Редакційна політика

Галузь та проблематика

Науковий журнал "Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах" засновано 2002 року. У збірнику вміщено статті науковців, докторантів та аспірантів з актуальних питань мовознавства, літературознавства, перекладознавства. Дослідження виконано з урахуванням сучасних досягнень філологічної науки. Збірник входить до переліку фахових видань (філологічні науки), затверджених ВАК України.

Мова: украЇнська

ISSN 2413-3094 (Друкована версія)

ISSN 2520-6818 (Електронна версія)

 

Політика розділів

Мовознавство. Перекладознавство

Не вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

Літетратурознавство. Фольклористика

Не вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

Соціальні комунікації. Лінгвокультурологія

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується
 

Процес рецензування

Процес публікації в науковому журналі «Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах»

У науковому журналі «Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах» публікації підлягають тільки оригінальні статті, що раніше не видавалися в інших виданнях.

Поданий автором письмового наукового твору (статті) матеріал має відповідати тематиці журналу й вимогам до опублікування статті.

Редакційна колегія наукового журналу «Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах» оцінює рукописи за їх інтелектуальним змістом незалежно від раси, статі, сексуальної орієнтації, релігійних переконань, етнічного походження, громадянства або політичних поглядів автора письмового наукового твору (статті).

Якщо автори письмового наукового твору (статті) використовували роботи та/або вислови інших людей, вони повинні бути належним чином оформлені.

Видання чужої статті за власну, копіювання або перефразування значної частини чужого тексту (без зазначення авторства), присвоювання результатів досліджень, проведених іншими, розцінюється як неетична поведінка і є неприйнятним.

Науковий журнал «Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах» використовує Систему керування публікацією журналів Open Journal System для забезпечення контролю за поданням матеріалів і процесом рецензування. Ця система дозволяє авторам письмового наукового твору (статті) подавати свої рукописи, відгуки Редакційної колегії он-лайн для подальшого процесу роботи.

Після подачі статті можна відслідковувати весь процес рецензування та підготовки статті до друку в особистому кабінеті автора.

Переваги авторів письмового наукового твору (статті)

Національний авіаційний університет як видавець наукового журналу «Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах» докладає всіх зусиль для захисту авторських прав.

Науковий журнал «Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах» пропонує авторам письмового наукового твору (статті) ліберальну політику авторського права. До головних переваг публікації у журналі «Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах» можна віднести такі:

– автори самостійно завантажують свої рукописи, використовуючи доступний інтерфейс платформи;

–усі подані рукописи та опубліковані статті архівуються на сайті журналу;

– у процесі видавництва система автоматично відслідковує і зберігає датовані записи про кількість завантажених файлів, показник прийнятих/відхилених статей, усі виконані над поданням дії і винесені редакційні рішення;

– процес рецензування максимально автоматизований та неупереджений: база даних системи зберігає інформацію про сферу наукових інтересів кожного рецензента та контактну інформацію;

–автоматизовано процес розсилки електронних листів користувачам на кожному етапі редакційного процесу;

–система, що використовується для редагування журналу, надає змогу здійснювати процес подання твору (статті) дистанційно через мережу Internet, залучаючи редакторів, рецензентів та авторів з інших країн;

– система підтримує публікацію статей в різноманітних форматах (html, pdf, mp3);

– підтримка простих мультимедійних компонентів та повнокольорової графіки, реалізація яких є недоступною в паперовому форматі, успішно реалізується в електронній версії журналу «Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах»;

–інструменти читання (Reading Tools) включають посилання на додаткову інформацію про автора (e-mail адресу), забезпечують RSS-feed та пошук подібного матеріалу на сайті.

У розділі “Про видавничу систему” можна ознайомитися з процесом публікації в журналі «Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах» http://jrnl.nau.edu.ua/index.php/visnik/about/aboutThisPublishingSystem .

Пошук наукового журналу

Науковий журнал «Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах»  публікує два періодичних видання щорічно за напрямами:

-       Мовознавство. Перекладознавство;

-       Літературознавство

Під час вибору розділу наукового журналу, який відповідає сфері дослідження, автор письмового наукового твору (статті) повинен:

– переконатися, що стаття відповідає цілям і можливостям наукового журналу;

– пам’ятати, що одночасно не дозволяється подавати твір (статтю) до розгляду більше, ніж в один журнал;

– продивитися вимоги щодо оформлення статей, графіків, мови й обсягу  статті.

Підготовка письмового наукового твору (статті)

Дотримування вимог для авторів письмового наукового твору (статті) є необхідною складовою під час оформлення статей до публікації.

Вимоги для авторів письмового наукового твору (статті) можна знайти на сайті журналу за адресою http://jrnl.nau.edu.ua/index.php/visnik/about/submissions#onlineSubmissions На сторінці подано:

–правила оформлення матеріалів;

–інформацію про структуру статті;

–ключові слова;

– вимоги до ілюстративних матеріалів;

– етику;

–конфлікти інтересів;

– авторське право.

Система рецензування

Науковий журнал «Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах» прагне до поліпшення послуг для авторів письмового наукового твору (статті), Редакційної колегії і рецензентів, розміщуючи свої публікації для доступу он-лайн:

- швидка реєстрація статей;

- оперативність розгляду і публікації;

- відстеження автором процесу публікації статті;

- відстеження цитування в он-лайн ресурсах;

- відстеження автором своїх наукометричних показників;

- отримання на кожному етапі рецензування та публікації повідомлень електронною поштою.

Науковий журнал має свою головну сторінку з посиланням «Надсилання статей» http://jrnl.nau.edu.ua/index.php/go/index , яке приведе до сторінки «Нове подання», що призначена для створення і завантаження різних файлів.

Система автоматично перетворює вихідні файли статті у формат Adobe Acrobat PDF, який використовується в процесі рецензування.

Рецензування

Експертна оцінка є важливим компонентом формальної наукової комунікації та допомагає автору письмового наукового твору (статті) в поліпшенні його роботи.

Редакційна колегія наукового журналу «Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах» поділяє загальноприйняту точку зору, згідно з якою всі вчені, які бажають внести свій вклад в яку-небудь публікацію, зобов’язані найкращим чином виконати свої обов’язки рецензента.

Статті в науковому журналі «Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах» рецензуються незалежними визнаними експертами в своїх галузях.

Рецензенти призначаються відповідальним секретарем Редакційної колегії наукового журналу.

Рецензування має дві основні функції для підвищення якості наукових досліджень:

–визначати достовірність, значущість і оригінальність статті;

–пропонувати шляхи поліпшення публікацій.

Відгуки про наукові роботи повинні бути об’єктивними.

Особиста критика автора письмового наукового твору (статті) недоречна.

Рецензенти зобов’язані висловлювати свої погляди чітко й аргументовано.

Публікація досліджень з відкритим доступом

Для задоволення потреби забезпечити дослідженням легкий доступ і завантаження пропонується декілька відкритих доступів до публікацій.

Перевірка стану статті, яка надійшла для розгляду

Слідкувати за статусом статті в Системі редагування можна, використовуючи пароль, який отримується електронною поштою.

Стан роботи буде змінюватися протягом процесу рецензування за рубриками «В процесі розгляду», «Завершення розгляду», «Процес прийняття рішення», «Прийом матеріалів».

Перевірка стану прийнятої статті

Прийняті статті будуть опубліковані на сайті http://jrnl.nau.edu.ua/index.php/go/index

Відстежувати статті можна протягом усього процесу підготовки до друку.

Як тільки стаття буде прийнята, її статус можна перевірити в системі відстеження матеріалу в особистому кабінеті автора.

Копії матеріалів

Електронні копії у форматі PDF надходять електронною поштою після появи статті в мережі (з оплатою).

Для придбання примірника друкованого номеру наукового журналу необхідно звернутися до друкарні Національного авіаційного університету (координати).

Перевірити дату відправки можна, використовуючи опцію відстеження матеріалу.

Термін доставки залежить від місця призначення.

Вичитування тексту матеріалу

Верстку статті у вигляді DOC-файлу відправляють до автора письмового наукового твору (статті).

Досконале вичитування тексту матеріалу і чітке позначення поправок є  необхідними умовами якості статті.

Ретельне вичитування статті залежить виключно від відповідальності автора письмового наукового твору (статті).

Відзначте належним чином усі необхідні виправлення та переконайтеся, що в оригінальній копії немає помилок.

Редакційна колегія наукового журналу «Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах» буде робити все можливе, щоб стаття була як найточніше виправлена і як найшвидше опублікована. Тому важливо, щоб усі поправки направлялися по єдиному каналу зв’язку.

 

Політика відкритого доступу

Журнал «Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах» практикує політику негайного відкритого доступу до опублікованого змісту, підтримуючи принципи вільного поширення наукової інформації та глобального обміну знаннями задля загального суспільного прогресу. Політика відкритого доступу передбачає вільну доступність журналу в Інтернеті, що дозволяє будь-яким користувачам читати, завантажувати, копіювати, поширювати, друкувати, шукати або посилатись на повні тексти цих статей, сканувати їх для індексування, передавати їх як дані в програмне забезпечення або використовувати їх з будь-якою іншою законною метою, без фінансових, юридичних або технічних бар'єрів.

 

 

Періодичність публікації

Терміни подання матеріалів:

Номер 1 2017 р. - до 01 квітня 2019 г.

Номер 2 2017 р. - до 01 листопада 2019 г.


 

Редакційна колегія

Головний редактор: Гудманян Артур Грантович, Національний авіаційний університет, проректор з навчальної роботи НАУ, д-р філол. наук, проф.

Відповідальний редактор: Межжеріна Ганна Валентинівна, Національний авіаційний університет, професор кафедри філологічних та природничих дисциплін, д-р філол. наук, проф.

Відповідальний секретар: Романченко Наталія Володимирівна, Національний авіаційний університет, ст. викладач кафедри української мови і культури, к. філол. наук

Члени редколегії:

Архангельська Алла Мстиславівна, Університет Палацького в м. Оломоуц (Чехія), професор кафедри славістики, д-р філол. наук, проф.

Бурлакова Ірина Вікторівна, Національний авіаційний університет, завідувач кафедри української мови і культури, д-р філол. наук, доц.

Гурбанська Антоніна Іванівна, Київський національний університет культури і мистецтв, професор кафедри української мови і культури, д-р філол. наук, проф.

Кабадайи Абдюлькадір, Університет Неджметтіна Ербакана (м. Конья, Турецька Республіка), Факультет освіти, д-р філол. наук, проф.

Коломієць Лада Володимирівна, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, завідувач кафедри теорії та практики перекладу англійської мови, д-р філол. наук, проф.

Любоха-Круглик Іоланта, Сілезький університет (Польща), директор Інституту філології, д-р філол. наук, проф.

Шульгіна Валентина Іванівна, Національний авіаційний університет, професор кафедри журналістики, д-р філол. наук, проф.

Ткаченко Роман Петрович, Національний авіаційний університет, доцент кафедри української мови і культури, д-р філол. наук.

Артюшкіна Ольга Валеріївна, Університет Жана Мулена Ліон 3 (м. Ліон, Франція), к. філол. наук, доц.

Єнчева Галина Григорівна, Національний авіаційний університет, Вчений секретар Національного авіаційного університету, к. філол. наук, доц.

Журавльова Оксана Михайлівна, Національний авіаційний університет, доцент кафедри англійської філології і перекладу, к. філол. наук, доц.

Литвинська Світлана Віталіївна, Національний авіаційний університет, доцент кафедри історії та документознавства, к. філол. наук, доц.

Сібрук Анастасія Воломирівна, Національний авіаційний університет, доцент кафедри української мови і культури, к. філол. наук.

 

Індексування журналу

 

Етика публікацій та неналежна практика у публікаційному процесі

Етика публікацій та запобігання недобросовісній практиці публікацій укладено з використанням публікаційних принципів Publishing Ethics Resource Kit (PERK) та відповідно до рекомендацій Elsevier.

Загальні обов’язки та відповідальність Національного авіаційного університету як видавця наукового журналу «Гуманітарна освіта у технічних вищих навчальних закладах»

Публікація письмового наукового твору (статті) є важливою складовою розвитку послідовної і всебічної системи знань. Це є прямим відображенням якості роботи авторів письмових наукових творів (статей) та установ, які їх підтримують.

Редакційна колегія наукового журналу «Гуманітарна освіта у технічних вищих навчальних закладах»:

– несе відповідальність за вирішення, які зі статей, наданих до журналу, повинні бути опубліковані;

– прагне до задоволення потреб читачів і авторів письмових наукових творів (статей);

– постійно покращує якість журналу;

– забезпечує якість матеріалу, який публікується;

– забезпечує гласність і відкритість у відображенні наукової проблематики дослідницьких колективів кафедр і наукових підрозділів університету, а також інших установ закладів науки та освіти як загалом,  так і в авіаційній галузі України та інших країн;

– зберігає цілісність академічної складової публікацій;

– перешкоджає дискредитації інтелектуальних стандартів;

– завжди є готовою до публікації виправлень, пояснень, скорочень і вибачень у разі потреби, яка має бути аргументована.

Відносини з читачами наукового журналу «Гуманітарна освіта у технічних вищих навчальних закладах»

Науковий журнал «Гуманітарна освіта у технічних вищих навчальних закладах» забезпечує інформування читачів про результати наукових досліджень, що виконуються в наукових установах і вищих навчальних закладах України та інших країн світу.

Перевірка матеріалів на оригінальність, актуальність теми та її значення для дослідників і читачів завжди повинні бути основними факторами, що впливають на рішення про публікацію статті.

Відносини з авторами наукового журналу ««Гуманітарнаосвіта у технічних вищих навчальних закладах»

При реєстрації авторів письмового наукового твору (статті) на вебсайті наукового журналу «Гуманітарна освіта у технічних вищих навчальних закладах» для подання в Редакційну колегію журналу може бути запрошена відповідна особиста інформація (прізвище, ім’я, по батькові, рік народження, вчене звання, науковий ступінь, напрям наукової діяльності, місце роботи, посада, місто, країна, адреса електронної пошти і т.д.).

Автор письмового наукового твору (статті) зобов’язується:

–  нести відповідальність за достовірність фактів, власних імен, фотодокументів, інших відомостей і загальний сенс статті, а також за інші передбачені чиним законодавством України порушення;

– усунути всі недоліки письмового наукового твору (статті).

Покладені в основу досліджень дані мають бути чітко викладені письмово. Стаття повинна містити достатню кількість інформації і посилання на першоджерела, що дозволить іншим використовувати роботу.

Шахрайські або завідомо неточні заяви прирівнюються до неетичної поведінки і є неприйнятними.

Автори письмового наукового твору (статті) повинні бути готові надати вільний доступ до вихідних даних, якщо це можливо, і повинні зберігати ці дані протягом розумного часу після їх публікації.

Автор письмового наукового твору (статті) не має публікувати статтю, в якій описується по суті одне й те сааме дослідження, у більш ніж одному журналі або первинній публікації. Подання статті до більш ніж одного журналу одночасно розцінюється як неетична поведінка і є неприйнятним.

Автор письмового наукового твору (статті) не має подавати на розгляд в інші журнали раніше опубліковані статті.

Завжди потрібно правильно подавати цитування на роботи інших авторівписьмового наукового твору (статті). Автори письмового наукового твору (статті) повинні наводити посилання на публікації, що здійснили фундаментальний вплив на визначення характеру і природи поданої роботи. Інформація, отримана в приватному порядку, шляхом приватної розмови, листування або обговорення з третіми особами, не повинна використовуватися без письмового дозволу від їїджерела.

Огляд статей і спеціальні публікації повинні бути точними й об’єктивними.

Письмовий твір (стаття) наукового характеру повинен відповідати вимогам підготовки статей до наукового журналу «Гуманітарна освіта у технічних вищих навчальних закладах».

Рішення стосовно публікування приймає Редакційна колегія наукового журналу після обов’язкового закритого рецензування провідними спеціалістами того напряму, що відповідає тематиці статті, з урахуванням наукової значущості та актуальності поданих матеріалів.

Автор письмового наукового твору (статті) гарантує, що:

1) зміст статті є оригінальним, не містить запозичень без відповідного посилання або попереднього узгодження;

2) стаття не друкувалася в інших виданнях і не знаходиться в редакціях інших журналів або видавництв;

3) стаття не є за своєю сутністю переробкою опублікованих раніше статей, містить новий матеріал або новее наукове осмислення вже відомого матеріалу;

4) стаття не містить матеріалів, які не підлягають опублікуванню у відкритій пресі, відповідно до чинного законодавства України, і її публікація не призведе до розголошення інформації з обмеженим доступом (конфіденційної інформації, державної таємниці);

5) імена всіх співавторів письмового наукового твору (статті) зазначено у статті  і жодної особи, яка не є співавтором письмового наукового твору (статті), до них не віднесено, що всі співавтори письмового наукового твору (статті) ознайомилися з остаточним варіантом статті, схвалили її та дали свою згоду на публікацію.

Автор письмового наукового твору (статті) зобов’язується:

1) вносити в текст статті виправлення, зазначені рецензентами та прийняті Редакційною колегією наукового журналу та/або при необхідності доопрацювати статтю;

2) відповідно до вимог Закону України «Про захист персональних даних», надати згоду на отримання та використання своїх персональних даних (прізвище, ім’я, по батькові, вченезвання, науковий ступінь, місце роботи, посада, засоби зв’язку).

Редакційна колегія наукового журналу «Гуманітарна освіта у технічних вищих навчальних закладах» вживає відповідні заходи для забезпечення якості письмових наукових творів (статей), які вона публікує.

Рішення Редакційної колегії наукового журналу «Гуманітарна освіта у технічних вищих навчальних закладах» про прийняття або відхилення письмового наукового твору (статті) до публікації ґрунтуються на важливості, оригінальності, зрозумілості, науковому рівні, наявності наукових результатів, оформленні статті, тематиці журналу.

Редакційна колегія наукового журналу «Гуманітарна освіта у технічних вищих навчальних закладах» публікує вимоги до статей, які регулярно оновлюються.

Редакційна колегія наукового журналу «Гуманітарна освіта у технічних вищих навчальних закладах» не змінює рішення щодо прийнятих матеріалів, якщо для цього немає серйозного обґрунтування.

Матеріали і статті не повертаються.

Науковий журнал «Гуманітарна освіта у технічних вищих навчальних закладах» є безгонорарним виданням.

За достовірність фактів, статистичних даних та іншої інформації відповідальність несе автор.

 

Відносини з рецензентами наукового журналу «Гуманітарна освіта у технічних вищих навчальних закладах»

Рішення Редакційної колегії  про публікування статей має ґрунтуватися на положеннях Закону України «Про авторське право і суміжні права», що забороняє порушення авторських прав і плагіат.

Усі статті, що публікуються в науковому журналі «Гуманітарна освіта у технічних вищих навчальних закладах», рецензуються Редакційною колегією.

До рецензування статей долучаються провідні вчені у відповідній галузі наукових знань і висококваліфіковані фахівці-практики.

Будь-який обраний для оцінки роботи рецензент, який вважає, що його кваліфікації недостатньо для розгляду дослідження, поданого в науковій роботі, або знає, що швидкість його розгляду буде занадто низькою, повинен повідомити про це відповідального секретаря Редакційної колегії та відмовитися від процесу розгляду.

Рецензентами не можуть бути наукові керівники авторів письмового наукового твору (статті), співавтори письмового наукового твору (статті), а також ректори і проректори вищих навчальних закладів, керівники організацій та їх заступники, співробітники кафедр, лабораторій, секторів, відділів, де працюють автори письмового наукового твору (статті) або де проводилися науково-дослідні роботи, щодо яких автори письмового наукового твору (статті) є замовниками або виконавцями (співвиконавцями).

Терміни рецензування визначаються відповідальним секретарем Редакційної колегії.

Рукопис надається рецензенту в електронному і (або) роздрукованому вигляді.

Редакційна колегія наукового журналу «Гуманітарна освіта у технічних вищих навчальних закладах» зберігає таємницю прізвищ рецензентів.

Процес рецензування наукового журналу «Гуманітарна освіта у технічних вищих навчальних закладах»

Редакційна колегія наукового журналу «Гуманітарна освіта у технічних вищих навчальних закладах» має механізми збереження конфіденційності матеріалів відповідно до чинного законодавства, що знаходяться на рецензуванні.

Будь-які заяви, висновки чи аргументи, які вже використовувалися раніше в будь-яких публікаціях, повинні бути відповідним чином оформлені.

Рецензент зобов’язаний звертати увагу на істотну або часткову схожість з будь-якою іншою роботою, з якою рецензент безпосередньо ознайомлений.

Скарги стосовно наукового журналу «Гуманітарна освіта у технічних вищих навчальних закладах»

Редакційна колегія наукового журналу «Гуманітарна освіта у технічних вищих навчальних закладах» дотримується процедури розгляду скарг, прийнятої в Національному авіаційному університеті з питань видавничої етики.

Редакційна колегія наукового журналу «Гуманітарна освіта у технічних вищих навчальних закладах» оперативно реагує на скарги і забезпечує подальше уникнення ситуацій з незадоволеними особами.

Скарги в письмовому вигляді автори письмового наукового твору (статті) подають у Редакційну колегію, яка розглядає їх у встановлений термін.

Заохочення до академічної (наукової) цілісності наукового журналу «Гуманітарна освіта у технічних вищих навчальних закладах»

Редакційна колегія наукового журналу «Гуманітарна освіта у технічних вищих навчальних закладах» відстежує відповідність матеріалів міжнародним етичним нормам.

Редакційна колегія наукового журналу «Гуманітарна освіта у технічних вищих навчальних закладах» визнає, що немає повної гарантії того, що матеріали дослідження повністю відповідають нормам етики.

Захист персональних даних

Редакційна колегія наукового журналу «Гуманітарна освіта у технічних вищих навчальних закладах» захищає конфіденційність особистої інформації.

При використанні персональних даних авторів письмового наукового твору (статті) Редакційна колегія наукового журналу «Гуманітарна освіта у технічних вищих навчальних закладах» керується Законом України «Про захист персональних даних».

Персональні дані авторів письмового наукового твору (статті) використовуються розумно для підтримки процесу опублікування матеріалів статей, експлуатації, підтримки та технічного обслуговування веб-сайта наукового журналу, просування в міжнародні наукометричні бази.

Редакційна колегія і всі співробітники наукового журналу «Гуманітарна освіта у технічних вищих навчальних закладах» не мають права розкривати інформацію щодо поданої до публікування статті нікому, крім автора-кореспондента.

Виявлення порушень у науковому журналі «Гуманітарна освіта у технічних вищих навчальних закладах»

Редакційна колегія наукового журналу «Гуманітарна освіта у технічних вищих навчальних закладах» вживає необхідні заходи в разі виявлення порушення.

Редакційна колегія наукового журналу ««Гуманітарна освіта у технічних вищих навчальних закладах» не відхиляє відразу статті, які викликають підозру з приводу можливих порушень. Редакційна колегія етично намагається не допускати непередбачуваних випадків.

Редакційна колегія наукового журналу «Гуманітарна освіта у технічних вищих навчальних закладах» дотримується Норм видавничої етики та докладає всіх зусиль для забезпечення належного розв’язання проблем етичного характеру між авторами письмового наукового твору (статті) і Національним авіаційним університетом як видавцем наукового журналу.

Забезпечення цілісності академічної складової наукового журналу «Гуманітарна освіта у технічних вищих навчальних закладах»

Під час виявлення важливих неточностей в опублікованій статті, що вводять в оману, їх негайно виправляють належним чином.

Якщо автор письмового наукового твору (статті) виявляє суттєву помилку або неточність у своїй опублікованій роботі, він зобов’язаний негайно повідомити про це видавця журналу та надати допомогу в усуненні або виправленні помилки.

Якщо видавець дізнається від третьої особи, що опублікована робота містить суттєві помилки, автор письмового наукового твору (статті) зобов’язаний негайно прибрати або виправити їх, або ж надати докази про правильність вихідної статті.

Відносини Редакційної колегії з видавцем наукового журналу «Гуманітарна освіта у технічних вищих навчальних закладах»

Відношення Редакційної колегії наукового журналу «Гуманітарна освіта у технічних вищих навчальних закладах» з видавцем у кожному конкретному випадку ґрунтуються на принципі редакційної  незалежності.

Комерційні засади

Зважаючи на наукову спрямованість рекламні оголошення в науковому журналі «Гуманітарна освіта у технічних вищих навчальних закладах» не публікуються.

Редакційна колегія прагнутиме надавати допомогу в налагодженні співпраці з іншими журналами та/або видавництвами, коли це корисно і необхідно.

Конфлікт інтересів

Редакційна колегія наукового журналу «Гуманітарна освіта у технічних вищих навчальних закладах» має Системи для управління конфліктом інтересів між співробітниками, авторами письмового наукового твору (статті), рецензентами і членами Редакційної колегії.

Усі автори письмового наукового твору (статті) повинні розкривати у своїх роботах інформацію про будь-які фінансові та інші суттєві конфлікти інтересів, які можуть вплинути на результати дослідження або їх інтерпретацію.

Усі джерела фінансової підтримки проекту повинні бути розкриті.

Приклади можливих конфліктів інтересів:

– інформація про роботодавця;

– інформаційні консультації;

– гонорари;

– платні свідчення експертів;

– патентні заявки / реєстрації;

– гранти;

– інші види фінансування.

Усі потенційні конфлікти інтересів повинні бути розкриті на якомога більш ранній стадії.

Неопубліковані матеріали, використані в рукописі, не повинні використовуватися без письмової згоди автора письмового наукового твору (статті).

Закрита інформація або ідеї, отримані під час рецензування, повинні залишатися конфіденційними і не використовуватися для особистої вигоди.

Рецензенти не повинні брати участь у розгляді та оцінці рукописів, в яких вони особисто зацікавлені.

Редакційна колегія повинна вимагати від усіх учасників процесу розкриття відповідних конкуруючих інтересів та публікації поправок, якщо конкуренція інтересів була виявлена після публікації.

За необхідності повинні бути вжиті інші відповідні заходи, такі, як публікація спростування або вибачення.

Процес розгляду скарг

Скарга передається до Редакційної колегії наукового журналу «Гуманітарна освіта у технічних вищих навчальних закладах» автором письмового наукового твору (статті), читачем, рецензентом у письмовій формі.

Якщо скарга не отримує задовільного результату, її передають до Головного редактора наукового журналу «Гуманітарна освіта у технічних вищих навчальних закладах».

При поданні етичної скарги щодо наданого рукопису або опублікованої статті Головний редактор повинен вживати відповідних заходів:

– контакт з автором письмового наукового твору (статті) рукопису або статті;

– належний розгляд відповідної скарги або претензії;

– звернення до відповідних установ та дослідницьких організацій.

Головний редактор наукового журналу «Гуманітарна освіта у технічних вищих навчальних закладах» не розглядає скарги, що стосуються редакційного рішення або критики про редакційні матеріали.

Видавнича етика наукового журналу «Гуманітарна освіта у технічних вищих навчальних закладах»

Публікація статті в рецензованому науковому журналі є важливою складовою розвитку науки в Україні та прямим відображенням якості роботи авторів письмового наукового твору (статті) та установ, які їх підтримують.

Важливо узгодити Норми очікуваної етичної поведінки для всіх сторін, що беруть участь у процесі публікації: автор письмового наукового твору (статті), рецензент, Редакційна колегія.

Редакційна колегія наукового журналу «Гуманітарна освіта у технічних вищих навчальних закладах» надзвичайно серйозно опікується науковими матеріалами і відповідає за них згідно з принципами діяльності та етичними нормами.

Редакційна колегія наукового журналу «Гуманітарна освіта у технічних вищих навчальних закладах» відіграє важливу роль у встановленні Норм і принципів, що поліпшують наукові зв’язки, сприяють розвитку ділової етики, розвитку галузі наукових публікацій.

Засоби підтримки видавничої етики

Приклади видавничої етики, з якими стикається Редакційна колегія, включають:

– авторське копіювання значної частини чужої роботи без офіційного дозволу;

– привласнення чужої роботи;

– дослідження шахрайства, а також суперечки стосовно авторства.

Національний авіаційний університет як видавець наукового журналу «Гуманітарна освіта у технічних вищих навчальних закладах» вважає, що дотримання видавничої етики є одним з основних аспектів видавничого процесу і процесу рецензування, а отже, стосується обов’язків Головного редактора та Редакційної колегії кожного випуску наукового журналу.

Національний авіаційний університет як видавець наукового журналу «Гуманітарна освіта у технічних вищих навчальних закладах» визнає, що відстеження університетом дотримання принципів видавничої етики є однією з головних складових рецензування та видання і перебуває в сфері відповідальності Головного редактора.

Редакційна колегія наукового журналу «Гуманітарна освіта у технічних вищих навчальних закладах» керується такими юридичними вимогами, як недопущення наклепу, порушення авторського права, плагіат.

Національний авіаційний університет як видавець наукового журналу «Гуманітарна освіта у технічних вищих навчальних закладах» приймає на себе зобов’язання допомагати науковому співтовариству в усіх аспектах здійснення політики дотримання видавничої етики. Особливо у випадках підозри на дублююче подання статті або плагіат.

Інші ініціативи

Редакційна колегія наукового журналу «Гуманітарна освіта у технічних вищих навчальних закладах» бере активну участь в ініціативах видавничої етики.

Національний авіаційний університет як видавець наукового журналу «Гуманітарна освіта у технічних вищих навчальних закладах» готовий приєднатися до Комітету з питань видавничої етики (СОРЕ) – благодійної організації, яка підтримує форум редакторів наукових журналів і видавців, з метою обговорення питань, що стосуються цілісності матеріалів, які опубліковані в журналах.

 Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства - Некомерційна - Без похідних творів 3.0 Неадаптована