Про журнал

Актуальні проблеми в системі освіти: загальноосвітній заклад середньої освіти – доуніверситетська підготовка – заклад вищої освіти   /  Actual problems in the system of education: general secondary education institution – pre-university training – higher education institution

Електронний науковий журнал «Актуальні проблеми в системі освіти: загальноосвітній заклад середньої освіти – доуніверситетська підготовка – заклад вищої освіти» / «Actual problems in the system of education: general secondary education institution – pre-university training – higher education institution» заснований у 2021 р.  

Головною метою видання електронного збірника наукових праць «Актуальні проблеми в системі освіти: загальноосвітній заклад середньої освіти – доуніверситетська підготовка – заклад вищої освіти» / «Actual problems in the system of education: general secondary education institution – pre-university training – higher education institution»  є   висвітлення питань, обмін передовими методиками, творчим підходом до вирішення актуальних проблем сучасної освіти найкращими представниками різних країн світу;   обмін дослідницьким досвідом у галузі освіти; публікація наукових результатів досягнутих досліджень; презентація освітніх проектів; формування професійної мережевої спільноти; сприяння розвитку науки і освіти України, відображення досягнутих інновацій в освіті та науці з урахуванням міжнародного досвіду.

Основні проблемні питання, які розглядаються у науковому збірнику, стосуються:

- психолого-педагогічні засади розвитку особистості;

- неперервна освіта як чинник професійного розвитку і самореалізації особистості;

- інноваційні технології в підготовці висококваліфікованих фахівців;

- удосконалення педагогічної майстерності як пріоритетний напрям професійного розвитку;

- сучасна освіта і наука: проблеми, перспективи, інновації.

Завдання наукового збірника

- висвітлення результатів досліджень у галузі  освіти, які характеризуються високим рівнем актуальності, достовірності та наукової новизни;

- відображення інновацій в  освіті  і науці  ХХІ століття;

- забезпечення дотримання встановлених вимог до наукових  видань;

- залучення іноземних фахівців до співпраці та рецензування статей;

- підвищення привабливості збірника для читачів   за рахунок ретельного відбору наукових статей та публікації високоякісних наукових досліджень.

В електронному науковому збірнику висвітлюються результати оригінальних наукових досліджень вітчизняних та зарубіжних авторів.  

Збірник рекомендований науковцям, докторантам, аспірантам, науково-педагогічним та педагогічним працівникам, а також всім, хто цікавиться останніми досягненнями в розвитку дистанційній освіти та науки в цілому.

Засновник і видавець -  Національний авіаційний університет, м. Київ, Україна.

Організатор і виконавець -  Інститут розвитку освіти НАУ, м. Київ, Україна

Періодичність виходу – 1 раз на рік.

Мова видання: українська, англійська.