ТЕНДЕНЦІЯ РОЗВИТКУ ВІТЧИЗНЯНОГО РИНКУ АВІАПЕРЕВЕЗЕНЬ В КОНТЕКСТІ ПІДГОТОВКИ УКРАЇНИ ДО ВСУПУ В ЄДИНЕ ЄВРОПЕЙСЬКЕ НЕБО

Наталія Миколаївна Корчак, Олексій Андрійович Капустинський

Анотація


У статті розглянуто принцип свободи повітряного простору щодо польотів над відкритим морем, проведено чітке розмежування Договору з відкритого неба та Угоди про відкрите небо. Зроблено спробудати власну узагальнюючу оцінку основних проблем та перспектив процесу реалізації транспортної стратегії України для цивільної авіації на період до 2020 року. Висвітлено специфіку розвитку українського ринку авіатранспортних перевезень на шляху підписання Угоди про відкрите небо.

Ключові слова


авіаційний простір; відкрите небо; договір; конкурентоспроможність; ринок авіатранспортних перевезень; транспортна стратегія; угода

Посилання


Конвенція про міжнародну цивільну авіацію від 07.12.1944 р. // Офіційний вісник України. - 2004. - № 40. - с. 195 - Ст. 2667.

Договір з відкритого неба (Постатейна характеристика) від 24.03.1992 р. [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://portal.rada.gov.ua.

Open Skies' agreement between Europe and the United States [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://europa.eu.

Віденська конвенція про право міжнародних договорів від 23.05.1969 р. // Відомості Верховної Ради Української РСР. - 1986. - №17. - Ст. 343.

Угода між Україною та Європейським Співтовариством про спрощення оформлення віз від 18.06.2007 // Офіційний вісник України.-2008.-№ 8.-С.19-Ст. 198.

Повітряний кодекс України від 19.05.2011 // Офіційний вісник України. - 2011. - № 46. - с. 27. - С. 1881.

Про схвалення Транспортної стратегії України на період до 2020 року. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 20.10.2010 р. №2174-р. // Офіційний вісник України. - 2010. - № 92 - Т.2 - с. 545, С. 3280.

Міжнародне право: Основні галузі: Підручник / За ред. В.Г. Буткевича. - К.: Либідь, 2004. - 816 с.

Міжнародне право: підручник / B. А. Ліпкан, В. Ф. Антипенко, С. О. Акулов та ін. / заг. ред. В.А. Ліпкана. - К.: КНТ, 2009. - 752 с.

Макаруха З.М. Правові основи візового діалогу між Україною та Європейським Союзом / З.М. Макаруха // Право України - 2010. - №2 - C.180-183.

Сапрыкин Ф.И. Правовой режим воздушного пространства участников СНГ / Ф.И. Сапрыкин // Московский журнал международного права. - 1996. - №4. - С. 46-58.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.