ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ЗАСВОЄННЯ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ З ВИКОРИСТАННЯМ ЗАСОБІВ МУЛЬТИМЕДІА

Authors

  • М. М. Біляєва Національний авіаційний університет

Abstract

Робота присвячена розробці нових варіантів представлення інформації завдякимультимедіа та інтеграції засобів мультимедіа в процес освіти в новому сяйві іреалізації їх в 3D-середовищі, а також поєднанню нових розробок, що призначені длямаксимізації сприйняття навчального матеріалу і зацікавленості в ньому. Досягненняданих цілей стане можливим з використанням елементів гри (edutaiment) і зробитьпроцес навчання легшим для викладачів і додасть мотивації заінтересованим у ньомуособам.

References

Шлыкова О. В. Культура мультимедиа: Уч. пособие для студентов / МГУКИ. – М.: ФАИР-ПРЕСС, 2004. –415 с.

Андерсен Бент Б. Мультимедиа в образовании: специальный учебный курс. Информационные технологии в образовании. 2-е изд., испр. и доп. — М. : Дрофа, 2007. 224 с. : ил.

Осин А.В. Мультимедиа в образовании: контекст информатизации. - М.: Агентство "Издательский сервис", 2004. - 320 с.

Transactions on Edutainment III (Lecture Notes in Computer Science Transactions on Edutainment). Maiga Chang, Zhigeng Pan, Adrian David Cheok, Wolfgang Mіller. Springer. – 2010, 283 pg.