ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ ПАСАЖИРІВ ПРИ ЗДІЙСНЕННІ МІЖНАРОДНИХ ПОВІТРЯНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ

Елла Володимирівна Горян, Крістіна Володимирівна Горян

Анотація


У статті аналізуються правові механізми забезпечення безпеки пасажирів при здійсненні міжнародних повітряних перевезень. Автори роблять висновок про те, що забезпечення безпеки пасажирів досягається шляхом розроблення ефективних міжнародних та національних механізмів. Наголошується на необхідності урахування досвіду ЄС щодо запровадження успішних заходів безпеки, які вже пройшли випробування часом.

Ключові слова


міжнародні повітряні перевезення; безпека перевезень; права пасажирів; міжнародно-правовий механізм; національний механізм

Посилання


Бордунов В. Д. Международное воздушное право. Учебное пособие. / В. Д. Бордунов. - М. НОУ ВКШ «Авиабизнес»; изд-во «Научная книга», 2006. - 464 с.

Конвенція про боротьбу з незаконним захопленням повітряних суден 1970 р. - [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http.//zakon1.rada. gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=995_167

Конвенція про боротьбу з незаконними актами, спрямованими проти безпеки цивільної авіації 1971 р. - [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main. cgi? nreg=995_165

Конвенція про злочини та деякі інші дії на борту повітряного судна 1963 р. // Україна в міжнародно-правових відносинах. Боротьба із злочинністю та взаємна правова допомога. Книга 1 (Збірник документів). - К.: Основи, 1996. - с. 335-336.

Про затвердження Правил повітряних перевезень пасажирів і багажу. Наказ Міністерства транспорту та зв'язку України від 23.04.2010 р. №216 // Офіційний вісник України. - 2010. - № 63. - Стор. 37. - Ст. 2190.

ЕПЄУ and Transport in Europe Digest. - [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://europa.eu.int/comm/energy_transport/ mm_dg/index_en.html

Malcolm N. Shaw. International Law. - 5th edition. - Cambridge: University Press, 2003.

Regulation № 725/2004, Official Journal L129, 19.04.04.

Regulation № 849/2004, Official Journal L158, 30.04.04.

Regulation №2111/2005, Official Journal L344, 27.12.05.

Regulation № 272/2009, Official Journal L917, 03.04.09.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.