ПРАВОВЕ СТАНОВИЩЕ ЛІЗИНГОВИХ КОМПАНІЙ ЗА ЧИННИМ ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ

Наталія Фелікіссімівна Ментух

Анотація


Розглядається питання правового статусу лізингової компанії як основного учасника лізингової діяльності без якого неможливе нормальне функціонування лізингового процесу, який може задовольнити потреби в лізингових послугах на професійній основі, та до якого в науці господарського права зріс науковий інтерес.

Ключові слова


лізингова компанія; лізинговий процес; лізингові послуги

Посилання


Шемшученко Ю.С. Правовий статус / Ю.С. Шемшученко, Н.М. Пархоменко // Юриидична енциклопедія : в 6 т. / [редкол.: Ю. C. Шемчушенко (голова) та ін.]. - К.: Вид-во «Українська енциклопедія» імені М. П. Бажана, т.5: П-С.-2003. - 736с.

Білоус В. Т. Координація управління правоохоронними органами України по боротьбі з економічною злочинністю (адміністративно-правовий аспект) : дис. ... доктора юрид. наук : 12.00.07 / В. Т. Білоус. - Ірпінь, 2004. - 444 с.

Витрук Н. В. Основы правового положения личности в социалистическом обществе / Н. В. Витрук. - М. : Юрид. лит., 1979. - 251 c.

Щербина В.С. Суб'єкти господарського права : монографія / В.С.Щербина.- К.: Юрінком Інтер, 2008.- 263с.

Грудницька С.М. Господарська правосуб'єктність : проблеми визначення сутності та поняття [Текст] / С. Грудницька // Підприємництво, господарство і право : Щомісячний науково-практичний господарсько-правовий Журнал. - 2008. - № 9. - с. 65-67.

Господарський кодекс України // Офіційний вісник України. - 2003. - № 11. - С. 462.

Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 року № 435-IV // Офіційний вісник України. - 2003. - № 11. - С. 461.

Закон України «Про фінансовий лізинг» від 11 грудня 2003 р. // Відомості Верховної Ради України. - 2004. - № 15. - С. 231.

Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг. Закон України від 12 липня 2001 р. // Відомості Верховної Ради України. - 2002. - № 1. - С. 1.

Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом: Закон України від 28 листопада 2002р. // Відомості Верховної Ради України. - 2003. - №1. - С. 2.

Барабаш А.Г. Правове регулювання лізингових відносин в Україні: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.04. // А.Г. Барабаш.- Донецьк, 2004.-18с.

Асташкина А.В. Правовое положение российских лизинговых компаний в современном гражданском праве: дис. ... кандидата юрид. наук // А.В. Асташкина. - М, 2001. - 182 с.

Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців. Закон України від 15 травні 2003р. // Відомості Верховної Ради України. - 2003. - № 31-32. - С. 263.

Барабаш А.Г. Правове регулювання лізингових відносин в Україні: дис. ... кандидата юрид. наук: 12.00.04.// А.Г.Барабаш. - Донецьк, 2004. - 175 с.

Трофімова О. В. Правове регулювання лізингової діяльності в Україні. Монографія. // О.В. Трофімова. - К: КИТ, 2005. - 216 с.

Харитонова Ю.С. Правовой статус лизинговой компании / Ю.С. Харитонова // Законодательство. - 2002. - № 7. - С. 15-18.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.