ЗАХОДИ ЗАПОБІГАННЯ ЗЛОЧИННОСТІ НЕПОВНОЛІТНІХ ЗА РАДЯНСЬКИХ ЧАСІВ

Наталія Семенівна Юзікова

Анотація


У статті здійснено ретроспективний науково-теоретичний аналіз виховних, примусових, організаційних та соціальних заходів запобігання злочинності неповнолітніх у контексті діяльності соціальних інститутів профілактики. Автор підсумовуючи, зазначає, що сучасна стратегія запобігання злочинам неповнолітніх має формуватись з урахуванням моральних засад татрадиційних цінностей українського суспільства, спрямованих на зміцнення родини та морального здоров'я дитини.

Ключові слова


заходи запобігання; шефство; ідейно-політичне виховання; соціальні інститути профілактики

Посилання


Конев А.А. Институт общественных воспитателей в профилактике преступности несовершеннолетних. Учебное пособие. / А.А. Конев. - Омск: изд-во высшей школы милиции МВД СССР. - 1984.- 64 с.

Грабовская Н.П. Уголовно-правовая борьба с преступлениями несовершеннолетних в СССР. / Н.П. Грабовская. - Л.: Изд-во Ленингр. ун-та, 1961. - 79 с.

Орлов В.С. Подросток и преступление. (Основные пути предупреждения преступлений несовершеннолетних). / В.С. Орлов. - М.: Изд-во Моск. ун-та, 1969. - 202 с.

Габелко М.В. Инспекции по делам несовершеннолетних и их профилактическая деятельность: Учебное пособие. / М.В. Габелко. - М.: НИ и РИО Академии МВД СССР, 1982. - 59 с.

Кошелкин А.Б. Предупреждение правонарушений среди безнадзорных подростков (По материалам органов внутренних дел): Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.08 / А.Б. Кошелкин. / ВНИИ МВД СССР. - М., 1985. - 23 с.

Миньковский Г.М., Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних. / Г.М. Миньковский, А.П. Тузов. К.: Изд-во политической литературы Украины, 1987. - 215 с.

Антонян Ю.М. Предупреждение преступности несовершеннолетних / Ю.М. Антонян. - М., 1982. - 40 с.

Об улучшении роботы по охране правопорядка и усилении борьбы с правонарушениями. Постановление ЦК КПСС - Правда. - 1979. - 11 сентября.

О состоянии борьбы с преступностью несовершеннолетних в Днепропетровской области (1979-1980 г.) и усилении воспитательной работы с ними // Материалы ГАДО Фонд Р 1860 оп 1 дело 824 стр. 173 - 182.

Про стан виховної роботи із підлітками на території міста (1969 р.) // Матеріали архіву Дніпропетровської області Фонд Р 2857 оп 1 дело 497 стр. 398 - 401.

О состоянии борьбы с преступностью среди несовершеннолетних в Днепропетровской области и внедрение опыта Ленинграда (1967 г.) // Материалы ГАДО Матеріали архіву Дніпропетровської області Фонд 416 оп 2 дело 1375 стр. 113 - 129.

Ленин В.И. Полн.собр.соч., / В.И. Ленин. Т. 44. - с. 337.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.