ДІАГНОСТИКА ЗОВНІШНЬОГО ОБВОДУ КРИЛА НА ОСНОВІ ТЕМПЕРАТУРНОГО ПОЛЯ ПЛОЩИНИ КРИЛА

Authors

  • В. М. Казак Національний авіаційний університет
  • А. Є. Бабенко Національний авіаційний університет

Abstract

Стаття присвячена питанню підвищення безпеки руху літаків в повітрі і на землі за допомо-гою неперервної діагностики зовнішніх обводів літака і його крил зокрема при зіткненні літака зі сторонніми формуваннями. Неперервна діагностика зовнішніх обводів літака і його крил дає можливість передбачити чи попередити аварійні ситуації.

References

Ударцев Е.П. Динамика пространственного сба-лансированного движения самолета. – К.: КИИГА, 1989. – 116 с.

Гальченко С.М., Бикус Л.В., Бугрій К.М. Методи-ка виявлення стану зовнішнього обводу крила літака у польоті. – К., Вісник НАУ, №1 2006. – С. 83-87.

Казак В.М. Системні методи відновлення живу-чості літальних апартів в особливих ситуаціях у польо-ті: монографія. – К., НАУ-друк, 2010. – 284 с.

Яворский Б.М., Детлаф А.А. Справочник по фи-зике. 3-е изд. – М.:Наука, Физматгиз, 1990. – 624 с.