ЮРИДИЧНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ У МЕХАНІЗМІ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ

Наталія Петрівна Свиридюк

Анотація


У статті досліджуються питання функціональної ролі юридичної відповідальності в контексті механізму правового регулювання.

Ключові слова


юридична відповідальність; функції юридичної відповідальності; законність; механізм правового регулювання; поняття та структура механізму правового регулювання

Посилання


Інститут юридичної відповідальності у демократичних правових системах : монографія / Кол. авторів ; за заг. ред. Н. М. Оніщенко. - К. : Видавництво «Юридична думка», 2009. - 216 с.

Аземша І. Функції юридичної відповідальності в сучасних умовах / І. Аземша // Юридична відповідальність: проблеми теорії та практики: Альманах права; Науково практичне видання. - К. : Ін-т держави і права ім.. В. М. Корецького НАН України, 2010. - с. 44-46.

Іваненко О. В. Проблеми визначення поняття функції юридичної відповідальності / О. В. Іваненко // Науковий вісник НАВСУ. - 2003. - № 3. - с. 90-96.

Трофимова М. П. Функции юридической ответственности : автореф. дисс. на соискание научн. степени канд. юрид. наук : спец. 12.00.01 «Теория и история права и государства; история правовых учений» / М. П. Трофимова. - Саратов, 2000. - 26 с.

Галаган И. А. Административная ответственность в СССР (государственное и материальноправное исследование). / И.А. Галаган. - Воронеж : Изд-во Воронеж. ун-та, 1970. - 252 с.

Пархоменко Н. Юридична відповідальність і законність: основні аспекти співвідношення / Н. Пархоменко // Про українське право. Часопис кафедри теорії та історії держави і права Київського національного університету імені Тараса Шевченка. - К., 2010. - Чис. V. - с. 54-59.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.