ВПРОВАДЖЕННЯ КЕРУЮЧОЇ БАЗОВОЇ МОДЕЛІ В ПРОЦЕС ПРОЕКТУВАННЯ СКЛАДНОГО ТЕХНІЧНОГО ОБ'ЄКТА

Authors

  • Д. І. Конотоп Національний технічний університет України "Київський Політехнічний Інститут"

Abstract

Пропонується методика параметричного проектування складного технічного об’єкта, використовуючи базову керуючу модель, яка підвищує ефективність проектування складного технічного об'єкта на всіх етапах життєвого циклу виробу та вводить можливість оптимального керування при створенні віртуальної моделі літака за допомогою сучасних комп’ютерних інформаційних технологій.

References

Егер С. М. Проектирование самолетов: учебник для вузов/ С. М. Егер, В. Ф. Мишин, Н. К. Лисейцев и др. Под ред. С. М. Егера. – М.: Машиностроение, 1983. – 616 с.

Информационные технологии в наукоемком машиностроении: Компьютерное обеспечение индустриального бизнеса/ Под общ. ред. А.Г. Братухина.- К.: Технiка, 2001. - 728 с.

Зинченко В.П. Проектные исследования сложных технических объектов как система управления // Засоби комп’ютерної техніки з віртуальними функціями і нові інформаційні технології. - К.: НАН України Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова, 2002. – Т. 2. – с. 28 – 36.

Зинченко В.П., Зинченко С.В., Борисов В.В., Абрамов Ю.В. Электронный документооборот: средства и методы // Открытые информационные и компьютерные интегрированные технологии. – Харьков: Гос. Аэроком. Ун-т “ХАИ”, 2001. – Вып. № 10. – с. 165 – 177.

Зінченко В. П., Конотоп Д.І. “Використання сучасних комп’ютерних інформаційних технологій при проектуванні складного технічного об’єкту” // Збірник тез конференції “Інформаційні технології та комп’ютерна інженерія” , 2010, Вінниця, с. 50–51.