АНАЛІЗ СУЧАСНОГО СТАНУ ПРОЯВІВ ПРАВОПОРУШЕНЬ З ОЗНАКАМИ КОРУПЦІЇ В ПЕНІТЕНЦІАРНИХ УСТАНОВАХ УКРАЇНИ

Олег Григорович Бондарчук

Анотація


Стаття присвячена аналізу сучасного стану корупції в пенітенціарних установах України. З урахуванням проведеного дослідження вказано на причини її виникнення та на недосконалість методів виявлення правопорушень з ознаками корупції.

Ключові слова


корупція; корупційні правопорушення; персонал; пенітенціарні установи

Посилання


Куліш А. Досвід боротьби з корупцією в поліції Великої Британії / А. Куліш // Право України. - 2005. - № 12. - С. 141-145.

Асаинов С.Т. Общие и специальные меры предупреждения коррупции в сфере государственного управления / С. Т. Асаинов // Экономика и право Казахстана. - 2007. - № 2. - С. 36-40. - [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://www.apelsin-ka.com/content/files/02_07.pdf

Куракин А.В. Правовые основы борьбы с коррупцией в органах внутренних дел / А.В. Куракин, К.Г. Арутюнов, В.В. Бережной // Следователь. - № 7. - 2004. - С. 59 -61.

Елеськин М.В. Криминологическая характеристика и тенденции динамики преступности в исправительных учреждених / М.В. Елеськин // [Електроний ресурс]. - Режим доступу : http://www.alldocs.ru/zakons/index.php?from=9926

Бочаров-Туз В. Когда в Украине коррупция может стоить свободы?! / В. Бочаров-Туз // Творческое объединение «ТОРО» Контактная группа в Украине Transparency International / [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http:// pravotoday.in.ua/ru/press-centre/ publications/pub-250/

Рыбак М.С. Понятие коррупции и ее проявление в пенитенциарных учреждениях / М.С. Рыбак // [Електроний ресурс]. – Режим доступу : http://sartraccc.ru/i.php?oper=read_file&filename= Pub/ rybak(4-04) .htm

Аналітична інформація про виконання вимог Закону України «Про боротьбу з корупцією» у Державній кримінально-виконавчій службі України у 2006 році / [Електроний ресурс]. - Режим доступу : http://www.kmu.gov.ua

Інформація про стан роботи щодо додержання персоналом Державної кримінально-виконавчої служби України вимог антикорупційного законодавства за III квартал 2010 року / [Електроний ресурс]. - Режим доступу : http://www.kvs.gov.ua/ punish/ control/uk/publish/article?art_id=75407&cat_id=62138

Інформація про стан роботи щодо додержання персоналом Державної пенітенціарної служби України вимог антикорупційного законодавства за 2010 рік / [Електроний ресурс]. - Режим доступу: http://www.kvs.gov.ua/ punish/control/uk/publish/article?art_id=79860&cat_id=62138

Інформація щодо результатів роботи підрозділів з питань запобігання та протидії корупції і внутрішньої безпеки територіальних органів управління Державного департаменту україни з питань виконання покарань за І квартал 2011 року / [Електроний ресурс]. - Режим доступу : http://www.kvs.gov.ua/ punish/ control/uk/publish/article;j sessionid= 89201CD0F6389A4E9DBF2913ABC1F08C?art_id=82060&cat_id=62138

Інформація про стан роботи щодо додержання персоналом Державної пенітенціарної служби України вимог антикорупційного законодавства за 9 місяців 2011 року / [Електроний ресурс]. - Реж. доступу : http://www.kmu.gov.ua/punish/control/uk/publish/article?art_id=91257&cat_id=62138

Чубенко І.В. Роль ОВС у протидії корупції в органах виконавчої влади й органах місцевого самоврядування / І.В. Чубенко // Південноукраїнський правничий часопис. - 2010. - № 2. - С. 202-204.

Антонян Ю. Преступность в местах лишения свободы и ее причины / Ю. Антонян // Уголовное право. - 2002.- № 4. - С. 101-104.

Ткаченко О.В. Адміністративно-правові засади протидії корупції в органах внутрішніх справ : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук: 12.00.07 «адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право» / О.В. Ткаченко. - Київ, 2008. - 20 с.

Гаджиев С.Н. Коррупция в органах внутренних дел / С.Н. Гаджиев // [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://hghltd.yandex. net/ yandbtm?fmode=inject&url=http%3A%2F%2Fjurnal.amvd.ru

Боднарчук О.Г. Кадрове забезпечення діяльності пенітенціарної системи в Україні: адміністративно-правовий аспект : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. Наук : 12.00.07 «адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право» / О.Г. Боднарчук. - Ірпінь, 2008. - 22 с.

Войцишен В. Протидія корупції як багатоаспектна проблема / В. Войцишен // Вісник прокуратури. - 2009. - № 10(100). - С. 14-18.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.