СУЧАСНІ ТВОРИ КОРІННИХ ПИСЬМЕННИКІВ США ТА КАНАДИ У СВІТЛІ КРИТИКИ ПОСТМОДЕРНІЗМУ

Автор(и)

  • Оксана ШОСТАК

DOI:

https://doi.org/10.18372/2520-6818.41.14594

Ключові слова:

постмодернізм, трикстер, квір теорія, подвійний дух, космопримітивізм

Анотація

У статті розглянуто проблему використання філософії постмодернізму у критиці корінної прози крізь призму внутрішнього сприйняття текстового полотна через інтенцію до рефлксії, що виявляє себе своєрідним маркером культурного світовідчуття і світорозуміння. Окреслені погляди дослідників на тлумачення поняття «трикстер» у літературознавчій парадигмі. Виокремлено основні критерії, які характеризують постмодерність корінного  художнього тексту; зіставлено характеристики поняття постмодерність із традиційною гендерною парадигмою корінних культур; вибудовано теоретичні підвалини для подальшого літературознавчого аналізу; проводиться контекстуальний аналіз проблем нелінійності у індіанському світосприйнятті

Посилання

Allen, Paula Gunn (1986). The Sacred Hoop: Recovering the Feminine in American Indian Traditions. – Boston: Beacon Press.

Justice, Daniel Heath (2018). Why Indigenous Literatures Matter. – Ontario: Wilfrid University Press.

Jobin, Danne (2019). Gerald Vizenor’s Transnational Aesthetics in Blue Ravens// Transmotion. Vol.5.No.1.

LaFortune, Richard (2010). Two Spirit Activism: Mending the Sacred Hoop. – Tikkun: Duke University Press.

Lyotard, Jean-Francois(1984). The Postmodern Condition: A Report on Knowledge. Theory and History of Literature. – Minneapolis: University of Minnesota Press.

Mackay, James (2015). Wanton and Sensuous in the Musee du Quai Branly: Gerald Vizenor’s Cosmoprimitivist Visions of France// Journal of Postcolonial Writing. Vol.51. No.2.

McHale, Brian (1992). Constructing Postmodern. – London-New York: Routledge.

Owens, Louis (1992). Other Destinies: Understanding the American Indian Novel.– Norman: U of Oklahoma Press.

Roscoe, Will (ed.) (1988). Living the Spirit: A Gay American Indian Anthology. – New York: St. Martin’s Press.

Ruppert, James (1995). Mediation in Contemporary Native American Fiction. – Norman: U of Oklahoma Press.

Shanley, Katheryn W. (1998). “Writing Indian”: American Indian Literature and the Future of Native American Studies// Studying Native America: Problems and Prospects/ Ed. Russel Thornton. – Madison: University of Wisconsin Press.

Treuer, David (2006). Native American Fiction: A User’s Manual. – Saint Paul: Graywolf Press.

Vizenor, Gerald (1998). Narrative Chance: Postmodern Discourse on Native American Literatures. American Indian Literature and Critical Studies Series. – Norman: University of Oklahoma Press.

Vizenor, Gerald(2015). The Unmissable: Transmotion in Native Stories and Literature.// Transmotion. Vol.1. No.1.

Weaver, Jace; Womack, Greg; Warrior, Robert Allen(2006). American Indian Literary Nationalism. – Albuquerque: University of New Mexico Press.

Womack, Craig (1999). Red on Red: Native American Literary Separatism. – Minnesota: University of Minnesota Press

Номер

Розділ

Літетратурознавство. Фольклористика