ЗНАЧЕННЯ ОПЕРАТИВНОГО ЕКСПЕРИМЕНТУ ПРИ РОЗСЛІДУВАННІ ЗЛОЧИНІВ ПОВ'ЯЗАНИХ З ВЧИНЕННЯМ ХАБАРНИЦТВА

Віктор Валентинович Шмигельський

Анотація


У статті визначається правова природа використання співробітниками оперативно-розшукових підрозділів можливостей оперативного експерименту для досягнення мети розкриття злочинів пов'язаних з хабарництвом. Встановлено, що метод оперативного експерименту відкриває можливість подолати існуючу перепону при розслідуванні кримінальних справ щодо вчинення хабарництва у вигляді кримінально-правової заборони провокації хабара.

Ключові слова


хабарництво; оперативно-розшукова діяльність; оперативний експеримент

Посилання


Дудоров О.О. Проблемні питання кримінальної відповідальності за одержання хабара: дис. на здобуття наук. ступеня кандидата юрид. наук: спец. 12.00.08 «Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право» / О.О. Дудоров. - К., 1994. - 23 с.

Лукомський В.С. Кримінальна відповідальність за дачу хабара та посередництво в хабарництві: дис. на здобуття наук. ступеня кандидата юрид. наук: спец. 12.00.08 «Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право» / В.С. Лукомський. - К., 1996. - 28 с.

Акрам Трад Аль-Фаїз Відповідальність за хабарництво за кримінальним законодавством Йорданії і України (порівняльно-правове дослідження): дис. на здобуття наук. ступеня кандидата юрид. наук: спец. 12.00.08 «Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право» / Акрам Трад Аль-Фаїз. - Одеса, 2001. - 21 с.

Мельник М.І. Кримінологічні та кримінально-правові проблеми протидії корупції: дис. на здобуття наук. ступеня доктора юрид. наук: спец. 12.00.08 «Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право» / М.І. Мельник. - К., 2002. - 36 с.

Крупко Д.І. Відповідальність за хабарництво за кримінальним правом Німеччини, Швейцарії та України (порівняльно-правове дослідження): дис. на здобуття наук. ступеня доктора юрид. наук: спец. 12.00.08 «Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право» / Д.І. Крупко. - К., 2005. - 23 с.

Про судову практику в справах про хабарництво: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 26 квітня 2002 р. № 3 // Постанови Пленуму Верховного Суду. - К.: Скіф. - 2006.

Альошина О.І. Визначення провокації злочину в кримінальному праві України / О.І. Альошина // Право і безпека. - 2005. - № 4/5. - С. 51-54.

Борисов В.І. Кримінальна відповідальність за злочини у сфері службової діяльності за новим Кримінальним кодексом України / В.І. Борисов // Збірник матеріалів міжнар. наук. - практ. семінару (11-12 травня 2001 р.). - Х., 2003. - 35 с.

Волженкин Б.В. Корыстные злоупотребления по службе (Хищения, взяточничество, злоупотребление служебным положением): Уголовно-правовая характеристика и проблемы квалификации: дисертация на соискание наук. ступени доктора юрид. наук: спец. 12.00.08. «Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право» / Б.В. Волженкин. - М., 1991. - 316 с.

Охотніков О.М. Посилення кримінальної відповідальності за посадові злочини / О.М. Охотніков // Вісник Запорізького юридичного інституту ту. - 1998. - № 3. - 147 с.

Литвак О.М., Зелінський А.Ф. Кого Карає і захищає закон / О.М. Литвак, А.Ф. Зелінський // Голос України - 1998. - 19 трав. - 5 с.

Попов І.М. Оперативно-розшукова діяльність чи провокація хабара? / І.М. Попов // Вісник Луганської академії внутрішніх справ МВС ім. 10-річчя незалежності України. - 2003. - № 4. - 224 с.

Дмитриев П.С. Методы установления субъективных намерений, целей и мотивов преступной деятельности разрабатываемого / П.С. Дмитриев // Вестник Высш. шк. - М.: Высш. шк. КГБ - 1962. - № 9. - 100 с.

Карпушин М.П. Некоторые вопросы институтов общей части советского уголовного права в оперативно-следственной практике. - М.: Высш. шк. КГБ, 1965. - 41 с.

Ковалев М.И. Оперативный эксперимент как метод изучения оперативной обстановки: автореферат на соискание науч. ступени канндидата юрид. наук: спец. 12.00.08. «Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право» / М.И.Ковалев. - М., 1979. - 21 с.

Глушков В.О., Оперативний експеримент: проблемні питання провадження в оперативно-розшукову діяльність / В.О.Глушков, Є.М. Пітник // Боротьба з організованою злочинність і корупцією (теорія і практика). - 2006. - 13 с.

Пантин К.И. Краткий словарь по философии / К.И. Пантин, И.В. Блауберг. - М., 1979. - 280 с.

Лузгин И.М. Моделирование при расследовании преступлений / И.М. Лузгин. - М.: Юрид. лит., 1981. - 126 с.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.