ЗАСОБИ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ: ПОНЯТТЯ ТА КЛАСИФІКАЦІЯ

Authors

  • Ю. М. Линник Волинський національний університет імені Лесі Українки

Abstract

У статті визначено зміст поняття “засоби дистанційного навчання”, здійснено класифікацію усіх існуючих засобів дистанційного навчання та описано шляхи застосування кожного із засобів дистанційного навчання у навчально-пізнавальній діяльності слухача закладу післядипломної освіти.

References

Бусел В.Т. Великий тлумачний словник сучасної української мови / В.Т. Бусел, М.Д. Василега-Деребас, О.В. Дмитрієв. – Ірпінь, К. : Перун, 2005. – 1720с. – (Довідкове видання).

Васильченко Л.В. Дистанційне навчання: науково-методичне забезпечення; інформаційний простір навчального закладу / Л.В. Васильченко, В.Л. Шевченко. – Х. : Вид. група “Основа”, 2009. – 208с. – (Серія “Управління школою”, Вип 1 (73)).

Монахов В.М. Проектирование и внедрение новых информационных технологий обучения / В.М. Монахов // Советская педагогика. – 1990. – № 7. – C. 17-22.

Петюшкин А.В. HTML в Web-дизайне. – С.Пб. : БХВ Петербург, 2004. – 400с.

Борисовська Ю.О. Аналіз сучасних платформ дистанційного навчання / Ю.О. Борисовська, О.С. Козлова, О.А. Лисенко. // Вестник ХНТУ: Проблемы высшей школы. – 2010. - №2(38). С. 491–496.

Lingvo Online – безкоштовний онлайн-словник [Електронний ресурс]. – Режим доступу до словника : http://www.lingvo.ua/ru/Search/ru-en/%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82.

Benefits of Ebooks [Електронний ресурс] / Michael Pastore // Epublishers Weekly – 2008. – Режим доступу до статті: http://epublishersweekly.blogspot.com/2008/02/30-benefits-of-ebooks.html