Том 4, № 21 (2011)

Зміст

ПОВІТРЯНЕ, КОСМІЧНЕ, ЕКОЛОГІЧНЕ ТА ТРАНСПОРТНЕ ПРАВО

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ ПАСАЖИРІВ ПРИ ЗДІЙСНЕННІ МІЖНАРОДНИХ ПОВІТРЯНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ PDF
Елла Володимирівна Горян, Крістіна Володимирівна Горян 5-10
ТЕНДЕНЦІЯ РОЗВИТКУ ВІТЧИЗНЯНОГО РИНКУ АВІАПЕРЕВЕЗЕНЬ В КОНТЕКСТІ ПІДГОТОВКИ УКРАЇНИ ДО ВСУПУ В ЄДИНЕ ЄВРОПЕЙСЬКЕ НЕБО PDF
Наталія Миколаївна Корчак, Олексій Андрійович Капустинський 11-15
ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВОГО РЕЖИМУ ЗЕМЕЛЬ АВІАЦІЙНОГО ТРАНСПОРТУ PDF
Світлана Іванівна Хом'яченко 16-19

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА, МІЖНАРОДНЕ ПРАВО

ФОРМУВАННЯ САМООБОРОНИ В ЗАХІДНИХ ОБЛАСТЯХ УКРАЇНИ (1944-1954 р.р.) PDF
Вікторія Олександрівна Резницька 20-23
ЮРИДИЧНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ У МЕХАНІЗМІ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ PDF
Наталія Петрівна Свиридюк 24-27

КОНСТИТУЦІЙНЕ ТА АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО

АНАЛІЗ СУЧАСНОГО СТАНУ ПРОЯВІВ ПРАВОПОРУШЕНЬ З ОЗНАКАМИ КОРУПЦІЇ В ПЕНІТЕНЦІАРНИХ УСТАНОВАХ УКРАЇНИ PDF
Олег Григорович Бондарчук 28-31
ОСОБЛИВОСТІ ТА ЗМІСТ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРОВАДЖЕННЯ ЗА СКАРГАМИ ГРОМАДЯН У СФЕРІ ДЕРЖАВНОГО КОНТРОЛЮ ЗА ВИКОРИСТАННЯМ ТА ОХОРОНОЮ ЗЕМЕЛЬ PDF
Ірина Альбінівна Городецька 32-35
АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ В НОТАРІАЛЬНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ PDF
Ірина Валентинівна Драна 36-40
РОЛЬ РАДИ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ І ОБОРОНИ УКРАЇНИ В АДМІНІСТРАТИВНОМУ РЕГУЛЮВАННІ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ У БОРОТЬБІ З НАРКОЗЛОЧИННІСТЮ PDF
Ростислав Андрійович Калюжний, Леонід Володимирович Бобрицький 41-44
ФІНАНСОВА ТАЄМНИЦЯ ТА ВІДМИВАННЯ КОШТІВ PDF
Стела Георгіївна Кельбя 45-48
ДО ПИТАННЯ ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ PDF
Костянтин Сергійович Радзівіл 49-52
ДЕПУТАТСЬКИЙ ЗАПИТ ЯК ФОРМА РЕАЛІЗАЦІЇ КОНТРОЛЬНОЇ ФУНКЦІЇ ПАРЛАМЕНТУ (ЗА ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ) PDF
Ірина Євгенівна Словська 53-57

ЦИВІЛЬНЕ І ТРУДОВЕ ПРАВО

ОСОБЛИВОСТІ ІНСТИТУТУ ПРЕДСТАВНИЦТВА В НОТАРІАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ PDF
Наталія Володимирівна Філик 58-62

ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО

ІСТОРІЯ ВИНИКНЕННЯ ТА РОЗВИТКУ ХОЛДИНГОВИХ КОМПАНІЙ PDF
Георгій Борисович Желеф 63-66
ПРОБЛЕМИ ТРЕТЕЙСЬКОГО СУДОЧИНСТВА В УКРАЇНІ PDF
Валентина Петрівна Козирєва, Анатолій Петрович Гаврилішин 67-71
ПРАВОВЕ СТАНОВИЩЕ ЛІЗИНГОВИХ КОМПАНІЙ ЗА ЧИННИМ ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ PDF
Наталія Фелікіссімівна Ментух 72-75

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО І КРИМІНОЛОГІЯ

ЗНАЧЕННЯ ЗАКОНОДАВЧОГО ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ «ПРАВООХОРОННІ ОРГАНИ» ДЛЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ПОГРОЗИ АБО НАСИЛЬСТВА ЩОДО ПРАЦІВНИКА ПРАВООХОРОННОГО ОРГАНУ PDF
Володимир Іванович Возьний 76-80
ФІНАНСУВАННЯ ТЕРОРИЗМУ І ВІДМИВАННЯ КОШТІВ PDF
Валерій Вікторович Драний 81-83
ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ І КАТЕГОРІЇ СИНЕРГЕТИЧНОЇ ТЕОРІЇ ЯК МЕТОДОЛОГІЧНОЇ ОСНОВИ ТЕРОРОЛОГІЇ PDF
Володимир Степанович Канцір 84-88
КРИМІНАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ЗЛОЧИНИ З ОЗНАКАМИ ЕКСТРЕМІЗМУ (ПРОБЛЕМИ КВАЛІФІКАЦІЇ ЗА ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ ТА РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ) PDF
Софія Яківна Лихова, Тетяна Іванівна Нагаєва 89-94
ПРОБЛЕМИ ПРОЦЕСУАЛЬНОЇ РЕГЛАМЕНТАЦІЇ ПОРЯДКУ ПОРУШЕННЯ КРИМІНАЛЬНИХ СПРАВ ПРИВАТНОГО ОБВИНУВАЧЕННЯ PDF
Назар Вікторович Малярчук 95-100
МОТИВАЦІЯ ПОДРУЖНІХ ВБИВСТВ PDF
Анна Олександрівна Потильчак 101-104
ЗНАЧЕННЯ ОПЕРАТИВНОГО ЕКСПЕРИМЕНТУ ПРИ РОЗСЛІДУВАННІ ЗЛОЧИНІВ ПОВ'ЯЗАНИХ З ВЧИНЕННЯМ ХАБАРНИЦТВА PDF
Віктор Валентинович Шмигельський 105-110
ЗАХОДИ ЗАПОБІГАННЯ ЗЛОЧИННОСТІ НЕПОВНОЛІТНІХ ЗА РАДЯНСЬКИХ ЧАСІВ PDF
Наталія Семенівна Юзікова 111-115

ПРАВОВА ОСВІТА

ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ ВИХОВАННЯ ДУХОВНОСТІ ОСОБИСТОСТІ ЯК НЕОБХІДНОЇ СКЛАДОВОЇ СИСТЕМИ СОЦІАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ PDF
Максим Миколайович Пендюра, Олег Вікторович Українчук 116-120
ВСЕУКРАЇНСЬКА КОНФЕРЕНЦІЯ МОЛОДИХ УЧЕНИХ І СТУДЕНТІВ «АЕРО-2011. ПОВІТРЯНЕ І КОСМІЧНЕ ПРАВО» (24 листопада 2011 р., м. Київ) PDF
Ірина Миколаївна Сопілко, Марина Миколаївна Великанова 121-123

РЕЦЕНЗІЇ

ПЕРСПЕКТИВНИЙ НАПРЯМ РОЗВИТКУ ЮРИДИЧНОЇ НАУКИ: ТРАНСФОРМАЦІЯ ПРАВОВОЇ СИСТЕМИ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ PDF
Ростислав Андрійович Калюжний, Ірина Миколаївна Сопілко 124-127


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.

ISSN: 2663-3949