РОЛЬ РАДИ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ І ОБОРОНИ УКРАЇНИ В АДМІНІСТРАТИВНОМУ РЕГУЛЮВАННІ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ У БОРОТЬБІ З НАРКОЗЛОЧИННІСТЮ

Ростислав Андрійович Калюжний, Леонід Володимирович Бобрицький

Анотація


У статті розглянуто проблемні питання правового статусу та організаційної ролі конституційного органу - Ради національної безпеки і оборони України в системі адміністративно-правового регулювання діяльності органів державної виконавчої влади, які здійснюють функції боротьби з наркозлочинністю.

Ключові слова


адміністративно-правове регулювання; наркобізнес; наркозлочинність; наркоситуація; наркотизм; загрози національній безпеці України; Рада національної безпеки і оборони України

Посилання


Виявлення контрабандних наркотичних засобів і психотропних речовин у таємних схованках : наук.-метод. рекомендації / [І. В. Смирнова, Д. Е. Чувирін, Ю. Ю. Малишев та ін.] ; за заг. ред. Б. В. Романюка. - К. : МНДЦ, 2010. - 140 с.

Закалюк А.П. Курс сучасної української кримінології : теорія і практика : [у 3 кн. ] / А. П. Закалюк - К. : Видавничий Дім „Ін Юре", 2007. - Кн. 2 : Кримінологічна характеристика та запобігання вчиненню окремих видів злочинів. - 712 с.

Про Раду національної безпеки і оборони України : Закон України від 5 берез. 1998 р. № 183/98-ВР (зі змінами і доп.) // Відомості Верховної Ради (ВВР). — 1998. — № 35. — С. 237.

Науково-практичний коментар до Кримінального кодексу України. Загальна частина / О. Ф. Бантишев, С. А. Кузьмін. - К. : ПАЛИВОДА А. В. - 336 с.

Про основи національної безпеки України : Закон України від 19 черв. 2003 р. № 964-IV (зі змінами і доп.) // Відомості Верховної Ради (ВВР). - 2003. - № 39. - Ст. 351.

Бобрицький Л.В. Координація зусиль держави, її правоохоронних органів у боротьбі з наркозлочинністю Л. В. Бобрицький // Протидія наркозлочинності : вітчизняний та міжнародний досвід співпраці правоохоронних та судових органів : матеріали українсько-німецької науково-практичної конференції (Донецьк, 26 - 27 трав. 2011 р.) / Донецький ін- т ЛДУВС ім. Е. О. Дідоренка. - Донецьк : Донецький юрид. ін-т ЛДУВС ім. Е. О. Дідоренка, 2011. - с. 179-180.

Гриненко І.М. Наркобізнес та національна безпека / І. М. Гриненко. - К. : Сфера, 2002. - 211 с.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.