«КОД ДА ВІНЧІ» У РОМАНІ АДАЛЬБЕРТА ЕРДЕЛІ «IMEN»

Автор(и)

  • Надія АКУЛОВА

DOI:

https://doi.org/10.18372/2520-6818.41.14588

Ключові слова:

митець-універсаліст, синтез мистецтв, портрет, екфраза, авторська філософія мистецтва

Анотація

У статті розглядається проблема синтезу різних медіа (зокрема живопису й літератури) у творчості митця універсального типу Адальберта Ерделі. Його роман «IMEN» аналізується в аспекті вираження авторської філософії мистецтва. Простежується зближення естетичного кодексу талановитого закарпатського художника, флорентійського генія Леонардо да Вінчі та британського естета Оскара Вайлда. Зазначається, що таке зближення у творчості митців оприявнює жанр портрета

Посилання

Булатов, Э. (2003) Картина без живописи. Искусство, 2 (526). Взято с http://iskusstvo-info.ru/kartina-bez-zhivopisi/.

Вайлд, О. (2018). Портрет Доріана Ґрея. Київ: Книголав.

Гаврош, О. (2018). Таємниця Ерделі. Тернопіль: Навчальна книга – Богдан.

Гращенков, В. Н. (1996). Портрет в итальянской живописи Раннего Возрождения. (Т. 1). Москва: Искусство.

Дмитриевская, Л. Н. (2016). Портрет и пейзаж в русской прозе: традиция и художественные эксперименты. Москва: Флинта.

Ерделі, А. (2012). IMEN: літературні твори, щоденники, думки. Ужгород: Видавництво Олександри Гаркуші.

Ільницький, М. (2009). На перехрестях віку. (Кн. 3). Київ: Видавничий дім «Києво-Могилянська академія».

Кантор, М. (2016). Чертополох. Философия живописи. Москва: АСТ.

Кинг, Р. (2016). Леонардо да Винчи и «Тайная вечеря». Санкт-Петербург: Азбука-Аттикус. Взято с https://books.google.com.ua.

Козлов, Г. (2018). Замах на мистецтво. Київ: ArtHuss.

Лотман, Ю. М. (2002). Портрет. Статьи по семиотике культуры и искусства (стр. 349-375). Санкт-Петербург: Академический проект, 2002.

Мочернюк, Н. (2018). Поза контекстом: інтермедіальні стратегії літературної творчості українських письменників-художників міжвоєння. Львів: Видавництво Львівської політехніки.

Мочернюк, Н. Д. (2016). Концепція мистецтва і митця в прозі

Адальберта Ерделі. Science and Education a New Dimension, 99, 4 (22), 40-43.

Небесник, І. (2012a). Адальберт Ерделі. Літературні твори. Науковий вісник Закарпатського художнього інституту, 3, 7-33.

Небесник, І. (2012b). Світло далекої зірки… IMEN: літературні твори, щоденники, думки (стор. 5-36). Ужгород: Видавництво Олександри Гаркуші.

Небесник, І. І. (2007). Адальберт Ерделі. Львів: МС.

Патер, У. (2006). Ренессанс. Очерки искусства и поэзии. Москва: Издательский дом Международного университета в Москве.

Рыков, А. В. (2015). Вокруг Леонардо да Винчи: модернизм, террор, грезы и метаистория. Вестник Санкт-Петербургского университета, 4, 98-108.

Сирохман, М. (2012). Слово Ерделі: шлях митця до себе. IMEN: літературні твори, щоденники, думки (стор. 37-39). Ужгород: Видавництво Олександри Гаркуші.

Номер

Розділ

Літетратурознавство. Фольклористика