розділ, де публікуються результати досліджень в галузі міжнародного космічного права, міжнародного повітряного права, національного законодавства з питань правового регулювання авіаційної та космічної діяльності, що відповідає його тематичному спрямуванню.

Мова видання: українська, російська, англійська

Вказаний журнал має International Standard Serial Number ISSN: 2307-9061 registered by ISSN International Center 2013.

 


Юридичний вісник «Повітряне і космічне право»

Том 2, № 3 (2007)

Зміст

ПОВІТРЯНЕ, КОСМІЧНЕ, ЕКОЛОГІЧНЕ ТА ТРАНСПОРТНЕ ПРАВО

40 РОКІВ ДОГОВОРУ ПРО КОСМОС 1967 PDF
О. В. Бєглий 5-9
ПОНЯТТЯ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО СТАТУСУ ОСІБ ЕКІПАЖУ ПОВІТРЯНОГО СУДНА УКРАЇНИ PDF
Н. В. Дараганова 10-14
АВІАЦІЙНІ ПРАВИЛА УКРАЇНИ: СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ PDF
С. Г. Кузін 15-18
ОСНОВНІ ЕТАПИ СТАНОВЛЕННЯ МІЖНАРОДНО-ПРАВОВОГО МЕХАНІЗМУ РЕГУЛЮВАННЯ БЕЗПОСЕРЕДНЬОГО ТЕЛЕВІЗІЙНОГО МОВЛЕННЯ PDF
Ю. А. Волошко 19-22
ПРАВОВІ ЗАСАДИ ЛІЗИНГУ АВІАЦІЙНОЇ ТЕХНІКИ PDF
Д. М. Веприняк 23-25
НАПРЯМКИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ ЩОДО ЗАХИСТУ ПРАВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ У СФЕРІ КОСМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ PDF
В. М. Боричевський 26-28

ПРОБЛЕМИ ГАЛУЗЕЙ ПРАВОВОЇ НАУКИ

ЕКОНОМІЧНИЙ ПАТРІОТИЗМ ЯК СКЛАДОВА НАЦІОНАЛЬНОЇ ІДЕЇ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ PDF
В. В. Костицький 29-36
АДМІНІСТРАТИВНО-ЮРИСДИКЦІЙНІ ПОВНОВАЖЕННЯ ОРГАНІВ ВНУТРІШНІХ СПРАВ PDF
І. Л. Бородін 37-39
ПІДХОДИ ДО РОЗУМІННЯ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА В СВІТОВІЙ ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВІЙ ДУМЦІ PDF
Н. В. Філик 40-43
Деякі проблеми правового регулювання в сфері авторських прав PDF
М. М. Аверкова 44-47
КРИМІНАЛЬНО-ПРОЦЕСУАЛЬНИЙ КОДЕКС ФРН ТА ЙОГО ВІДМІННОСТІ ВІД КРИМІНАЛЬНО-ПРОЦЕСУАЛЬНОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ PDF
А. В. Молдован 48-52
ФУНДАМЕНТАЛЬНІ ОСНОВИ МЕХАНІЗМУ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ PDF
C. О. Сарновська 53-57
СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК КРИМІНАЛЬНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ PDF
В. І. Пашко 58-61
ПРОБЛЕМИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ДВОМОВНОСТІ В УКРАЇНІ PDF
О. А. Гусар 62-66
ГУМАНІЗАЦІЯ КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧОЇ СИСТЕМИ PDF
Т. В. Рудник 67-71


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.

ISSN: 2307-9061