МІКРОБІОЛОГІЧНА СТАБІЛЬНІСТЬ ПАЛИВ ДЛЯ ПОВІТРЯНО-РЕАКТИВНИХ ДВИГУНІВ ТА ЇЇ ВПЛИВ НА РОБОТУ ПАЛИВНОЇ СИСТЕМИ

Authors

  • В. В. Грінько Національний авіаційний університет
  • І. О. Шкільнюк Національний авіаційний університет

Abstract

Стаття присвячена вивченню схильності вуглеводнів до мікробіологічної деструкції, так як це є значною проблемою в нафтодобуванні, нафтопереробці, нафтохімії та, особливо, під час використання нафтопродуктів. Особливо нестійкі до мікроорганізмів палива, що використовуються реактивною авіацією. Біодеструкція приносить значний економічний збиток.

References

Алиева Р.Б., Гаджиева М.А., Намазов И.И.,. Агаева С.Г, Абдуллаева Р.Ш. Защита Нефтепродуктов от биоповреждений

Егоров Н.С., Вишнякова Т.П., Гречушкина Н.Н., Власова И.Д., Азова Л.Г., Мыльникова С.И. Поражаемость дистиллятных топлив микроорганизмами и их защита //136-146 с

Крейн С. Э., Бессмертный К. И., Нетте И. Т., Гречушкина Н. Н., Влияние микроорганизмов на свойства нефтяных топлив. - Прикладная биохим. и микробиол., 1969, 5, 233-236

Паушкин Я.М., Работнова И.Л.,Долидзе С.С. и др. Испытание антимикробного действия некоторых приса-док при хранении топлив.- Транспорт и хранение нефте-продуктов и углеводородного сырья, 1969, №10, 10-11