ГЕТЕРОГЕННО-КАТАЛІТИЧНА ТРАНСЕСТЕРИФІКАЦІЯ ЕСТЕРІВ КИСЛОТ СПИРТАМИ

Authors

  • І. В. Ольшевський Національний авіаційний університет
  • Ю. С. Бодачівський Національний авіаційний університет

Abstract

Досліджено процес трансестерифікації ріпакової олії етанолом на твердих каталізаторах з використанням оксидів хрому, вольфраму та цирконію. Доведено, що визначальний вплив на перебіг процесу трансестерифікації належить активним кислотним центрам каталізаторів, на основі чого запропоновано використовувати двоокис цирконію, нанесений на титанаеросильний носій, який володіє найвищою кислотністю з високою концентрацією активних центрів на поверхні. Запропоновано оригінальну установку для проведення гетерогенно-каталітичної трансформації олій з рециркуляцією надлишку спирту.

References

Meher L.C., Sagar D.V., Naik S.N. Technical aspects of biodiesel production by transesterification – a review // Renewable and Sustainable Energy Reviews. – 2006. – vol.10. – p.248-268.

Брей В.В., Мележик А.В., Шистка Д.В. Переэтерификация рапсового масла этанолом на гетерогенных кислотных катализаторах // Катализ и нефтехимия. – 2008. – № 16. – C. 9–16.

Патриляк Л.К., Кухар В.П., Патриляк К.І. та ін., Пат. на винахід № 88409 Україна, МПK (2009) С 10 L 1/02 (2009.01), C 07 C 67/02 (2009.01), C 07 C 67/03 (2009.01), C11 C 3/00, C 07 C 69/003 (2009.01), Опубл. 12.10.2009, Бюл. № 19.