МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ ВИБОРУ ПРОГРАМНИХ ЗАСОБІВ ДЛЯ АВТОМАТИЗАЦІЇ УПРАВЛІННЯ АВІАЦІЙНО-РЕМОНТНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ НА ОСНОВІ МІЖНАРОДНИХ СТАНДАРТІВ УПРАВЛІННЯ РЕСУРСАМИ

Authors

  • Ю. А. Захарченко Національний авіаційний університет
  • О. А. Степанюк Національний авіаційний університет

Abstract

В статті сформульована та вирішена задача створення методичних основ вибору програмних засобів для автоматизації управління авіаційно-ремонтним підприємством на основі міжнародних стандартів управління ресурсами

References

Колесников С.Н. Планирование деятельности производственного предприятия. – М.: 1С – Паблишинг, 2006.– 280с.

SAP ERP. Построение эффективной системы управления/Пер. с англ.– М.: Альпина Бизнес Букс, 2008.– 346с.

Саати Т. Аналитическое планирование. Организация систем/ Т.Саати, К. Кернс//под ред.И.А. Ушакова.– М.: Радио и связь, 1991.– 224с.

Семенов С.С.Оценка технического уровня образцов вооружения и военной техники/ С.С. Семенов, В.Н.Харчев, А.И. Иоффин – М.: Радио и связь, 2004.– 552с.

Корнієнко О.В. Методика порівняльного оцінювання авіаційних тренажерів // Вестник Херсонского национального технического университета/О.В.Корнієнко, Ю.А. Захарченко, А.С. Височанський, О.В.Самков [и др.] – Херсон: ХНТУ, 2008. – № 3 (32). – С. 138 – 142.