БЕЗПЕКА АКТИВНИХ ЕНЕРГЕТИЧНИХ СИСТЕМ

Authors

  • М. О. Плахова Національний авіаційний університет

Abstract

Стаття присвячена питанням безпеки активних енергетичних систем, дослідженню аварій в енергосистемах з позицій суб’єктивного аналізу, ознайомленню та висвітленню елементів проблемно-ресурсного аналізу з встановленням основних понять, категорій, функцій переваг та визначення структури множини можливих станів, ресурсів і цілей, які будуть нами задіяні в подальших дослідженнях.

References

Стратанович Р.Л., Гришанин Б.Л., Ценность информации при невозможности наблюдения оцени-ваемой случайной величины // Техническая киберне-тика. № 3. – М.: АНСССР, 1966. – 137 с.

Хакен Г. Информация и самоорганизация. – М.: Мир, 1991. – 240 с.

Адрианов И.В., Баранцев Р.Г., Малевич Л.И. Асимитотическая математика и синергетика. – М.: Мир, 1992. – 286 с.