Про журнал

Головною метою видання електронного збірника наукових праць є  висвітлення питань становлення та розвитку дистанційної освіти у світі,  використання сучасних інформаційних технологій в освітній діяльності, консолідації світових зусиль із розвитку новітніх освітніх  інформаційно-комунікаційних та комп’ютерних технологій та засобів навчання, досягнутих інновацій в освіті та науці з урахуванням міжнародного досвіду.

Основні проблемні питання (напрями) які розглядаються у науковому збірнику, стосуються: становлення дистанційного навчання та його подальшого розвитку; теоретико-методологічних та психолого-педагогічних аспектів формування професійної компетентності студентів у процесі дистанційного навчання; якості освіти та технологій у середній та вищій школі; упровадження інноваційних, інформаційно-комунікаційних і комп’ютерних технологій та засобів навчання у професійній освіті; інновацій в освіті та науці як силі XXI століття.

Періодичність виходу – 1 раз на рік.

Мова видання: українська, англійська.

Поточний номер

№ 1 (2021)
Опубліковано: 2021-11-24

Статті

Переглянути всі випуски