ВИЗНАЧЕННЯ СТРУКТУРИ ПРОФЕСІЙНО-КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ПЕРЕКЛАДАЧА АВІАЦІЙНОЇ ГАЛУЗІ

Автор(и)

  • Наталя БІЛОУС

DOI:

https://doi.org/10.18372/2520-6818.41.14565

Ключові слова:

компетентнісний підхід, професійна компетентність, перекладач авіаційної галузі, професійно-комунікативна компетентність, лінгвістична компетенція

Анотація

У статті обґрунтовано та визначено структуру професійної компетентності щодо формування професійно-комунікативної компетентності майбутнього перекладача авіаційної галузі. Структура професійно-комунікативної компетенції перекладача в авіаційній галузі може бути представлена гнучкою комбінацією мовних, міжкультурних, міжособистісних та технологічних компетенцій. Приділена увага роботі з визначення дефініцій ключових з означеної проблеми понять: «компетентнісний  підхід», «професійна компетентність», «професійна компетентність перекладача, «лінгвістична компетенція»

Посилання

EMT expert group (2009). Competences for professional translators, experts in multilingual and multimedia communication. Brussels.

Зеер Э.Ф. (1998). Личностно-ориентированное профессиональное образование. Екатеринбург.

Зеер Э.Ф. (2000). Психология личностно-ориентированного профессионального образования. Екатеринбург.

Комиссаров В.Н. (2002). Современное переводоведение. М.: «ЭТС».

Комиссарова Н.В. (2003). Формирование профессионально-коммуникативной компетентности будущих переводчиков: автореф. дис. … канд. пед. наук. Екатеринбург.

Миньяр-Белоручев Р.К. (1996). Теория и методы перевода. М.: Московский лицей.

Миньяр-Белоручев Р.К. (1999). Как стать переводчиком. М.: Готика.

Підручна З.Ф. (2008). Формування професійної комунікативної компетентності майбутніх перекладачів: автореф. дис. ... канд. пед. наук. Тернопіль.

Попова О.С. (2017). Теоретико-методичні засади професійно-мовленнєвої підготовки майбутніх перекладачів китайської мови в умовах університетської освіти: автореф. дис. … д-ра пед. наук. Одеса.

Сафонова В.В. (1991). Социокультурный подход к обучению иностранных языков. М.: ВШ интернэшнл.

Сафонова В.В. (1996). Изучение языков международного общения в контексте диалога культур и цивилизаций. Воронеж: Истоки.

Халеева И.И. (1999). Подготовка переводчика как «вторичной языковой личности». Тетради переводчика. 24. 63-84.

Номер

Розділ

Мовознавство. Перекладознавство