МОТИВАЦІЯ ПОДРУЖНІХ ВБИВСТВ

Анна Олександрівна Потильчак

Анотація


Стаття присвячена проблемі мотивів вчинення подружніх вбивств. Зокрема, детально досліджуються головні мотиви даного злочину та роль, яку вони відіграють при вчиненні вбивства.

Ключові слова


мотив; особа; сімейний конфлікт; подружнє вбивство; злочинець

Посилання


Про судову практику у справах про злочини проти життя та здоров'я особи : Постанова Пленуму Верховного Суду України від 7 лютого 2003 р. № 2 // Вісник Верховного Суду України. - 2003. - № 1 (35). - с.23.

Шестаков Д.А. Семейная криминология: семья — конфликт — преступление / Д.А. Шестаков // СПб.: Издательство С.-Петербургского университета, 1996. — 264 с.

Аниянц М.К. Ответственность за пресступления против жизни по действующему законодательству союзных республик / М.К. Аниянц // М.: Изд-во «Юрид. лит.», 1964. - 194 с.

Байлов А.В. Кримінальна відповідальність за посягання на життя та здоров'я особи, вчинені в стані сильного душевного хвилювання: автореф.дис. на здобуття нак. ступеня канд. юрид. наук : 12.00.08 «Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право» / А.В. Байлов. - X., 2004. - 20 с.

Мендельсон Г.А. Алкоголизм и преступность / Г.А. Мендельсон, Ю.М. Ткачевский. - М.: Госюриздат, 1956. - 100 с.

Бородін С. В. Злочини проти життя / С.В. Бородін. - СПб.: Вид. "Юридичний центр Прес", 2003. - 245 с.

Старко О.Л. Деякі питання кваліфікації вбивств, учинених на ґрунті ревнощів / О.Л. Старко // Держава і право. - 2010. - №47 - С. 96-102.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.