ФОРМУВАННЯ САМООБОРОНИ В ЗАХІДНИХ ОБЛАСТЯХ УКРАЇНИ (1944-1954 р.р.)

Вікторія Олександрівна Резницька

Анотація


У статті висвітлюються історичні факти створення груп охорони громадського порядку в західних областях України.

Ключові слова


громадський порядок; самооборона; винищувальні батальйони; збройне підпілля; визвольні операції

Посилання


Білас І. Репресивно-каральна система в Україні. 1917 - 1953: Суспільно-політичний та історико-правовий аналіз: У 2 кн. / І. Білас. - К.: Либідь - Військо України, 1994. - Кн. 1.- 432 с.

Косик В. Україна і Німеччина у другій світовій війні. / В. Косик. - Париж - Нью-Йорк - Львів, 1993. - 657 с.

Сергійчук В. Десять буремних літ. Західноукраїнські землі у 1944-1953 рр. Нові документи і матеріали. / В. Сергійчук. - Дніпро, 1998. - 942 с.

ЦДАГОУ Спр. 928 (Специальные сообщения, докладные записки, политинформации о действиях украинско-немецких националистических банд и о мероприятиях по борьбе с ними, 10 мая - 27 сентября 1944 г.). - 198 арк.

Білас І. Репресивно-каральна система в Україні. 1917 - 1953: Суспільно-політичний та історико-правовий аналіз: У 2 кн. / І. Білас. - К.: Либідь - Військо України, 1994. - Кн. 2. - 688 с.

Михайленко П.П., Кондратьєва Я.Ю. Історія міліції України у документах і матеріалах: У 3-х т. П.П. Михайленко. - К.: Генеза, 1999. - Т. 2.: 1936 - 1945. - 412 с.

Лавлешсо З. Радянський режим проти українського національно-визвольного руху в Західній Україні. / З. Лавлешсо. [Елетронний ресурс]. - Режим доступу до статті: httр//www.interklasa.pl/portal/ dokumenty/r_mowa/strony_ukr01/his_ ruch.htm.

ЦДАГОУ Спр.1060 (Докладные записки на имя товарища Сталина о состоянии работы областей Украины, 11. 11. 1944 - 15. 11. 1944 гг.). - 23 арк.

Головко М. Л. Суспільно-політичні організації та рухи України в період Другої світової війни. 1939 - 1945 рр. : Монографія. / М.Л. Головко. - К.: Олан, 2004. - 704 с.

ДА Ів.Фр. обл. Ф. Р-584 (Прокуратура Ивано-Франковской области, секретная часть). - Оп. 2. - Спр. 6. (Доклад прокурору республики о работе по спецделам прокуратуры Станиславской области, 13 апреля 1945 г. - 16 января 1946 г.). - 57 арк.

ДА УМВС Львів, обл. Ф. 117. - Оп. 1. - Спр. 11 (Доклады начальнику управления милиции НКВД об агентурно-оперативной работе и борьбе с бандитами ОУН-УПА за 1945 г. - 1.01. - 31. 12. 1945 г.). - 96 арк.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.