ТАКТИЛЬНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОЗДОБЛЮВАЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ

Authors

  • І.Б. Бригинець Національний авіаційний університет

Abstract

Статтю присвячено розкриттю та аналізу взаємозв’язку фактури та структури поверхонь матеріалів, їх форм. Розглянуто особливості впливу характеристик фактури на тактильні відчуття при дотиковому сприйнятті об’єктів дизайну

References

Арнхейм Р. Новые очерки по психологии искусства. Пер. с англ. М.: Прометей, 1994.-352 с.

Епштейн М. Новое сектантство – М.: Бахрах, 2005. – 256с.

Иттен И. Искусство формы: Пер. с нем. – М.: Изд. Д. Аронов, 2004. – 136 с.

Лахтин Ю.М., Леонтьева В.П. Материаловедение – М.: "Машиностроение", 1980 – 493 с.

Issue

Section

Modern technology and airport development