СИСТЕМА ПОКРАЩЕНОГО ПЕРЕДАВАННЯ ДАНИХ БЕЗПРОВОДОВИХ КОМП’ЮТЕРНИХ МЕРЕЖ СТАНДАРТУ ІЕЕЕ 802.11

Authors

  • А. С. Дуднік Національний Авіаційний Університет
  • Ю. В. Бондаренко Національний Авіаційний Університет

Abstract

Робота присвячена розробці методів підвищення продуктивності безпроводових комп’ютерних мереж. Дане завдання вирішується на основі перерозподілу функцій міжрівневої взаємодії еталонної моделі OSI/ISO.

References

Дуднік А. С. Система покращення безпеки та якості бездротового передавання даних в зонах невпевненого прийому або з недостатньою завадостійкістю / А.С. Дуднік, М.М. Яценко // Комп’ютерні системи та мережні технології: ІІІ міжнар. наук.-практ. конф., 15 – 17 червня 2010 р.: тези допов. – К., 2010. – С. 38.

Олифер В. Г. Компьютерные сети / В.Г. Олифер, Н.А. Олифер – С -Пб.: Питер Пресс, 2008. – 957 с.

Педжман Р. Основы построения беспроводных локальных сетей стандарта 802.11 / Р. Педжман, Л. Джонатан – М.: Издательский дом

«Вильямс», 2004. – 304с.