Submissions

Login or Register to make a submission.

Submission Preparation Checklist

As part of the submission process, authors are required to check off their submission's compliance with all of the following items, and submissions may be returned to authors that do not adhere to these guidelines.
  • Це подання раніше не було опубліковане і не надсилалося до розгляду редакціям інших журналів (або у коментарях для редактора нижче дані необхідні пояснення).
  • Файл подання є документом у форматі Microsoft Word, OpenOffice, RTF або WordPerfect.
  • Інтернет-посилання у тексті супроводжуються повними коректними адресами URL.
  • Текст набраний 12-м розміром кеглю з одинарним міжрядковим інтервалом; авторські акценти виділені курсивом, а не підкресленням (всюди, крім адрес URL); всі ілюстрації, графіки та таблиці розміщені безпосередньо у тексті, там, де вони повинні бути за змістом (а не у кінці документу).
  • Текст відповідає вимогам до стилістики та бібліографії, викладеним у Керівництві для авторів розділу "Про журнал".
  • Якщо матеріал подається у рецензований розділ журналу, при оформленні файлу подання були виконані інструкції щодо Гарантій сліпого рецензування.

Author Guidelines

Demands to the materials submitted for publication in scientific works collection  Nauka I Molod (“Science and the Youth”).

  • Conference participant registration form;
  • Е-version of article materials with the drawings and drawings separately (file format Word), and the scanned copy file format PDF, JPG;
  • the article’s materials are to by accompanied by two reviews: the inner and outer ones.

Article demands: paper format: А4 (210×297 mm). Fields: left, right – 20 mm; upper, lower – 25 mm. Lines interval – single, 4 pages.

Structure: UDC code, title, information about the author (authors), short abstract (not more than 5 lines), text (Word (Times New Roman Cyr, font 11, bold)

The collection is registered as a scientific issue on philosophic, political and sociological sciences by the Bureau of HAC of Ukraine (Bureau of HAC of Ukraine Decree №4 – 05/7 dated 30.06.2004).

(More detailed information to be found at http://nau.edu.ua/uk/Science/Polit)

Privacy Statement

Імена та електронні адреси, які вказуються користувачами сайту цього журналу, будуть використовуватись виключно для виконання внутрішніх технічних завдань цього журналу; вони не будуть поширюватись та передаватись стороннім особам.