Гуманітарна освіта у технічних вищих навчальних закладах

У збірнику вміщені наукові праці викладачів, докторантів та аспірантів з питань мовознавства та літературознавства. Для науковців, викладачів вузів, гімназій, учителів середніх шкіл, студентів.

Мова видання: українська.

ISSN: 2413-3094 (Print)

ISSN: 2520-6818 (Online)


Гуманітарна освіта у технічних вищих навчальних закладах. Збірник наукових праць.

Рік заснування: 2002

Проблематика: мовознавство, літературознавство

Фахова реєстрація у ВАК України: Постанова Президії ВАК України від 21.12.2015, протокол № 1328

Галузь науки: філологічні науки

Періодичність: двічі на рік

Мова видання: українська

Засновник: Національний авіаційний університет

Головний редактор: Гудманян Артур Грантович, доктор філологічних наук, проф.

Відповідальний редактор: Межжеріна Ганна Валентинівна, доктор філологічних наук, проф.

Технічний редактор: Сенчило Надія Олексіївна

Члени редколегії

Адреса редакції: Національний авіаційний університет, просп. Космонавта Комарова 1, Київ, Україна, 03058

Анонси

 

Введено обов'язковий внесок за публікацію

 

Шановніавтори!

З метою відшкодуванняполіграфічних витрат, пов’язаних із виданням наукового журналу «Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах», вводиться обов’язковий внесок за публікацію.
 
Опубліковано: 2017-10-02 Детальніше...
 
Більше анонсів...

№ 36 (2017)

Зміст

Мовознавство. Перекладознавство

НАЦІОНАЛЬНА СПЕЦИФІКА ПРИ ПЕРЕКЛАДІ ЕЛЕМЕНТІВ ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНОГО ПОЛЯ ЕЛЕКТОРАЛЬНОЇ ЛЕКСИКИ PDF
Олександра АКМАЛДІНОВА, Ольга ПИСЬМЕННА 5-12
ГЕНЕЗА ТА ЖАНРОВІ ОСОБЛИВОСТІ ЛІТЕРАТУРИ ЖАХІВ З ПОЗИЦІЙ СУЧАСНОЇ НАУКИ ПРО ПЕРЕКЛАД PDF
Артур ГУДМАНЯН, Андріана ІВАНОВА 12-17
МОРФОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ДИТЯЧОГО МОВЛЕННЯ НА ЕТАПІ СТАНОВЛЕННЯ І ОВОЛОДІННЯ РІДНОЮ МОВОЮ PDF
Абдюлькадір КАБАДАЙИ 17-24
КЛАСИФІКАЦІЯ ПОХІДНИХ СЛІВ СУЧАСНОЇ НІМЕЦЬКОЇ МОВИ НА ОСНОВІ СЕМАНТИЧНИХ КАТЕГОРІЙ PDF
Віктор КУЛЬЧИЦЬКИЙ 24-30
СОЦІОКУЛЬТУРНИЙ АСПЕКТ ДОСЛІДЖЕННЯ КУЛЬТУРНИХ СТЕРЕОТИПІВ PDF
Світлана ЛЮБИМОВА, Надія ТОМАСЕВИЧ, Олена МАРДАРЕНКО 30-37
ДО ПОХОДЖЕННЯ НАЗВИ “ПТАХ СВЯТОЇ МАРІЇ” (ALCEDO ATTHIS) В ІТАЛІЙСЬКІЙ ТА ФРАНЦУЗЬКІЙ МОВАХ PDF
Петро МАХЛІН 37-45
ФУНКЦІЯ МІЖЗНАЧЕННЄВИХ ЗВ’ЯЗКІВ ЛЕКСЕМ У ФОРМУВАННІ МОВНОЇ КАРТИНИ СВІТУ СХІДНОЇ СЛАВІЇ ХІ–ХІІІ СТ. PDF
Ганна МЕЖЖЕРІНА 45-51
НІМЕЦЬКА ОРФОЕПІЯ Й ОРФОФОНІЯ: ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ ТА ЗАВДАНЬ ДОСЛІДЖЕННЯ PDF
Тетяна ПОХИТУН, Аліна УМАРОВА 51-56
СТРУКТУРНО-ФУНКЦІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ ТЕКСТІВ ЗАСОБІВ МАСОВОЇ КОМУНІКАЦІЇ PDF
Наталія РОТОН 56-61
ПЕРЕКЛАДАЦЬКА КОМПЕТЕНТНІСТЬ: НАУКОВО-ТЕОРЕТИЧНИЙ ТА МЕТОДИЧНИЙ АСПЕКТИ ЇЇ ФОРМУВАННЯ У СТУДЕНТІВ-ФІЛОЛОГІВ ЯК МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ PDF
Марина РУДІНА 61-68
ЛЕКСИКО-СЛОВОТВІРНІ ТИПИ НАЗВ ПОЧУТТІВ В УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ ХІ – ХІІІ СТ. PDF
Тетяна СІРОШТАН 68-74
ЛІНГВОКУЛЬТУРОЛОГІЧНИЙ ПІДХІД ДО ВИВЧЕННЯ ФРАЗЕОЛОГІЇ СТУДЕНТАМИ-АГРАРІЯМИ PDF
Валентина ТИМКОВА 74-80
ЛІНГВОСТИЛІСТИКА ІНТИМНОГО ЕПІСТОЛЯРІЮ ВАСИЛЯ СИМОНЕНКА PDF
Тетяна ЧУХЛІБ, Людмила СКУРАТІВСЬКА 80-87

Літетратурознавство. Фольклористика

САКРАЛЬНІ ВИМІРИ В ХУДОЖНЬО-ФІЛОСОФСЬКОМУ ПОЕТИЧНОМУ СВІТІ МИХАЙЛА СИТНИКА PDF
Ігор ВАСИЛИШИН 87-93
ПОСТМОДЕРНІСТСЬКІ ДЖЕРЕЛА ПОСТПОСТМОДЕРНІЗМУ: ФЕНОМЕНОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ Й НАРАТИВНІ СТРАТЕГІЇ PDF
Дмитро ДРОЗДОВСЬКИЙ 93-99
ПОСТКОЛОНІАЛЬНИЙ ДИСКУРС НА ПОСТРАДЯНСЬКОМУ ПРОСТОРІ PDF
Світлана ЄВТУШЕНКО 99-104
МОВА ЯК СКЛАДОВА ЖІНОЧОЇ СУБ’ЄКТИВНОСТІ У ЛІТЕРАТУРІ ТА ФІЛОСОФІЇ ПОСТМОДЕРНІЗМУ PDF
Ірина КОЛІЄВА 104-110
МИХАЙЛО МОГИЛЯНСЬКИЙ У КОЛІ НЕОКЛАСИКІВ PDF
Сергій КРИВЕНКО 110-117
«ЕМБЛЕМАТИЧНІ» КООРДИНАТИ СЛОВА: ІКОНІЧНО-КОНВЕНЦІЙНА КОРЕЛЯТИВНІСТЬ ТА СЕМІОЗИС PDF
Олександр СОЛЕЦЬКИЙ 117-123
МАЛА ПРОЗА МИКОЛИ ТОМЕНКА: ПОЕТИКА ЖАНРУ PDF
Олеся ТОМЕНКО 123-127


Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства - Некомерційна - Без похідних творів 3.0 Неадаптована