ВПЛИВ ПРИРОДИ КИСЛОТНОСТІ ПОВЕРХНІ ГЕТЕРОГЕННОГО КАТАЛІЗАТОРА НА ПЕРЕБІГ ПРОЦЕСУ РИФОРМІНГУ Н-ГЕПТАНУ

Authors

  • А. А. Павлюченко Національний авіаційний університет
  • Т. А. Гаєвська Національний авіаційний університет

Abstract

Стаття присвячена дослідженню природи кислотності поверхні оксидного хром-лантан-цирконієвого гетерогенного каталізатора. Отримані результати в подальшому можуть бути базою для розробки ефективного каталізатора риформінгу лінійних алканів у ароматичні сполуки.