ДО ПИТАННЯ ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ

Костянтин Сергійович Радзівіл

Анотація


Метою даної статті є аналіз існуючого стану правового забезпечення фінансової безпеки держави. Автором визначена загальна система нормативно-правових актів, якими забезпечується правове регулювання фінансової безпеки України.

Ключові слова


правове забезпечення фінансової безпеки держави; національне законодавство; національна безпека; економічна безпека

Посилання


Єрмошенко М.М. Фінансова безпека держави: національні інтереси, реальні загрози, стратегія забезпечення. / М.М. Єрмошенко. - К.: Кнтеу, 2001. - 309 с.;

Пастернак-Таранушенко Г.А. Економічна безпека держави. Статика процесу забезпечення / За ред. проф. Б. Кравченка. - К.: Кондор, 2002. - 302 с.;

Про Концепцію (основи державної політики) національної безпеки України. Постанова Верховної Ради України від 16 січня 1997 р. №3/97-вр // Відомості Верховної Ради України. - 1997. - №10. - С. 85;

Про державну службу. Закон України від 16 грудня 1993 р. №3723-XII// Відомості Верховної Ради України. - 1993. - №52. - С. 490;

Про раду національної безпеки і оборони України. Закон України від 5 березня 1998 р. №183/98-вр // Офіційний вісник України. - 1998. - №13. - С. 482;

Про основи національної безпеки України. Закон України від 19 черв. 2003 р. // Відом. Верховної Ради України. - 2003. -26 верес. (№ 39). - С. 351;

Економічна безпека держави: зб. норм.-правових актів України. - К.: РНБУ, 2001. - 106 с;

Про державний суверенітет України. Декларація від 16 липня 1990 р. №55- XII // Відомості Верховної Ради України. - 1990. - №31. - С. 429;

Про економічну самостійність Української РСР. Закон УРСР від 3 серпня 1990 р. №142- XII // Відомості Верховної Ради України. - 1990. - №34. - С. 499;

Концепція економічної безпеки України / ін-т. економ. прогнозування; кер. проекту В.М. Геєць. - К.: Логос, 1999. - 56 с.;

Конституція України від 28 червня 1996 р. №254к/96-вр // Відомості Верховної Ради України. - 1996. - №30. - ст.141;

Про основи національної безпеки України. Закон України від 19 черв. 2003 р. // Відом. Верховної Ради України. - 2003. -26 верес. (№ 39). - С. 351;

Радзівіл К.С. Поняття та зміст фінансової безпеки держави. / К.С. Радзівіл // Підприємництво, господарство і право. - 2011. - N 5. - с. 94-97;

Барановський О.І. Фінансова безпека в Україні (методологія оцінки та механізми забезпечення): Монографія. / О.І. Барановський. - К.: Вид. Київ-го нац-го торг.-екон.-го ун-ту, 2004. - 759 с.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.