ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ ВИХОВАННЯ ДУХОВНОСТІ ОСОБИСТОСТІ ЯК НЕОБХІДНОЇ СКЛАДОВОЇ СИСТЕМИ СОЦІАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

Максим Миколайович Пендюра, Олег Вікторович Українчук

Анотація


Наукова стаття присвячена проблемним аспектам соціального розвитку особистості, соціальних груп громадянського суспільства в контексті розгляду процесу виховання як одного із засобів формування духовності, яка в свою чергу є запорукою ефективності функціонування системи соціальної безпеки.

Ключові слова


духовність особистості; духовна культура; соціальна безпека людини

Посилання


Горлинский В.В. Аксиологический дискурс безопасности как соціального феномена / B.В. Горлинский. // Практична філософія. - 2004. - №2. - С. 108-116.

Горлинський, Віктор Вікторович. Філософія безпеки і сталого людського розвитку: ціннісний вимір [Текст] : монографія / В.В. Горлинський. - К. : ПАРАПАН, 2011. - 377 с.

Горлинський В.В. Духовні координати безпеки суспільства. / В.В. Горлинский. [Електронний ресурс]. Режим доступу: - http://www.niisp .gov.ua/ydanna/panorama/issue.php?s=prnbl1&issue+2006_1

Ільчук Л.І. Соціальна безпека – безпека людини, суспільства і держави / Л.І. Ільчук. // Актуальні проблеми економіки. -2003. - №5. - C. 65-67.

Корецька А.І. Соціально-освітні чинники формування духовності особистості в сучасному українському суспільстві: Автореф. дис... канд. філософ. наук: 09.00.03 / А.І. Корецька; АПН України. Ін-т вищ. освіти. - К., 2003. - 19 с.

Леонтьєва Л.Є. Інформаційно-психологічний вплив у системі державної безпеки / Л.Є. Леонтьєва. // Нова Парадигма. - 2005. - №50. - С. 154-160.

Шинкарук Володимир. Віра, надія, любов / Володимир Шинкарук // Віче. - 1994. - № 3 (24). - С. 145-150.

Іордакі Н.А. Методологічні засади виховання духовності : Автореф. дис... канд. філос. наук: 09.00.03 / Іордакі Наталія Анатоліївна ; Харківський військовий ун-т. - Х., 2003. - 18 с.

Проскура О.В. Софія Русова – вчений педагог, громадський діяч // Педагогіка і психологія. - 1999 № 1. - с. 169-174.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.