ГІС УПРАВЛІННЯ НАВІГАЦІЙНИМ СТАНОМ АЕРОПОРТУ ПРИ ВЗЛЬОТІ ТА ПОСАДЦІ ЛІТАЛЬНИХ АПАРАТІВ

Authors

  • В. В. Бабій Національний авіаційний університет

Abstract

В статті розглядається геоінформаційна система управління навігаційним станом аеропор-ту, що містить в собі засоби штучного інтелекту, а саме: експертні системи, сучасні системи управління, цифрові бази даних та знань, системи підтримки прийняття рішень. В наш час це є досить актуальним оскільки щороку збільшується кількість авіаперевезень міжнародними аеропортами всіх країн світу і необхідно збільшувати їх пропускну спроможність.

References

Герасимов Б.М., Глуцкий В.И., Рабчун А.А. Сис-тема поддержки принятия решений в АСУ реального вре-мени // Искусственный интеллект. – 2000. – № 3. – С. 39-47.

Заботнев М.С. Методы представления информа-ции в разреженных гиперкубах данных // http://www.OLAP.ru.

http://ai.obrazec.ru/ – Искусственный интеллект.

Кузьменко О.С., Парняков Є.С. Моделирова-ние системы для формирования прогнозных знаний средствами искусственного интеллекта // «Нові тех-нології», КУЕІТУ. – 2008. – № (19). – С. 167-173.