СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧНІ ТИПИ ІННОВАЦІЙ У МОВІ СУЧАСНИХ ЗМІ

Автор(и)

  • Тетяна ДЯЧУК

DOI:

https://doi.org/10.18372/2520-6818.41.14568

Ключові слова:

мовна інновація, неологізм, масмедійний дискурс, неолексема, запозичення, оказіоналізм, лексико-семантична структура, лексико-семантичний варіант

Анотація

У статті розглянуто мовні інновації, відібрані з сучасних періодичних та електронних видань. Виокремлено загальні тенденції, характерні для сучасної української літературної мови, зокрема в масмедійному дискурсі. З’ясовано, що серед інновацій чимало таких, у яких нові як форма, так і значення: бот, тімлід, треш, кеш; а також тих, у яких форма стара, а лексико-семантична структура розширилася за рахунок появи додаткових лексико-семантичних варіантів: «Зелений принтер», соціальний ліфт, Е-малятко. У мові масмедіа функціонують різноструктурні неологізми. Продуктивністю з них відзначаються ті лексеми, що утворюються за допомогою префіксального способу словотвору, особливою валентністю відзначаються префікси зі зниженою семантикою:    де-, псевдо-, недо- та ін.

Посилання

Стишов, О. (2003). Динамічні процеси в лексико-семантичній системі та в словотворі української мови кінця ХХ ст. (на матеріалі мови засобів масової інформації) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня доктора філол. наук: спец. 10.02.01 «Українська мова», Київ.

Фаріон, І. (2010). Мовна норма: знищення, пошук, віднова: монографія, Івано-Франківськ: Місто НВ.

Номер

Розділ

Мовознавство. Перекладознавство