No 11-12 (2012)

Наука і молодь. Прикладна серія

Table of Contents

НАУКА І МОЛОДЬ ПРИКЛАДНА СЕРІЯ
М.С. Кулик

Modern aviation technology

THE CONCEPT OF DETACHABLE ENGINE PYLONS IN JET AIRLINERS
Andzelika Grudzien, Przemyslaw Nowakowski, Mateusz Lewandowski 3-6
THE GENERAL AIMS OF CONSRTUCTING UAVs
Łukasz Sawicki, Jacek Widziszowski, Norman Płaskociński 7-11
ЛИНЕЙНАЯ МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ПАРЫ ДИСТАНЦИОННО ПИЛОТИРУЕМЫХ ВЕРТОЛЁТОВ ОДНОВИНТОВОЙ СХЕМЫ В ФРОНТАЛЬНОМ СТРОЮ С МОНОГРУЗОМ
А. А. Бельская, О. Н. Артемьева, Р. Т. Калакура 12-15
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА СИСТЕМА АВТОМАТИЧНОГО КЕРУВАННЯ АВІАЦІЙНИМ ГТД З ВИКОРИСТАННЯМ НЕЙРОННИХ МЕРЕЖ
С. В. Єнчев, С. О. Таку 16-19
ПІДВИЩЕННЯ ЕКСПЛУАТАЦІЙНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ПАЛИВНО-МАСТИЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ ЗА ДОПОМОГОЮ ПРИСАДОК
О. В. Зайчукова, А. В. Васільєва, В. О. Антонова 20-22
МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ ВИБОРУ ПРОГРАМНИХ ЗАСОБІВ ДЛЯ АВТОМАТИЗАЦІЇ УПРАВЛІННЯ АВІАЦІЙНО-РЕМОНТНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ НА ОСНОВІ МІЖНАРОДНИХ СТАНДАРТІВ УПРАВЛІННЯ РЕСУРСАМИ
Ю. А. Захарченко, О. А. Степанюк 23-26
ДІАГНОСТИКА ЗОВНІШНЬОГО ОБВОДУ КРИЛА НА ОСНОВІ ТЕМПЕРАТУРНОГО ПОЛЯ ПЛОЩИНИ КРИЛА
В. М. Казак, А. Є. Бабенко 27-29
ЦИФРОВЕ МОДЕЛЮВАННЯ ВИЗНАЧЕННЯ КРАЙОВОГО КУТА ЗМОЧУВАННЯ
Д. В. Конишев, С. О. Кулаєнко 30-33
ВПРОВАДЖЕННЯ КЕРУЮЧОЇ БАЗОВОЇ МОДЕЛІ В ПРОЦЕС ПРОЕКТУВАННЯ СКЛАДНОГО ТЕХНІЧНОГО ОБ'ЄКТА
Д. І. Конотоп 34-37
ВПРОВАДЖЕННЯ АЛЬТЕРНАТИВНИХ ВИДІВ ЕНЕРГІЇ В АВІАЦІЙНИЙ ТРАНСПОРТ
А. В. Кухарчук 38-41
БЕЗПЕКА АКТИВНИХ ЕНЕРГЕТИЧНИХ СИСТЕМ
М. О. Плахова 42-44
СОВРЕМЕННЫЕ СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ ВЫРАБОТКИ РЕСУРСА ВОЗДУШНЫХ СУДОВ В ЭКСПЛУАТАЦИИ
А. А. Поникарчук, В. С. Краснопольский 45-48
ЛИНЕЙНАЯ МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ИЗОЛИРОВАННОГО ПРОДОЛЬНОГО ДВИЖЕНИЯ ПАРЫ ДИСТАНЦИОННО ПИЛОТИРУЕМЫХ ВЕРТОЛЁТОВ ОДНОВИНТОВОЙ СХЕМЫ С МОНОГРУЗОМ
И. В. Савицкая, А. А. Бельская, В. Б. Мазуркевич 49-52
АДАПТИВНИЙ ВЕЙВЛЕТ-ФІЛЬТР ДЛЯ АНАЛІЗУ ІНФОРМАЦІЇ В ЕЛЕКТРОННИХ СИСТЕМАХ КЕРУВАННЯ ГАЗОТУРБІННИХ ДВИГУНІВ
С. С. Товкач, С. В. Єнчев 53-56

Air Navigation System

MODELING OF ADS-B MESSAGES TRANSMISSION VIA IRIDIUM SATELLITES COMMUNICATION CHANNEL
M. S. Ivanenko, R. I. Lobanov 57-60
ПРИСТРІЙ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ КУТОВОГО ПОЛОЖЕННЯ ЛІТАКА В ПРОСТОРІ НА ОСНОВІ МЕМС-АКСЕЛЕРОМЕТРА ТА ГІРОСКОПА
Д. Є. Мельніков, М. Е. Кіреєв, Д. В. Смолич 61-64
ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЛЯ МОДЕЛЮВАННЯ СИСТЕМИ ЕЛЕКТРОННОЇ ІНДИКАЦІЇ
Н. О. Соломіна, І. В. Остроумов 65-68
ОПТИМИЗАЦИЯ РАБОТЫ БОРТОВЫХ СИСТЕМ БЕЗОПАСНОСТИ ПОЛЕТОВ ДЛЯ ПРЕДОТВРАЩЕННИЯ СТОЛКНОВЕНИЙ ИСПРАВНЫХ ВОЗДУШНЫХ СУДОВ С ВОДНОЙ И ЗЕМНОЙ ПОВЕРХНОСТЯМИ
Т. М. Тимошенко, А. Ю. Пономарева 69-72
ДОСЛІДЖЕННЯ НЕБЕЗПЕК ТА РИЗИКІВ ПРИ ВИНИКНЕННІ ІНТЕРФЕРЕНЦІЇ НАВИЧОК В ДІЯЛЬНОСТІ АВІАДИСПЕТЧЕРІВ
Ю. В. Чинченко, Я. А. Пігур 73-76

Electronics and aerospace control systems

ELECTROPNEUMATIC AUTOMATION EDUCATIONAL LABORATORY
S. O. Dolgorukov, B. V. Roman 77-80
УЧЕБНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ СТЕНД НА БАЗЕ ПЛИС ФИРМЫ ALTERA
В. В. Постоловский 81-84

Information and diagnostic systems

ДАТУВАННЯ В АРХЕОЛОГІЇ
В. В. Остапенко 85-88
МЕТРОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ В СЕЙСМОЛОГИИ
О. О. Прикладовский 89-92
КВАНТОВЫЕ ЭТАЛОНЫ И НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
С. Р. Сунетчиева 93-96

Computer Technology

ПРОЕКТИРОВАНИЕ СИСТЕМ МЕТОДАМИ ДЕКЛАРАТИВНОГО ПРОГРАММИРОВАНИЯ
О. А. Добрина 97-100
ОБЪЕКТНО-ОРИЕНТИРОВАННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ OMT ПРОЕКТИРОВАНИЯ ПРОГРАММНЫХ СИСТЕМ
К. А. Мацуева 101-104
ОСОБЕННОСТИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ КЛИЕНТ-СЕРВЕРНЫХ СИСТЕМ ОПЕРАТИВНОЙ ОБРАБОТКИ ТРАНЗАКЦИЙ
Т. О. Чабан 105-108
ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ЗАСВОЄННЯ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ З ВИКОРИСТАННЯМ ЗАСОБІВ МУЛЬТИМЕДІА
М. М. Біляєва 109-112
СИСТЕМА ПОКРАЩЕНОГО ПЕРЕДАВАННЯ ДАНИХ БЕЗПРОВОДОВИХ КОМП’ЮТЕРНИХ МЕРЕЖ СТАНДАРТУ ІЕЕЕ 802.11
А. С. Дуднік, Ю. В. Бондаренко 113-116
ВИЗНАЧЕННЯ ШВИДКОСТІ ВІТРУ З ВИКОРИСТАННЯМ СИСТЕМИ СУПУТНИКОВОЇ НАВІГАЦІЇ
І. О. Коврижкін 117-118
ЗБІЛЬШЕННЯ ШВИДКОДІЇ ОПЕРАЦІЙ МНОЖЕННЯ ТА ДІЛЕННЯ НАД ЧИСЛАМИ У РОЗРЯДНО-ЛОГАРИФМІЧНОМУ ПРЕДСТАВЛЕННІ
Ю. В. Кондес 119-122
ЗАСОБИ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ: ПОНЯТТЯ ТА КЛАСИФІКАЦІЯ
Ю. М. Линник 123-126
ОСОБЛИВОСТІ ГОЛОГРАФІЧНОЇ СИСТЕМИ ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ
О. В. Никоненко 127-130

Environmental safety

USE OF SEDIMENT QUALITY GUIDELINES FOR THE ASSESSMENT OF CONTAMINATED SEDIMENTS OF UKRAINIAN ESTUARIES
Y. S. Martynova, M. T. Goncharova 131-134
MARKET ANALYSIS AND POTENTIAL OF UAV SYSTEMS FOR MONITORING &CARTOGRAPHY IN ECOLOGY, AGRICULTURE & FORESTRY
Prakul Mittal, Rajesh N. Muneshwar 135-137
ГІС УПРАВЛІННЯ НАВІГАЦІЙНИМ СТАНОМ АЕРОПОРТУ ПРИ ВЗЛЬОТІ ТА ПОСАДЦІ ЛІТАЛЬНИХ АПАРАТІВ
В. В. Бабій 138-140
МІКРОБІОЛОГІЧНА СТАБІЛЬНІСТЬ ПАЛИВ ДЛЯ ПОВІТРЯНО-РЕАКТИВНИХ ДВИГУНІВ ТА ЇЇ ВПЛИВ НА РОБОТУ ПАЛИВНОЇ СИСТЕМИ
В. В. Грінько, І. О. Шкільнюк 141-143
ПРОБЛЕМИ ДЕЛІМІТАЦІЇ ТА ДЕМАРКАЦІЇ УКРАЇНСЬКО-МОЛДОВСЬКОГО КОРДОНУ
О. І. Данилко 144-147
МОДЕЛЮВАННЯ СТРУКТУРИ ОКСИДНИХ МАТЕРІАЛІВ ЗА ДАНИМИ РЕНТГЕНОГРАМ МЕТОДОМ РІТВЕЛЬДА
М. В. Завадська 148-150
ДОСЛІДЖЕННЯ РОЗКИСНЮВАЛЬНОЇ ЗДАТНОСТІ ТУГОПЛАВКИХ МЕТАЛІВ У РІДКОМУ НІКЕЛІ МЕТОДОМ ЕРС
Б. C. Козяровський, В. В. Федоренко, О. С. Шутенко, В. В. Дмитренко 151-153
СТАБІЛІЗАЦІЯ ЕКСПЛУАТАЦІЙНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ОРГАНІЧНИХ МАСЕЛ ДЛЯ АВІАЦІЙНИХ ДВИГУНІВ МЕТОДОМ ВПЛИВУ ЗОВНІШНІМ ЕЛЕКТРОМАГНІТНИМ ПОЛЕМ
Г. Ф. Коломієць 154-156
РОЛЬ ОПОДАТКУВАННЯ ЩОДО РАЦІОНАЛЬНОГО ВИКОРИСТАННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСІВ КРАЇНИ
С. О. Малахова 157-160
ВПЛИВ ПРИРОДИ КИСЛОТНОСТІ ПОВЕРХНІ ГЕТЕРОГЕННОГО КАТАЛІЗАТОРА НА ПЕРЕБІГ ПРОЦЕСУ РИФОРМІНГУ Н-ГЕПТАНУ
А. А. Павлюченко, Т. А. Гаєвська 161-164
ГЕТЕРОГЕННО-КАТАЛІТИЧНА ТРАНСЕСТЕРИФІКАЦІЯ ЕСТЕРІВ КИСЛОТ СПИРТАМИ
І. В. Ольшевський, Ю. С. Бодачівський 165-168
ТЕРМОХІМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ РІДКИХ ПОДВІЙНИХ СПЛАВІВ СИСТЕМИ Ni – Zr
В. В. Федоренко, Б. С. Козяровський, О. С. Шутенко, В. В. Дмитренко 169-171

Modern technology and airport development

NEW STAGE OF LIFE: BUILDING ON THE PLANET MARS
T.A. Petrova 172-175
DESIGN CONCEPT OF A LONG-ENDURANCE UNMANNED AERIAL VEHICLE
Łukasz Sawicki, Jacek Widziszowski, Norman Płaskociński 176-179
ТАКТИЛЬНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОЗДОБЛЮВАЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ
І.Б. Бригинець 180-183
СТРУКТУРА ЗОБРАЖАЛЬНИХ ЛОГОТИПІВ
А. Р. Буравська 184-187
ФОРМОТВОРЕННЯ ЛОГОТИПІВ
А. Р. Буравська 188-191
ОСОБЛИВОСТІ ПЛАНУВАННЯ МАГАЗИНІВ АВІАМІСТЕЧКА
О.В. Вишневська 192-195
МІСЬКИЙ ІНТЕР’ЄР ПЕРІОДУ КИЇВСЬКОГО МОДЕРНУ
Л.Р. Гнатюк, М.С. Бовкун 196-199
ДИЗАЙН ІНТЕР’ЄРІВ МАРСЕЛЯ ВАНДЕРСА
А. В. Куракіна, Л.Р. Гнатюк 200-203
ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ОБ'ЄКТІВ В ДИЗАЙНІ, ЩО ТРАНСФОРМУЮТЬСЯ
Т. А. Шиманська 204-207

Military education

РАДІОЕЛЕКТРОННИЙ ВРАЖАЮЧИЙ УДАР – ПЕРСПЕКТИВНА ФОРМА ЗАСТОСУВАННЯ ЗБРОЇ. РОЗВІДКА РЕЗУЛЬТАТІВ РАДІОЕЛЕКТРОННОГО ВРАЖАЮЧОГО УДАРУ
К.С. Семак, Т.І. Халанич, Н.В. Добровольська 208-211
ЩОДО ПЕРСПЕКТИВНОГО НАПРЯМКУ РОЗВИТКУ ІНДИВІДУАЛЬНИХ ЗАСОБІВ РАДІОЕЛЕКТРОННОЇ БОРОТЬБИ ДЛЯ ЛІТАКІВ-ВИНИЩУВАЧІВ
А. Ю. Чередниченко, А. Д. Марусяк, Т. І. Сидоренко 212-215
ЦИФРОВИЙ ДЕМОДУЛЯТОР РАДІОПРИЙМАЧА СТАНЦІЇ ПРИЙОМУ КОСМІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ ДИСТАНЦІЙНОГО ЗОНДУВАННЯ ЗЕМЛІ
С. С. Сабадаш 216-219