ФОРМОТВОРЕННЯ ЛОГОТИПІВ

Authors

  • А. Р. Буравська Національний авіаційний університет

Abstract

Стаття містить аналіз геометричних засобів формотворення логотипів, на основі якого виведено їх класифікацію. Встановлено залежність композиційної виразності логотипу від виду геометричних засобів його формотворення.

References

Веркман К. Дж. Товарные знаки: содержание, психология, восприятие. – М. : Прогресс, 1989. – 689 с.

Волошко В. М. Принципы решения знаковых изображений. – М. : МАРХИ, 1987. – 20 с.

Михайленко В. Є., Яковлєв М. І. Основи компо-зиції (геометричні аспекти художнього формотворен-ня): Навч. посіб. 2-е вид. – К. : Каравела, 2008. – С. 106-134.

Побєдін В. А. Знаки у графічному дізайні. – Харків : Ранок 2001. – 95 с.

Ельбрюн Б. Логотип. – М. : ОГІМД-ПРЕСС, 2003. – 127 с.

Issue

Section

Modern technology and airport development