АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ В НОТАРІАЛЬНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ

Ірина Валентинівна Драна

Анотація


У статті досліджуються питання змісту та сутності адміністративно-правового забезпечення фінансового моніторингу в нотаріальній діяльності в Україні.

Ключові слова


нотаріальна діяльність; нотаріус; фінансовий моніторинг; адміністративно-правове забезпечення; відмивання коштів; запобігання відмиванню коштів

Посилання


Словарь русского языка. - В 4-х т. - Т. 2. - АН СССР, Институт русского языка. - [3-е изд. стер.]. - М. : Рус. яз., 1986. - 700 с.

Даль В. И. Толковый словарь живого великорусского языка / В. И. Даль - Т. 1. 4. - М., 1994. - 736 с.

Ожегов С. И. Словарь русского языка: Ок. 57 000 слов / Под ред. докт. филолог. наук, проф. Н. Ю. Шведовой. - [16-е изд., исправ.]. - М. : Рус. яз., 1984. - 797 с.

Голосніченко І. П. Адміністративне право України: основні поняття. [навчальний посібник] / І. П. Голосніченко, М. Ф. Стахурський, H. І. Золотарьова / За заг. ред. доктора юридичних наук, професора І. П. Голосніченка. - К. : ГАН, 2005. - 232 с.

Ієрусалімова І. О. Механізм адміністративно-правового забезпечення прав і свобод людини та громадянина : дис. канд. юрид. Наук : 12.00.07 / Інститут законодавства Верховної Ради України / I. О. Ієрусалімова. - К., 2006. - 201 с.

Чижмарь К. І. Актуальні питання фінансового моніторингу у сфері запобігання та протидії легалізації доходів, їх злочинним шляхом, для суб'єктів первинного фінансового рингу, державне регулювання і нагляд за діяльністю яких здійснює Міністерство юстиції України / К. І. Чижмарь, І. М. Гаєвський. - К. : Офіційне видання, 2010. - 112 с.

Про внесення змін до Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом»: Закон України від 18 травня 2010 р. № 2258-VI // Відомості Верховної Ради України. - 2010. - № 29. - С. 392.

Hовікова Л. В. Правове регулювання первинного фінансового моніторингу в Україні / Л. В. Новікова. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://radnuk.info/statti/255-finpr/14855-2011-01- 19-04-02-00.html - Назва з титул. Екрану.

Про затвердження Положення про здійснення фінансового моніторингу суб'єктами первинного фінансового моніторингу, державне регулювання та нагляд за діяльністю яких здійснює Міністерство юстиції України: Наказ Міністерства юстиції України від 29 вересня 2010 № 2339/5. - Офіційний вісник України від 08 жовтня 2010 р. - 2010. - № 74. - С. 2652.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.