ОСОБЛИВОСТІ ПЛАНУВАННЯ МАГАЗИНІВ АВІАМІСТЕЧКА

Authors

  • О.В. Вишневська Національний авіаційний університет

Abstract

В даній статті проаналізовані чинники, що впливають на планувальні рішення магазинів та виділений вид планування, який найбільш частіше використовується при проектуванні магазину в авіамістечку.

References

Божкова В. В., Башук Т. О. Мерчендайзинг. – Суми: Університетська книга, 2007. – 124 с.

Канаян К., Канаян Р. Мерчендайзинг. – М. : РИП-холдинг, 2003. – 236 с.

Котлер Ф. Основы маркетинга. – М. : «Вильямс», 2006. – 943 с.

Мерчандайзинг: Сб. ст. по теории и практике мерчандайзинга / Е.В. Ромат. – Х. : Студцентр, 2003. – 264 с.

Журнал «Практический маркетинг» – № 4, 2000 – http://www.acgroup.ru/publics/managers/marketing_pub4.shtml

Issue

Section

Modern technology and airport development