Про журнал

Головною метою видання електронного збірника наукових праць є висвітлення питань, обмін передовими методиками, творчим підходом до вирішення актуальних проблем сучасної освіти найкращими представниками різних країн світу;   обмін дослідницьким досвідом у галузі освіти; публікація наукових результатів досягнутих досліджень; презентація освітніх проектів; формування професійної мережевої спільноти; сприяння розвитку науки і освіти України, відображення досягнутих інновацій в освіті та науці з урахуванням міжнародного досвіду. 

Основні проблемні питання, які розглядаються у науковому збірнику: психолого-педагогічні засади розвитку особистості; неперервна освіта як чинник професійного розвитку і самореалізації особистості; інноваційні технології в підготовці висококваліфікованих фахівців; удосконалення педагогічної майстерності як пріоритетний напрям професійного розвитку; сучасна освіта і наука: проблеми, перспективи, інновації.

Періодичність виходу – 1 раз на рік.

Мова видання: українська, англійська.

Поточний номер

№ 1 (2021)
Опубліковано: 2021-09-02

Статті

Переглянути всі випуски