Дистанційна освіта в Україні: інноваційні, нормативно-правові, педагогічні аспекти https://jrnl.nau.edu.ua/index.php/DEU <p style="font-weight: 400;"><em>Головною метою</em> видання електронного збірника наукових праць є висвітлення питань становлення та розвитку дистанційної освіти у світі, використання сучасних інформаційних технологій в освітній діяльності, консолідації світових зусиль із розвитку новітніх освітніх інформаційно-комунікаційних та комп’ютерних технологій та засобів навчання, досягнутих інновацій в освіті та науці з урахуванням міжнародного досвіду.</p> <p style="font-weight: 400;"><em>Основні проблемні питання</em> (напрями) які розглядаються у науковому збірнику, стосуються: становлення дистанційного навчання та його подальшого розвитку; теоретико-методологічних та психолого-педагогічних аспектів формування професійної компетентності студентів у процесі дистанційного навчання; якості освіти та технологій у середній та вищій школі; упровадження інноваційних, інформаційно-комунікаційних і комп’ютерних технологій та засобів навчання у професійній освіті; інновацій в освіті та науці як силі XXI століття.</p> <p style="font-weight: 400;"><em>Періодичність виходу</em> – 1 раз на рік.</p> <p style="font-weight: 400;"><strong><em>Мова видання</em>:</strong> українська, англійська.</p> Національний Авіаційний Університет uk-UA Дистанційна освіта в Україні: інноваційні, нормативно-правові, педагогічні аспекти 2786-5495 ПІДРУЧНИК ЯК НАРІЖНИЙ КАМІНЬ ПРОЦЕСУ НАВЧАННЯ: НА ПРИКЛАДІ ЕСТОНСЬКОГО ПІДРУЧНИКА З БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ https://jrnl.nau.edu.ua/index.php/DEU/article/view/15730 <p>Після відновлення незалежності в Естонії видано лише три підручники фінансового обліку. Навчальний посібник з фінансового обліку став бестселером Естонії, і студенти назвали його «Біблією Альверів». Підручник призначений для використання на першому курсі бухгалтерського обліку на рівні коледжу та університету. Концепція підручника була сформульована трьома постулатами. Автори нинішньої статті пояснюють, як написати успішний підручник.</p> Jaan Alver Lehte Alver Авторське право (c) 2021 Дистанційна освіта в Україні: інноваційні, нормативно-правові, педагогічні аспекти https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2021-09-02 2021-09-02 1 8 11 10.18372/2786-5495.1.15730 ВПРОВАДЖЕННЯ ЦИФРОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ В ОСВІТІ, ЩО ТРАНСФОРМУЄ ПЕДАГОГІЧНИЙ СТИЛЬ https://jrnl.nau.edu.ua/index.php/DEU/article/view/15731 <p>У статті йдеться про занепокоєння, що впровадження цифрових технологій в освітній сфері змінює педагогічний стиль або майже не впливає на нього. Дослідження різних авторів у минулому брали до уваги в літературі. Кількісний, описовий аналіз для них був проаналізований та наведено результати, щоб з’ясувати, чи факт, що впровадження цифрових технологій в освіту змінило педагогічний стиль.</p> Mudassir Arafat Авторське право (c) 2021 Дистанційна освіта в Україні: інноваційні, нормативно-правові, педагогічні аспекти https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2021-09-02 2021-09-02 1 12 16 10.18372/2786-5495.1.15731 ПРОБЛЕМА ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ ТА ЇЇ РІШЕННЯ https://jrnl.nau.edu.ua/index.php/DEU/article/view/15732 <p>Мета цієї статті - надати загальні вказівки щодо проектування та розвитку управління навчанням з питань безпеки. Він також розглядає різні розкриті проблеми, рішення та метадологічні підходи до дистанційного навчання на курсах менеджменту середніх шкіл</p> Andris Denins Авторське право (c) 2021 Дистанційна освіта в Україні: інноваційні, нормативно-правові, педагогічні аспекти https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2021-09-02 2021-09-02 1 17 24 10.18372/2786-5495.1.15732 ДИСТАНЦІЙНЕ НАВЧАННЯ: ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ https://jrnl.nau.edu.ua/index.php/DEU/article/view/15733 <p>Спалах пандемії Covid-19 ознаменував початок дуже серйозних інновацій у багатьох сферах, включаючи освіту. Цифрові навчальні платформи, такі як Zoom, Teams, Google Classroom та інші, з’явилися як вихід із блокади, зумовленої пандемією. Нові можливості навчання повністю змінили характер навчання на всіх рівнях освіти у всьому світі з його перевагами та недоліками.</p> Shahla Gahramanova Авторське право (c) 2021 Дистанційна освіта в Україні: інноваційні, нормативно-правові, педагогічні аспекти https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2021-09-02 2021-09-02 1 25 27 10.18372/2786-5495.1.15733 ДОСЛІДЖЕННЯ ЕФЕКТУ ВИКОРИСТАННЯ КОМП'ЮТЕРА ДОШКІЛЬНЯТАМИ НА ОСНОВІ ПОГЛЯДІВ ЇХ БАТЬКІВ https://jrnl.nau.edu.ua/index.php/DEU/article/view/15734 <p>У зв’язку зі змінами та розвитком у галузі науки та техніки, нашу еру також називають “епохою комп’ютерів”. У цьому дослідженні було спрямовано визначення часу перебування дітей дошкільної освіти 4-6 років перед комп’ютером, якості цього часу, позитивного та негативного впливу комп’ютера на дитину та ставлення батьків. щодо використання комп’ютера дитиною відповідно до думок батьків. Дослідження включає 100 батьків в Аксараї. У дослідженні використовувався описовий метод дослідження. Для збору даних у дослідженні було використано опитувальник. Анкета складається з відкритих запитань та питань із кількома варіантами вибору, які вивчають тривалість, причину, тип програми, ставлення та поведінку сім’ї та дитини до використання комп’ютера дітьми, а також наслідки та зміни поведінки, спричинені використанням комп’ютерів дітьми у дітей . В результаті батьки отримують пропозиції щодо того, як їх діти будуть користуватися комп’ютером.</p> Abdülkadir Kabadayi Авторське право (c) 2021 Дистанційна освіта в Україні: інноваційні, нормативно-правові, педагогічні аспекти https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2021-09-02 2021-09-02 1 28 30 10.18372/2786-5495.1.15734 ГРУПА СТУДЕНТІВ МОЖЕ ПІДВИЩИТИ СТУДЕНТСЬКУ ЕФЕКТИВНІСТЬ https://jrnl.nau.edu.ua/index.php/DEU/article/view/15735 <p>Навчальні заклади зазнають все більшого тиску для покращення якості освіти та дотримання навчальної програми, що відображає потреби практики. Щоб досягти цієї мети, школи та університети застосовують різні методи організації навчального процесу. У цій роботі представлена оцінка системи об’єднання студентів у навчальні групи. Стаття присвячена аналізу порівняння результатів навчання порівняно з їх результатами з вступних іспитів, двох вимірювань, проведених на студентах трирічного бакалавра з економічною спрямованістю. Метою цього дослідження є вибір системи групування студентів для підвищення успішності учнів.</p> Zuzana Kubaščíková Zuzana Juhászová Miloš Tumpach Авторське право (c) 2021 Дистанційна освіта в Україні: інноваційні, нормативно-правові, педагогічні аспекти https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2021-09-02 2021-09-02 1 31 34 10.18372/2786-5495.1.15735 HR АНАЛІТИКА – РОЗШИРЕННЯ ПРАВ І МОЖЛИВОСТЕЙ ОРГАНІЗАЦІЙ https://jrnl.nau.edu.ua/index.php/DEU/article/view/15737 <p>Світ бізнесу стрімко розвивається, і, як говорить відомий вислів Геракліта «Зміни-єдина константа в житті», що стосується всіх організацій, адаптація до нового та послідовне переосмислення стає лінією життя для виживання.<br>Епоха, в якій ми живемо, відзначається висококонкурентоспроможними корпораціями, які так чи інакше впливають на день кожної живої істоти завдяки пропонованим ними продуктам / послугам. Ці організації, більшість з них мають глобальні масштаби діяльності, знаходяться на постійній пильності щодо своїх внутрішніх механізмів і шукають можливості скористатися найкращими можливостями. Департамент персоналу, який традиційно розглядається як функція підтримки, за останні десятиліття перетворився на роль ділового партнера, що узгоджується з Цілями Організації. Цей зміна парадигми приносить великий стрес системі управління людськими ресурсами, яка є життєво важливим посередником у плавному переході до організацій. Основними факторами, які підкреслюють те саме, є зменшення кордонів торгівлі між країнами, посилення конкуренції, зростаюча взаємозалежність економік світу тощо. Аналіз ресурсів (HR Analytics), що є підходом на основі даних, є життєво важливим інструментом у цьому відношенні для організацій.<br>Мета цієї статті - вивчити важливість аналізу людських ресурсів для управління людськими ресурсами організацій та чи забезпечує він конкурентну перевагу. Крім того, проведене дослідницьке дослідження дало уявлення про конкурентну перевагу організацій та її вплив на цілі бізнесу, зростання інтересу багатьох організацій до HR Analytics та різних методів, що використовуються ними як доказовий підхід для прийняття стратегічних рішень, які в поворот допоміг їм у досягненні поставлених бізнес -цілей.</p> Ansho Kuriakose Авторське право (c) 2021 Дистанційна освіта в Україні: інноваційні, нормативно-правові, педагогічні аспекти https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2021-09-02 2021-09-02 1 35 45 10.18372/2786-5495.1.15737 MВОК (МАСИВНИЙ ВІДКРИТИЙ ОНЛАЙН-КУРС): ЧИ ПОЛІПШУЄ ЦЕ КОМПЕТЕНТНІСТЬ СТУДЕНСЬКОЇ ВИЩОЇ ОСВІТИ - ДОСЛІДЖУВАЛЬНЕ ВИВЧЕННЯ https://jrnl.nau.edu.ua/index.php/DEU/article/view/15738 <p>Компетентність являє собою набір навичок особистості для досягнення ефективного результату. Необхідний набір навичок щодо конкретних ролей та відповідальності організації. В епоху конкуренції бізнес -організації світу стикаються з дуже напруженою конкуренцією за пошук компетентного кандидата на ринку праці. Організації суворі, і, звичайно, моделі навчання також змінюються. Очікувана та бажана особа, яка могла б задовольнити справжню потребу організації. (Ganesh, A., &amp; Mogappagowda, 2017) досліджують, що 39% роботодавців намагаються знайти розум талантів, який би найкраще відповідав профілю роботи, а 90% робочих місць ґрунтуються на кваліфікації. На цьому тлі це дослідження намагається виміряти сприйняття студентами курсу MOOC для підвищення їх компетенції за допомогою технологічної платформи. Сучасна освіта приносить багато змін та цифровий ландшафт для того, щоб учні збагатили свої знання. Оскільки у світі все більше і більше орієнтуються на дані та орієнтуються на дані, надзвичайно необхідно виховувати навички, щоб бути конкурентоспроможними та підтримувати себе в еко-просторі бізнес-індустрії.</p> Dr. R.K Prema Arul Senthil Surya Kumar Авторське право (c) 2021 Дистанційна освіта в Україні: інноваційні, нормативно-правові, педагогічні аспекти https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2021-09-02 2021-09-02 1 46 49 10.18372/2786-5495.1.15738 ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ДИСТАНЦІЙНОЇ ОСВІТИ В УЗБЕКІСТАНІ https://jrnl.nau.edu.ua/index.php/DEU/article/view/15739 <p>Дистанційна освіта як форма навчання зіпсувала початок ХХ століття і набула широкої популярності у ХХІ столітті. Він характеризується безперервністю, гнучкістю, модульністю, незалежністю та забезпечує доступ до освіти для всіх громадян, незалежно від їх місцезнаходження, а також для людей з інвалідністю. Дистанційна освіта дає можливість найбільш адекватно та гнучко реагувати на потреби суспільства, забезпечувати широкий доступ до освіти. У зв'язку з цим у цій статті розкриваються проблеми віртуальної освіти та перспективи її розвитку.</p> Nigina Shermuhamedova Авторське право (c) 2021 Дистанційна освіта в Україні: інноваційні, нормативно-правові, педагогічні аспекти https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2021-09-02 2021-09-02 1 50 52 10.18372/2786-5495.1.15739 ПРОБЛЕМИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО БІЗНЕС-АНАЛІЗУ СТРАТЕГІЇ КОМПАНІЇ В ЗБАЛАНСОВАНІЙ СИСТЕМІ ПОКАЗНИКІВ https://jrnl.nau.edu.ua/index.php/DEU/article/view/15740 <p>У науковому звіті були досліджені можливості інтеграції бухгалтерського аналізу бізнесу в збалансовану систему показників та запропонована концентрична модель. У звіті пропонуються методологія, моделі та показники для аналізу фінансової стратегії корпорації. Запропоновано моделі, методи та показники для аналізу бізнес -стратегії, фінансового та операційного ризиків компаній.</p> Marko Lyubomirov Timchev Авторське право (c) 2021 Дистанційна освіта в Україні: інноваційні, нормативно-правові, педагогічні аспекти https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2021-09-02 2021-09-02 1 53 58 10.18372/2786-5495.1.15740 ГЕЙМІФІКАЦІЯ ВИМІРЮВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ ЦІННОСТІ ДЛЯ ПІДПРИЄМНИЦТВА https://jrnl.nau.edu.ua/index.php/DEU/article/view/15741 <p>у цій статті висвітлюється суспільне та підприємницьке значення та походження «соціальної цінності». Зокрема, він досліджує способи зробити суспільну цінність захоплюючою для студентів бізнесу та підприємництва шляхом гейміфікації.</p> Richard Tomlins Oksana Malynka Arun Sukumar Авторське право (c) 2021 Дистанційна освіта в Україні: інноваційні, нормативно-правові, педагогічні аспекти https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2021-09-02 2021-09-02 1 59 63 10.18372/2786-5495.1.15741 ЕВРИСТИЧНИЙ УРОК НА ТЕМУ «ВІЗУАЛІЗАЦІЯ ДАНИХ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО ХАРАКТЕРУ З ДОПОМОГОЮ ДІАГРАМ» https://jrnl.nau.edu.ua/index.php/DEU/article/view/15742 <p>У статті обговорюються можливості використання евристичного методу при викладанні дисципліни «Основи інформаційних технологій». Наведено приклад евристичного уроку на тему «Візуалізація даних соціально-економічного характеру за допомогою діаграм».</p> Oksana Velko Авторське право (c) 2021 Дистанційна освіта в Україні: інноваційні, нормативно-правові, педагогічні аспекти https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2021-09-02 2021-09-02 1 64 66 10.18372/2786-5495.1.15742 УДОСКОНАЛЕННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА https://jrnl.nau.edu.ua/index.php/DEU/article/view/15743 <p>У цій статті розкрито механізм синтетичного обліку витрат підприємства. Зміст бухгалтерських рахунків детально відображається, що відображає адміністративні витрати, витрати та реалізацію, інші операційні витрати. З урахуванням існуючих пропозицій науковців висвітлено рекомендації щодо вдосконалення їх обліку.</p> Inna Afanasieva Maria Lesko Natalya Ishchenko Авторське право (c) 2021 Дистанційна освіта в Україні: інноваційні, нормативно-правові, педагогічні аспекти https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2021-09-02 2021-09-02 1 67 70 10.18372/2786-5495.1.15743 РОЛЬ ІНФОРМАЦІЙНО -КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ https://jrnl.nau.edu.ua/index.php/DEU/article/view/15744 <p>Проаналізовано особливості навчання з використанням інформаційно -комунікаційних технологій, напрями застосування інформаційно -комунікаційних технологій у навчальному процесі, призначення сучасних технологій, основні переваги впровадження ІКТ, проаналізовано дослідження сучасних вітчизняних та зарубіжних вчених з цього питання . з іншими засобами навчання робляться висновки.</p> Volodymyr But Victoria Melnik Авторське право (c) 2021 Дистанційна освіта в Україні: інноваційні, нормативно-правові, педагогічні аспекти https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2021-09-02 2021-09-02 1 71 73 10.18372/2786-5495.1.15744 ПРОБЛЕМИ ОПОДАТКУВАННЯ МАЛОГО БІЗНЕСУ https://jrnl.nau.edu.ua/index.php/DEU/article/view/15745 <p>Розглянуто проблеми оподаткування малого бізнесу. Відображається вплив малого підприємства на економіку країни. Запропоновано шляхи вирішення проблеми оподаткування у малому бізнесі.</p> Oleg Kratt Yulia Byrdeina Авторське право (c) 2021 Дистанційна освіта в Україні: інноваційні, нормативно-правові, педагогічні аспекти https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2021-09-02 2021-09-02 1 74 76 10.18372/2786-5495.1.15745 СПРОЩЕНА СИСТЕМА ОПОДАТКУВАННЯ СУБ’ЄКТІВ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЇЇ ПОДАЛЬШОГО РОЗВИТКУ В УКРАЇНІ https://jrnl.nau.edu.ua/index.php/DEU/article/view/15746 <p>У статті розглядаються шляхи вдосконалення спрощеної системи оподаткування малого бізнесу в Україні. Виділено конкретні рекомендації та пропозиції з метою посилення підтримки суб’єктів малого бізнесу.</p> Oleg Kratt Natalia Palamarchuk Авторське право (c) 2021 Дистанційна освіта в Україні: інноваційні, нормативно-правові, педагогічні аспекти https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2021-09-02 2021-09-02 1 77 78 10.18372/2786-5495.1.15746 ДИСТАНЦІЙНЕ НАВЧАННЯ З ПОЗИЦІЇ СТУДЕНТІВ https://jrnl.nau.edu.ua/index.php/DEU/article/view/15747 <p>Розглянуто особливості дистанційного навчання з точки зору студента, його позитивні та негативні сторони.</p> Liudmyla Lakhtionova Iryna Trush Авторське право (c) 2021 Дистанційна освіта в Україні: інноваційні, нормативно-правові, педагогічні аспекти https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2021-09-02 2021-09-02 1 79 81 10.18372/2786-5495.1.15747 ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ ОПОДАТКУВАННЯ В УКРАЇНІ https://jrnl.nau.edu.ua/index.php/DEU/article/view/15748 <p>У статті відображено проблеми податкової системи України. Показано переваги прямих податків. Враховуючи наявні думки експертів, виявлено комплекс заходів щодо вдосконалення податкової системи держави.</p> Liudmyla Lakhtionova Kateryna Hulko Zhanna Shalievska Авторське право (c) 2021 Дистанційна освіта в Україні: інноваційні, нормативно-правові, педагогічні аспекти https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2021-09-02 2021-09-02 1 82 83 10.18372/2786-5495.1.15748 ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ ОПОДАТКУВАННЯ МАЙНА В УКРАЇНІ В КОНТЕКСТІ ІНОЗЕМНОГО ДОСВІДУ https://jrnl.nau.edu.ua/index.php/DEU/article/view/15749 <p>Розглядаються шляхи покращення оподаткування майна в Україні з урахуванням зарубіжного досвіду та виправлення власних помилок. Висвітлено основні практичні рекомендації та ідеї щодо покращення податків на нерухомість в Україні.</p> Zoriana Mokrynska Anna Hembik Авторське право (c) 2021 Дистанційна освіта в Україні: інноваційні, нормативно-правові, педагогічні аспекти https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2021-09-02 2021-09-02 1 84 87 10.18372/2786-5495.1.15749 ФАКТОРИ ФОРМУВАННЯ ВИПУСКНОГО ПОТЕНЦІАЛУ В УМОВАХ ДИСТАНЦІЙНОЇ ОСВІТИ https://jrnl.nau.edu.ua/index.php/DEU/article/view/15750 <p>У статті розглянуто ключові фактори формування потенціалу випускника в умовах дистанційної освіти, проаналізовано дослідження сучасних вітчизняних науковців з цього питання, висвітлено основні аспекти розвитку потенціалу випускника відповідно до сучасних вимог.</p> Serhii Pobihun Marta Kizyma Авторське право (c) 2021 Дистанційна освіта в Україні: інноваційні, нормативно-правові, педагогічні аспекти https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2021-09-02 2021-09-02 1 88 89 10.18372/2786-5495.1.15750 ФОРМУЮЧЕ ДИСТАНЦІЙНЕ ТЕСТУВАННЯ ЯК ІННОВАЦІЙНА ТЕХНОЛОГІЯ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ https://jrnl.nau.edu.ua/index.php/DEU/article/view/15751 <p><em>У Концепції Нової української школи задекларовано зміни підходів до оцінювання результатів навчання. Одним із таких підходів є формувальне оцінювання, що вважають оцінюванням для поліпшення навчання. Формувальне оцінювання створює можливість педагогу відслідковувати процес просування здобувача освіти до навчальних цілей і вчасно вносити корективи в освітній процес. Для здобувача освіти формувальне оцінювання слугує рекомендацією до дії, а не педагогічним підсумковим вироком, особливо в сучасних умовах використання технологій дистанційного (змішаного) навчання в надскладних освітніх умовах.</em></p> Мирослав Євгенійович Андрос Авторське право (c) 2021 Дистанційна освіта в Україні: інноваційні, нормативно-правові, педагогічні аспекти https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2021-09-02 2021-09-02 1 90 94 10.18372/2786-5495.1.15751 ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ПОДАТКОВОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ https://jrnl.nau.edu.ua/index.php/DEU/article/view/15752 <p><em>У статті розглянуто становлення та сучасний стан податкової служби України, охарактеризовано особливості її функціонування та роль у податковій системі. Обґрунтовано необхідність удосконалення роботи податкової служби України, визначено напрями підвищення ефективності роботи податкової служби та функціонування національної податкової системи.</em></p> Інна Іванівна Афанас’єва Світлана Володимирівна Філімонова Авторське право (c) 2021 Дистанційна освіта в Україні: інноваційні, нормативно-правові, педагогічні аспекти https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2021-09-02 2021-09-02 1 95 98 10.18372/2786-5495.1.15752 РЕАЛІЗАЦІЯ ДИСТАНЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ-ІНЖЕНЕРІВ ЯК ВИКЛИК СЬОГОДЕННЯ https://jrnl.nau.edu.ua/index.php/DEU/article/view/15753 <p><em>У статті розглянуто особливості впровадження у Сумському державному університеті віртуальних лабораторних робіт з курсу «Матеріалознавство» для студентів інженерно-технічних спеціальностей. Зроблений аналіз переваг та недоліків електронних навчальних комплексів в порівнянні з традиційним лабораторним практикумом. Відзначено важливість доповнення реального експерименту віртуальним.</em></p> Олена Анатоліївна Білоус Тетяна Павлівна Говорун Христина Володимірівна Берладір Авторське право (c) 2021 Дистанційна освіта в Україні: інноваційні, нормативно-правові, педагогічні аспекти https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2021-09-02 2021-09-02 1 99 103 10.18372/2786-5495.1.15753 ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ПІД ЧАС ЗАНЯТЬ З ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ https://jrnl.nau.edu.ua/index.php/DEU/article/view/15754 <p><em>Розгляд нових оптимальних інноваційних форм і методів, а також освітніх технологій під час організації навчального процесу з функціонального навчання з питань цивільного захисту, що дозволяють слухачам набути, оновити спеціальні знання, уміння і навички з питань цивільного захисту у межах професійної діяльності або галузі знань.</em></p> Ірина Вікторівна Бабійчук Наталія Миколаївна Романюк Авторське право (c) 2021 Дистанційна освіта в Україні: інноваційні, нормативно-правові, педагогічні аспекти https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2021-09-02 2021-09-02 1 104 108 10.18372/2786-5495.1.15754 ОСОБЛИВОСТІ ДИСТАНЦІЙНОЇ ОСВІТИ https://jrnl.nau.edu.ua/index.php/DEU/article/view/15755 <p><em>Одним з пріоритетних напрямів програми модернізації загальноосвітньої і вищої школи визнане дистанційне навчання. Дистанційне навчання – це прогресивна педагогічна технологія, яка ґрунтується на сучасних досягненнях у галузі інформаційних та телекомунікаційних технологій. Впровадження дистанційного навчання допоможе реалізувати принцип навчання впродовж життя.</em></p> Інна Аркадіївна Бобкова Вікторія Вікторівна Бур’янова Авторське право (c) 2021 Дистанційна освіта в Україні: інноваційні, нормативно-правові, педагогічні аспекти https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2021-09-02 2021-09-02 1 109 111 10.18372/2786-5495.1.15755 ЗAГAЛЬНI ВИМOГИ ДO CКЛAДAННЯ ТA ПOДAННЯ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА https://jrnl.nau.edu.ua/index.php/DEU/article/view/15756 <p><em>Розглядаються загальні вимоги до складання та подання фінансової звітності підприємства.</em></p> Ольга Михайлівна Бондаренко Катерина Михайлівна Панченко Авторське право (c) 2021 Дистанційна освіта в Україні: інноваційні, нормативно-правові, педагогічні аспекти https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2021-09-02 2021-09-02 1 112 113 10.18372/2786-5495.1.15756 ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ У НАЦІОНАЛЬНОМУ АВІАЦІЙНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ https://jrnl.nau.edu.ua/index.php/DEU/article/view/15757 <p><em>Сучасний ринок надання освітніх послуг підлаштовується під запити людей та обставин. Пандемія COVID-19 та карантин внесли корективи в освіту бакалаврів та магістрів майже в усіх університетах світу. Перехід до онлайн освіти з використанням сучасних Інтернет-технологій призвів до певних проблем у системі вищої освіти. Не винятком є і Національний авіаційний університет, який рік тому, згідно наказу ректора перейшов до дистанційного навчання на базі платформи Google Workspace. З огляду на це, метою роботи є дослідження особливостей організації освітнього процесу у Національному авіаційному університеті в період пандемії COVID-19. Також, у роботі здійснено проаналізовано рішення, що використовуються в Google Workspace для забезпечення кібербезпеки.</em></p> Володимир Анатолійович Бут Віктор Олександрович Гнатюк Авторське право (c) 2021 Дистанційна освіта в Україні: інноваційні, нормативно-правові, педагогічні аспекти https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2021-09-02 2021-09-02 1 114 116 10.18372/2786-5495.1.15757 СПЕЦИФІКА ТЕХНІЧНОГО ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ: БЕЗПЕКОЗНАВЧІ КОНТЕКСТИ https://jrnl.nau.edu.ua/index.php/DEU/article/view/15758 <p><em>У статті проведено комплексне дослідження </em><em>специфіки технічного захисту інформації суб’єкти господарювання з метою забезпечення безпекознавчих умов. На основі чого проведено ідентифікацію складових інформаційної системи на сучасному етапі розвитку.</em></p> Оксана Іванівна Вівчар Артур Яремович Шатарський Авторське право (c) 2021 Дистанційна освіта в Україні: інноваційні, нормативно-правові, педагогічні аспекти https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2021-09-02 2021-09-02 1 117 119 10.18372/2786-5495.1.15758 ПОЗИТИВНІ АСПЕКТИ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ https://jrnl.nau.edu.ua/index.php/DEU/article/view/15759 <p><em>Дистанційне навчання набуло широкого поширення у багатьох країнах світу, зокрема в України і з кожним роком його популярність стрімко зростає. Як вище було зазначено, цей метод навчання став основним з кінця 2019 року в результаті загальнодержавного карантину, щодо запобігання стрімкого поширення гострої респіраторної хвороби COVID-19. Сучасне суспільство вимагає від вищої школи нове глобальне завдання – здатність забезпечення доступу до вищої освіти все більш широких верств суспільства, через те, що для будь-якої країни ступінь її економічного і технологічного розвитку, добробуту суспільства пропорційні середньому рівню знань, умінь, навичок і кваліфікацій її активного населення. В Україні дистанційна освіта надзвичайно актуальна. Причина такої успішності криється в масовій перепідготовці і підготовці максимальної кількості фахівців по всій території України з використанням мінімальних коштів. Дистанційне навчання в Україні може повноцінно розвиватися за наявності таких його основних складових: нормативноправової бази; навчальних закладів контингенту студентів; кваліфікованих викладачів; навчальних програм і курсів; відповідної матеріальнотехнічної бази,розробки критеріїв якості тощо.</em></p> Олександр Олександрович Верголяс Майя Разметівна Верголяс Авторське право (c) 2021 Дистанційна освіта в Україні: інноваційні, нормативно-правові, педагогічні аспекти https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2021-09-02 2021-09-02 1 120 123 10.18372/2786-5495.1.15759 РОЗРАХУНКОВІ ЗАДАЧІ З ПРАГМАТИЧНИМ ЗМІСТОМ ЯК ЗАСІБ ПОКРАЩЕННЯ ЯКОСТІ МЕТОДИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ ТА ХІМІЧНОЇ ОСВІТИ ШКОЛЯРІВ https://jrnl.nau.edu.ua/index.php/DEU/article/view/15760 <p><em>Розглядається можливість застосування розрахункових задач з прагматичним змістом як засобу підтримки змісту шкільного курсу хімії без зміни тижневого навантаження у формуванні предметних та загальних ключових компетентностей, а також переконань у значущості хімічної освіти </em></p> Людмила Василівна Вишневська Тетяна Анатоліївна Попович Авторське право (c) 2021 Дистанційна освіта в Україні: інноваційні, нормативно-правові, педагогічні аспекти https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2021-09-02 2021-09-02 1 124 127 10.18372/2786-5495.1.15760 ОСОБЛИВОСТІ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ З ХІМІЇ https://jrnl.nau.edu.ua/index.php/DEU/article/view/15761 <p><em>Дистанційне навчання в Україні є надзвичайно актуальним з огляду не тільки під час карантинних обмежень, але і на велику кількість бажаючих здобути вищу освіту, підвищити кваліфікацію, пройти перепідготовку тощо.</em> <em>В статті здійснено аналіз форм впровадження дистанційного навчання у навчальному закладі. </em></p> Світлана Іванівна Гапон Наталія Василівна Ковальчук Авторське право (c) 2021 Дистанційна освіта в Україні: інноваційні, нормативно-правові, педагогічні аспекти https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2021-09-02 2021-09-02 1 128 130 10.18372/2786-5495.1.15761 ПРО ДИСТАНЦІЙНЕ ВИКЛАДАННЯ ВИЩОЇ МАТЕМАТИКИ В УМОВАХ КАРАНТИНУ https://jrnl.nau.edu.ua/index.php/DEU/article/view/15762 <p><em>Розглянуто особливості викладання дисципліни «Вища математика» при вимушеному переході до дистанційної форми навчання. Висвітлено як переваги, так і проблеми, що виникають при впровадженні процесу дистанційного навчання.</em></p> Олена Миколаївна Гришко Вікторія Анатоліївна Гураль Авторське право (c) 2021 Дистанційна освіта в Україні: інноваційні, нормативно-правові, педагогічні аспекти https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2021-09-02 2021-09-02 1 131 133 10.18372/2786-5495.1.15762 ОСВІТНЯ КОМПОНЕНТА «ТЕХНОЛОГІЇ ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ» У ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ ВИХОВАТЕЛІВ ЗДО https://jrnl.nau.edu.ua/index.php/DEU/article/view/15763 <p><em>Обґрунтовується важливість формування комунікативної компетенції у дітей дошкільного віку, розкривається підготовка майбутніх вихователів до реалізації цього процесу при вивченні</em> <em>освітньої компоненти «Технології формування комунікативної компетенції дітей дошкільного віку».</em></p> Тетяна Сергіївна Гужанова Авторське право (c) 2021 Дистанційна освіта в Україні: інноваційні, нормативно-правові, педагогічні аспекти https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2021-09-02 2021-09-02 1 134 135 10.18372/2786-5495.1.15763 ВПЛИВ ПАНДЕМІЇ COVID-19 НА ОСВІТНІЙ ПРОЦЕС https://jrnl.nau.edu.ua/index.php/DEU/article/view/15764 <p><em>Аналізуються проблеми та ризики, що виникли в зв’язку з переведенням вищих навчальних закладів в дистанційний режим освітньої діяльності в період введення карантину, пов’язаного з пандемією COVID-19. Акцент зроблено на ставленні викладачів до ситуації, яка склалася. Як неприйняття так і позитивні оцінки дистанційного формату навчання пов’язуються з перспективами щодо подальшої організації віддаленого навчання в його поєднанні з традиційним форматом.</em></p> Інеса Михайлівна Гураль Ліана Романівна Смоловик Авторське право (c) 2021 Дистанційна освіта в Україні: інноваційні, нормативно-правові, педагогічні аспекти https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2021-09-02 2021-09-02 1 136 137 10.18372/2786-5495.1.15764 ІНТЕРАКТИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ МАЙБУТНІХ МЕНЕДЖЕРІВ ОСВІТИ ЯК УМОВА ФОРМУВАННЯ ЇХ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ https://jrnl.nau.edu.ua/index.php/DEU/article/view/15765 <p><em>Актуальність дослідження обумовлена необхідністю впровадження в навчальний процес ЗВО ІІІ-ІV</em><em> рівнів акредитації адекватних сучасним умовам методів та технологій навчання, що сприятимуть формуванню професійних компетентностей майбутніх фахівців. </em></p> Наталія Михайлівна Демченко Дарія Вікторівна Голощапова Аліна Олександрівна Докучко Олександр Васильович Горбаченко Авторське право (c) 2021 Дистанційна освіта в Україні: інноваційні, нормативно-правові, педагогічні аспекти https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2021-09-02 2021-09-02 1 138 141 10.18372/2786-5495.1.15765 ОСОБЛИВОСТІ СТАВЛЕННЯ СТАРШОКЛАСНИКІВ ДО ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ https://jrnl.nau.edu.ua/index.php/DEU/article/view/15766 <p><em>Проналізовано результати емпіричного вивчення ставлення старшокласників до дистанційного навчання. Виявлено, що для старшокласників є важливим спілкування з однокласниками, яке в умовах дистанційного навчання є утрудненим, що помітно впливає на їх навчальну мотивацію та розвиток комунікативних умінь. </em></p> Тетяна Вікторівна Дуткевич Вероніка Володимирівна Тахтєєва Авторське право (c) 2021 Дистанційна освіта в Україні: інноваційні, нормативно-правові, педагогічні аспекти https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2021-09-02 2021-09-02 1 142 146 10.18372/2786-5495.1.15766 ВИКОРИСТАННЯ 3D МОДЕЛЮВАННЯ ТА ШВИДКОГО ПРОТОТИПУВАННЯ У ВИКЛАДАННІ ДИЗАЙНУ ІНТЕР’ЄРУ https://jrnl.nau.edu.ua/index.php/DEU/article/view/15767 <p><em>У статті висвітлюється специфіка викладання предмету дизайну інтер’єру в умовах дистанційного навчання та викладання проектування, описані основні методи викладання фахової дисципліни «Макетування та моделювання в матеріалі» та вплив на її викладання сучасних технологій. </em></p> Людмила Карпівна Єременко Авторське право (c) 2021 Дистанційна освіта в Україні: інноваційні, нормативно-правові, педагогічні аспекти https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2021-09-02 2021-09-02 1 147 150 10.18372/2786-5495.1.15767 СТАВЛЕННЯ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ ДО ДИСТАНЦІЙНОГО ТА ОНЛАЙН-НАВЧАННЯ В УМОВАХ СОЦІАЛЬНОГО ТА ФІЗИЧНОГО ДИСТАНЦІЮВАННЯ https://jrnl.nau.edu.ua/index.php/DEU/article/view/15768 <p><em>Стаття присвячена огляду міжнародних досліджень, спрямованих на вивчення впливу соціального та фізичного дистанціювання внаслідок розповсюдження К-19. У статті аналізуються результати онлайн-опитувань студентської молоді різних країн, визначаються переваги та недоліки дистанційного та онлайн-навчання.</em></p> Марина Олександрівна Желуденко Авторське право (c) 2021 Дистанційна освіта в Україні: інноваційні, нормативно-правові, педагогічні аспекти https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2021-09-02 2021-09-02 1 151 153 10.18372/2786-5495.1.15768 ПЕРСПЕКТИВИ ЗАПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙ В ОСВІТНІ ДОСЛІДЖЕННЯ (НА ПРИКЛАДІ ГАРМОНІЗАЦІЇ ДОСВІДУ ОБМІНУ ДАНИМИ) https://jrnl.nau.edu.ua/index.php/DEU/article/view/15769 <p><em>Стаття висвітлює результати однією з перших спроб вивчити особливості залучення викладачів ЗВО до обміну емпіричними даними. Спираючись на отримані дані, а також результати їх аналізу, ми переконалися в наявності у викладачів узгодженого застосування способів обміну даними. Описано різні види конфігурацій узгодженого застосування способів обміну емпіричними даними. Результати дослідження можуть бути використані менеджментом ЗВО з метою оптимізації залучення викладачів в обмін емпіричними даними.</em></p> Олена Іллівна Жорнова Ольга Іллівна Жорнова Авторське право (c) 2021 Дистанційна освіта в Україні: інноваційні, нормативно-правові, педагогічні аспекти https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2021-09-02 2021-09-02 1 154 156 10.18372/2786-5495.1.15769 ПРО ВИКОРИСТАННЯ КОМП’ЮТЕРНИХ ПРОГРАМ ПРИ ВИКЛАДАННІ ВИЩОЇ МАТЕМАТИКИ ДЛЯ СТУДЕНТІВ ТЕХНІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ https://jrnl.nau.edu.ua/index.php/DEU/article/view/15770 <p><em>Обґрунтовано доцільність та запропоновано шляхи комп’ютерного супроводу математичної підготовки студентів технічних спеціальностей. Наведені аргументи на користь суттєвого збільшення питомої ваги комп’ютерних технологій у процесі викладання вищої математики.</em></p> Анатолій Іванович Закусило Авторське право (c) 2021 Дистанційна освіта в Україні: інноваційні, нормативно-правові, педагогічні аспекти https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2021-09-02 2021-09-02 1 157 158 10.18372/2786-5495.1.15770 ДОСВІД ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-ЦИФРОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ ДЛЯ ОЦІНЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ НАУКОВИХ УСТАНОВ https://jrnl.nau.edu.ua/index.php/DEU/article/view/15771 <p><em>Розглядається досвід використання інформаційно-цифрових технологій для оцінювання діяльності наукових установ на прикладі Інституту інформаційних технологій і засобів навчання Національної академії педагогічних наук України. </em></p> Світлана Миколаївна Іванова Алла Віленівна Кільченко Авторське право (c) 2021 Дистанційна освіта в Україні: інноваційні, нормативно-правові, педагогічні аспекти https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2021-09-02 2021-09-02 1 159 163 10.18372/2786-5495.1.15771 ДИСТАНЦІЙНЕ НАВЧАННЯ В УКРАЇНІ В УМОВАХ КАРАНТИНУ COVID-19: ПРОБЛЕМИ ТА ПОТРЕБИ https://jrnl.nau.edu.ua/index.php/DEU/article/view/15772 <p><em>У статті розглядаються проблеми та потреби вчителів під час організації дистанційного та змішаного навчання в умовах карантину </em><em>COVID-19</em><em>. У роботі використані та порівняні результати двох онлайн-опитувань, що проводилось авторами у квітні 2020 р і січні 2021р.</em></p> Ірина Володимирівна Іванюк Оксана Василівна Овчарук Авторське право (c) 2021 Дистанційна освіта в Україні: інноваційні, нормативно-правові, педагогічні аспекти https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2021-09-02 2021-09-02 1 164 167 10.18372/2786-5495.1.15772 ДИСТАНЦІЙНА ФОРМА НАВЧАННЯ: ПЕРСПЕКТИВИ ТА ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ https://jrnl.nau.edu.ua/index.php/DEU/article/view/15773 <p><em>Розглядаються стан та основні етапи розвитку дистанційного навчання в Україні. У виступі, також звертається увага на недоліки та переваги дистанційного навчання і перспективи його розвитку з урахуванням впливу технологій на суспільство та економіку.</em></p> Сергій Петрович Касьян Авторське право (c) 2021 Дистанційна освіта в Україні: інноваційні, нормативно-правові, педагогічні аспекти https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2021-09-02 2021-09-02 1 168 172 10.18372/2786-5495.1.15773 НЕФОРМАЛЬНА ОСВІТА ВИКАДАЧІВ ЯК СПОСІБ ПОДОЛАННЯ ВИКЛИКІВ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ https://jrnl.nau.edu.ua/index.php/DEU/article/view/15774 <p><em>У статті актуалізовано неформальну освіту викладача для набуття знань з технологій дистанційного навчання; виокремлено позитивні та негативні характеристики неформальної освіти; виділені нові цифрові інструменти онлайн-спілкування із здобувачами освіти.</em></p> Галина Вікторівна Козаченко Руслан Олександрович Козаченко Авторське право (c) 2021 Дистанційна освіта в Україні: інноваційні, нормативно-правові, педагогічні аспекти https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2021-09-02 2021-09-02 1 173 175 10.18372/2786-5495.1.15774 ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ПРИ ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ МЕДИЧНИХ ДИСЦИПЛІН В УМОВАХ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ https://jrnl.nau.edu.ua/index.php/DEU/article/view/15775 <p><em>Розглядається поняття «професійна компетентність» як інтегративна професійна характеристика фахівця, виокремлено основні компоненти, проаналізовані позиції сучасних вітчизняних і зарубіжних вчених стосовно цього питання. З’ясовані, критерії сформованості професійної компетентності фармацевтів.</em></p> Олена Францівна Козлова Олена Олександрівна Мосієнко Марія Станіславівна Новицька Авторське право (c) 2021 Дистанційна освіта в Україні: інноваційні, нормативно-правові, педагогічні аспекти https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2021-09-02 2021-09-02 1 176 178 10.18372/2786-5495.1.15775 ДИСТАНЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ ДЛЯ ФОРМУВАННЯ ПОЛІКУЛЬТУРНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ІНОЗЕМНИХ СТУДЕНТІВ ЗВО https://jrnl.nau.edu.ua/index.php/DEU/article/view/15776 <p><em>У статті визначається роль освітніх технологій, які впроваджуються в умовах дистанційного навчання для формування полікультурної компетентності іноземних студентів закладів вищої освіти,.</em></p> Анна Сергіївна Кременчук Авторське право (c) 2021 Дистанційна освіта в Україні: інноваційні, нормативно-правові, педагогічні аспекти https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2021-09-02 2021-09-02 1 179 182 10.18372/2786-5495.1.15776 МЕТОДИКО-ПРАКТИЧНІ ЗАСАДИ ВИКОРИСТАННЯ СИСТЕМИ MOODLE У ВИКЛАДАННІ ЕКОНОМІЧНИХ ДИСЦИПЛІН В ЗАКЛАДІ ФАХОВОЇ ПЕРЕДВИЩОЇ ОСВІТИ https://jrnl.nau.edu.ua/index.php/DEU/article/view/15777 <p><em>У статті розглянуті методико-практичні засади викладання економічних дисциплін у дистанційному або змішаному форматі за допомогою системи керування навчанням Moodle в закладі фахової передвищої освіти.</em></p> Дмитро Володимирович Кукушкін Вікторія Вікторівна Колеснікова Авторське право (c) 2021 Дистанційна освіта в Україні: інноваційні, нормативно-правові, педагогічні аспекти https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2021-09-02 2021-09-02 1 183 186 10.18372/2786-5495.1.15777 АНАЛІЗ ПОСИЛЕННЯ ОКРЕМИХ ФУНКЦІЙ ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ КОМПАНІЙ В УМОВАХ COVID https://jrnl.nau.edu.ua/index.php/DEU/article/view/15778 <p><em>В статті розкрито роль власного капіталу в умовах пандемії </em><em>COVID-19. Виокремлені найбільш важливі функції власного капіталу, які забезпечують збереження успішної життєдіяльності компаній. Розкрито зміст функцій власного капіталу, роль яких особливо посилюється в умовах карантину та повного локдауну.</em></p> Людмила Анатоліївна Лахтіонова Володимир Олегович Захарченко Авторське право (c) 2021 Дистанційна освіта в Україні: інноваційні, нормативно-правові, педагогічні аспекти https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2021-09-02 2021-09-02 1 187 191 10.18372/2786-5495.1.15778 АНАЛІЗ ПРОБЛЕМ ВИКОРИСТАННЯ ЕКОНОМІЧНИХ РЕСУРСІВ КОМПАНІЙ В УМОВАХ COVID https://jrnl.nau.edu.ua/index.php/DEU/article/view/15779 <p><em>В статті розкрито </em><em>сутність, складові, роль </em><em>та проблеми використання економічних ресурсів компаній в умовах пандемії </em><em>COVID</em><em>-19. Виокремлені </em><em>окремі </em><em>складові </em><em>економічних ресурсів</em><em>, які </em><em>є найбільш вразливими в умовах карантину та повного локдауну</em><em>. Розкрито пропозиції щодо усунення проблем їх використання, що забезпечить збереження успішної життєдіяльності компаній. </em></p> Людмила Анатоліївна Лахтіонова Анастасія Максимівна Сотник Авторське право (c) 2021 Дистанційна освіта в Україні: інноваційні, нормативно-правові, педагогічні аспекти https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2021-09-02 2021-09-02 1 192 195 10.18372/2786-5495.1.15779 СТАНОВЛЕННЯ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ В ПІСЛЯДИПЛОМНІЙ ОСВІТІ https://jrnl.nau.edu.ua/index.php/DEU/article/view/15780 <p><em>У статті розглянуто генезис розвитку дистанційного навчання в системі післядипломної педагогічної освіти, визначені пріоритетні завдання закладів післядипломної педагогічної освіти в період розвитку цифрової економіки та суспільства.</em></p> Лариса Леонідівна Ляхоцька Авторське право (c) 2021 Дистанційна освіта в Україні: інноваційні, нормативно-правові, педагогічні аспекти https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2021-09-02 2021-09-02 1 196 199 10.18372/2786-5495.1.15780 ІННОВАЦІЇ В СУЧАСНІЙ ОСВІТІ https://jrnl.nau.edu.ua/index.php/DEU/article/view/15781 <p><em>Проаналізовано впровадження інновацій в сучасну систему викладання в навчальному закладі.</em></p> Людмила Василівна Матюк Авторське право (c) 2021 Дистанційна освіта в Україні: інноваційні, нормативно-правові, педагогічні аспекти https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2021-09-02 2021-09-02 1 200 201 10.18372/2786-5495.1.15781 ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІДЕНТИФІКАЦІЇ СУБ’ЄКТІВ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ ПІД ЧАС ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ В ЗВО https://jrnl.nau.edu.ua/index.php/DEU/article/view/15782 <p><em>Розглядається питання ідентифікації, аутентифікації та авторизації учасників освітнього процесу, що є особливо актуальним під час провадження освітнього процесу з використанням технологій дистанційного навчання. Пропонується система представлення ролей в електронному освітньому середовищі закладу вищої освіти, яка ґрунтуючись на ієрархічній структурі дозволяє створювати нові ролі з більш широкими або навпаки, обмеженішими правами доступу.</em></p> Андрій Васильович Морозов Авторське право (c) 2021 Дистанційна освіта в Україні: інноваційні, нормативно-правові, педагогічні аспекти https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2021-09-02 2021-09-02 1 202 204 10.18372/2786-5495.1.15782 ПЕДАГОГІЧНІ АСПЕКТИ У ПІДГОТОВЦІ МЕДИЧНИХ І ФАРМАЦЕВТИЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ https://jrnl.nau.edu.ua/index.php/DEU/article/view/15783 <p><em>В статті розглянуті сучасні погляди на підготовку майбутніх медичних і фармацевтичних фахівців. Розкрита важливість застосування у їх підготовці практико-орієнтованого підходу, який дозволяє максимально наблизити навчальні умови до практичних ситуацій, з якими студенти можуть зіткнутися у майбутній професійній діяльності.</em></p> Олена Олександрівна Мосієнко Олена Францівна Козлова Авторське право (c) 2021 Дистанційна освіта в Україні: інноваційні, нормативно-правові, педагогічні аспекти https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2021-09-02 2021-09-02 1 205 207 10.18372/2786-5495.1.15783 ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ https://jrnl.nau.edu.ua/index.php/DEU/article/view/15784 <p><em>У статті аналізується використання сучасних технологій, а саме дистанційного навчання у вищому навчальному закладі. Розглянуто основні переваги та недоліки дистанційної освіти в сучасних умовах.</em></p> Олексій Олегович Немчук Віктор Васильович Стрельбіцький Авторське право (c) 2021 Дистанційна освіта в Україні: інноваційні, нормативно-правові, педагогічні аспекти https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2021-09-02 2021-09-02 1 208 209 10.18372/2786-5495.1.15784 ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ ВИКЛАДАННЯ МАТЕМАТИКИ В УМОВАХ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ https://jrnl.nau.edu.ua/index.php/DEU/article/view/15785 <p><em>Вивчення математики в закладах освіти є основним інструментом, за допомогою якого формується аналітичне, логічне та критичне мислення у майбутніх спеціалістів, який забезпечує вироблення таких навичок, як: аналітичне мислення і пошук інновацій, комплексне вирішення проблем, критичне мислення та аналіз, моніторинг та контроль, вміння аргументувати та інші.</em></p> <p><em>Виділено комплекс рекомендацій для підвищення рівня викладання математики в умовах дистанційного навчання.</em><em>.</em><em>Акцентовано увагу на необхідності неперервного моніторингу системи освіти стосовно її відповідності до потреб суспільства і викликів динамічного світу та новітніх технологій.</em></p> Олег Петрович Олійник Світлана Володимирівна Олійник Авторське право (c) 2021 Дистанційна освіта в Україні: інноваційні, нормативно-правові, педагогічні аспекти https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2021-09-02 2021-09-02 1 210 213 10.18372/2786-5495.1.15785 ПЛАТФОРМА STUDYSTREAM – СУЧАНЕ РІШЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ https://jrnl.nau.edu.ua/index.php/DEU/article/view/15786 <p><em>У статті розкриваються проблематика, способи і засоби організації самостійної навчальної діяльності студентів, особливо в організації самостійної роботи під час дистанційного навчання. Викладено рекомендації по використанню сучасної платформи StudySream для підтримки рівня самостійного навчання студентів.</em></p> Олена Ігорівна Орлова Авторське право (c) 2021 Дистанційна освіта в Україні: інноваційні, нормативно-правові, педагогічні аспекти https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2021-09-02 2021-09-02 1 214 215 10.18372/2786-5495.1.15786 ДУАЛЬНА ФОРМА ЗДОБУТТЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ ЯК ПРОДУКТ СОЦІАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА https://jrnl.nau.edu.ua/index.php/DEU/article/view/15787 <p><em>В статті актуалізується запровадження дуальної форми здобуття вищої освіти як продукту налагодженої співпраці всіх суб’єктів соціального партнерства з чітко визначеними сферами впливу та зворотнім зв’язком.</em></p> Ірина Володимирівна Перевозова Сергій Андрійович Побігун Авторське право (c) 2021 Дистанційна освіта в Україні: інноваційні, нормативно-правові, педагогічні аспекти https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2021-09-02 2021-09-02 1 216 217 10.18372/2786-5495.1.15787 ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ АСПЕКТИ ДИСТАНЦІЙНОЇ ОСВІТИ https://jrnl.nau.edu.ua/index.php/DEU/article/view/15788 <p><em>У статті автор аналізує дистанційне навчання, його недоліки та переваги, розглянуто психолого-педагогічні аспекти та психофізіологічні особливості особистості в сприйнятті інформації.</em></p> Богдан Олександрович Піонтковський-Вихватень Авторське право (c) 2021 Дистанційна освіта в Україні: інноваційні, нормативно-правові, педагогічні аспекти https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2021-09-02 2021-09-02 1 218 221 10.18372/2786-5495.1.15788 ПРИБУТОК ПІДПРИЄМСТВА ТА ВІДОБРАЖЕННЯ ЙОГО В БУХГАЛТЕРСЬКОМУ ОБЛІКУ https://jrnl.nau.edu.ua/index.php/DEU/article/view/15789 <p><em>У статті розглядається проблема вдосконалення бухгалтерського обліку прибутку та його розподілу. Досліджено поняття «прибуток». Узагальнено сучасні підходи до порядку формування та використання прибутку. Проведено аналіз напрямків розподілу чистого прибутку компаній. </em></p> Оксана Василівна Попович Наталія Віталіївна Кирик Авторське право (c) 2021 Дистанційна освіта в Україні: інноваційні, нормативно-правові, педагогічні аспекти https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2021-09-02 2021-09-02 1 222 226 10.18372/2786-5495.1.15789 ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ ЯК ОСНОВА МОДЕРНІЗАЦІЇ ВИЩОЇ ОСВІТИ https://jrnl.nau.edu.ua/index.php/DEU/article/view/15790 <p><em>У статті розглядається важливість застосування інноваційних технологій у процесі підготовки висококваліфікованих, креативних, високоадаптивних та конкурентоспроможних фахівців. Розвиток сучасного суспільства характеризується інтенсивним впровадженням інноваційних та інформаційно-комунікаційних технологій у різних сферах. </em></p> Оксана Василівна Попович Світлана Володимирівна Філімонова Авторське право (c) 2021 Дистанційна освіта в Україні: інноваційні, нормативно-правові, педагогічні аспекти https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2021-09-02 2021-09-02 1 227 230 10.18372/2786-5495.1.15790 ІНСТРУМЕНТИ АКТИВНОГО ЗАЛУЧЕННЯ МАЙБУТНІХ СОЦІАЛЬНИХ ПРАЦІВНИКІВ ДО ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ https://jrnl.nau.edu.ua/index.php/DEU/article/view/15791 <p><em>У статті розглядається проблема залучення студентів до інноваційної діяльності засобами освітніх технологій професійної підготовки. Пріоритетним залишається питання ресурсного забезпечення, яке сприятиме створенню інноваційного освітнього середовища професійної підготовки. Акцентовано увагу на необхідності застосування інноваційних, інтерактивних технологій підготовки майбутніх соціальних працівників. Визначено інструменти, які можуть забезпечити активне залучення студентів до інноваційної діяльності. </em></p> Ірина Борисівна Савельчук Авторське право (c) 2021 Дистанційна освіта в Україні: інноваційні, нормативно-правові, педагогічні аспекти https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2021-09-02 2021-09-02 1 231 232 10.18372/2786-5495.1.15791 ІННОВАЦІЇ У КОНТЕКСТІ СТАНОВЛЕННЯ ПОЛІТИЧНОЇ ОСВІТИ https://jrnl.nau.edu.ua/index.php/DEU/article/view/15792 <p><em>У статті розглядаються інновації у контексті становлення політичної освіти. Досліджено суть інновацій та понятійно-категоріальний апарат політичної освіти. Доведено що політична освіта для сучасного українського суспільства є допоміжним елементом у впровадженні демократичних принципів.</em></p> Тетяна Іванівна Сергієнко Авторське право (c) 2021 Дистанційна освіта в Україні: інноваційні, нормативно-правові, педагогічні аспекти https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2021-09-02 2021-09-02 1 233 235 10.18372/2786-5495.1.15792 УДОСКОНАЛЕННЯ ЗМІСТУ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ У ГАЛУЗІ НАНОМАТЕРІАЛОЗНАВСТВА ШЛЯХОМ ВИКОРИСТАННЯ ПРОГРАМНОГО ПРОДУКТУ IMAGE J https://jrnl.nau.edu.ua/index.php/DEU/article/view/15793 <p><em>У статті представлено удосконалення змісту підготовки майбутніх фахівців у галузі наноматеріалознавства в умовах дистанційного навчання. Запропоновано використання програмного продукту для статистичного аналізу зразків наноматеріалів IMAGE J. Це дозволить проваджувати якісну системну підготовку фахівців в умовах відсутності можливості виконувати дослідження в лабораторіях. </em></p> Яна Олександрівна Сичікова Ігор Тимофійович Богданов Авторське право (c) 2021 Дистанційна освіта в Україні: інноваційні, нормативно-правові, педагогічні аспекти https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2021-09-02 2021-09-02 1 236 239 10.18372/2786-5495.1.15793 ЕСТОНСЬКЕ «ОСВІТНЄ ДИВО», ЯКИМ МОЖЕ СКОРИСТАТИСЯ УКРАЇНА https://jrnl.nau.edu.ua/index.php/DEU/article/view/15794 <p><em>Наголошується, що у всьому світі освіта розглядається як ключовий фактор стабільного розвитку держави.</em><em> Добрим прикладом для нас у цій сфері може бути естонський досвід. Як результат, країна </em><strong><em>–</em></strong><em> в лідерах рейтингу освітніх систем </em><em>за версією PISA</em><em>-2018 р. Естонськ</em><em>е </em><em>«освітн</em><em>є див</em><em>о» </em><em>полягає в тому, що </em><em>там</em><em>: 1</em><em>) право </em><em>здобути добру освіту мають усі, незалежно від індивідуальних особливостей дитини</em><em>; 2) акцентують увагу на тому, що школа починається з учителя</em><em>. Там </em><em>учителям дається набагато більше свободи у формуванні навчального плану, адже суворої формалізованої програми навчання немає. Очікування від учителя тільки одне </em><strong><em>–</em></strong><em> результат, але немає обмежень у способі його досягнення</em><em>. 3) естонських школярів виховують більш самостійними</em><em>. 4) там школа готує дітей до життя, а не тільки до ЗНО. Багато уваги вона приділяє формуванню соціальних навичок.</em><em> 5) дітей навчають поважати себе й інших.</em> <em>Отже, ч</em><em>и не це є головною цінністю європейського суспільства? </em></p> Віктор Ілліч Сіткар Степан Вікторович Сіткар Авторське право (c) 2021 Дистанційна освіта в Україні: інноваційні, нормативно-правові, педагогічні аспекти https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2021-09-02 2021-09-02 1 240 244 10.18372/2786-5495.1.15794 ЯК СТВОРИТИ ІДЕАЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ТЕКСТ НОВОЇ ПРИРОДИ ДЛЯ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ https://jrnl.nau.edu.ua/index.php/DEU/article/view/15795 <p><em>Дослідження з навчальної текстотеки, розвідки зі створення текстів, орієнтованих на використання різних платформ семіотичних систем, напрацювання з дизайну (графічного, веб) та візуалізації стало основою аналізу креолізований навчальних текстів. Досліджено підходи до класифікації таких текстів, окреслено найпопулярніші Е-ресурси для створення навчальних текстів нової природи.</em></p> Марина Іванівна Скрипник Тетяна Сергіївна Кравчинська Наталія Петрівна Волинець Авторське право (c) 2021 Дистанційна освіта в Україні: інноваційні, нормативно-правові, педагогічні аспекти https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2021-09-02 2021-09-02 1 245 249 10.18372/2786-5495.1.15795 ФОРМУВАННЯ ІНШОМОВНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ В УМОВАХ ВІРТУАЛЬНОГО ОСВІТНЬОГО ПРОСТОРУ – ВИМОГА СЬОГОДЕННЯ https://jrnl.nau.edu.ua/index.php/DEU/article/view/15796 <p><em>Зазначено останні інтернаціоналізаційні тенденції, що спостерігаються в світі; перераховано позитивні аспекти інтернаціоналізації вищої освіти, а також елементи культури університету, які необхідно розвивати в умовах інтернаціоналізації. Детально розглянуто спецкурс «Management – a component of psychologists’ professional training (Менеджмент – складова професійної підготовки психологів)». Доведено необхідність застосування компетентнісного підходу під час іншомовної підготовки. </em></p> Дар’я Миколаївна Супрун Авторське право (c) 2021 Дистанційна освіта в Україні: інноваційні, нормативно-правові, педагогічні аспекти https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2021-09-02 2021-09-02 1 250 252 10.18372/2786-5495.1.15796 ІТ-ІННОВАЦІЇ: МОЖЛИВІСТЬ ТА ПРОБЛЕМИ ВИБОРУ БУХГАЛТЕРСЬКИМИ СЛУЖБАМИ УКРАЇНИ АВТОМАТИЗОВАНИХ ПРОГРАМНИХ ПРОДУКТІВ https://jrnl.nau.edu.ua/index.php/DEU/article/view/15797 <p><em>Стаття розкриває перспективи впровадження нових інформаційних технологій, що базуються на сучасних програмних продуктах.</em></p> Оксана Іванівна Ткаченко Авторське право (c) 2021 Дистанційна освіта в Україні: інноваційні, нормативно-правові, педагогічні аспекти https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2021-09-02 2021-09-02 1 253 254 10.18372/2786-5495.1.15797 ІННОВАЦІЙНА ПЕДАГОГІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ЯК РУШІЙНА СИЛА РОЗВИТКУ ОСВІТИ XXI СТОЛІТТЯ https://jrnl.nau.edu.ua/index.php/DEU/article/view/15798 <p><em>Основною метою наукового дослідження є висвітлення педагогічної </em><em>діяльності </em><em>як одного з найважливіших чинників інноваційного розвитку</em><em> освіти</em><em> в час </em><em>інформаційних технологій</em><em>. У статті наведено коротку інформацію про педагогічні інновації. Особлива увага приділена навичкам</em><em>, якими повинен володіти сучасний </em><em>педагог.</em></p> Вікторія Валентинівна Хмурова Мар’ям Марія Назарова Авторське право (c) 2021 Дистанційна освіта в Україні: інноваційні, нормативно-правові, педагогічні аспекти https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2021-09-02 2021-09-02 1 255 256 10.18372/2786-5495.1.15798 ПЕРСПЕКТИВНІСТЬ І БЕЗПЕРСПЕКТИВНІСТЬ ДИСТАНЦІЙНОЇ ОСВІТИ https://jrnl.nau.edu.ua/index.php/DEU/article/view/15799 <p><em>Розглядаються можливості та загрози дистанційної форми навчання, питання її перспективності та безперспективності. Наводиться власне розуміння сутності освітнього процесу, на основі чого робляться відповідні висновки.</em></p> Юрій Михайлович Ходанич Авторське право (c) 2021 Дистанційна освіта в Україні: інноваційні, нормативно-правові, педагогічні аспекти https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2021-09-02 2021-09-02 1 257 259 10.18372/2786-5495.1.15799 ЗВІТ З УПРАВЛІННЯ: ІННОВАЦІЙНІ АСПЕКТИ https://jrnl.nau.edu.ua/index.php/DEU/article/view/15801 <p><em>У статті розкрито головні особливості складання Звіту з управління в Україні. Особливу увагу звернуто на його основні переваги та недоліки. Наведено основні складові, які звіт про управління має вміщувати. Проаналізовано законодавчий аспект цього питання, а саме чим регулюється, як трактується, які основні особливості, тощо. З</em><em>роблено висновок щодо нерівномірності складання звіту про управління різними галузями господарства. Детально охарактеризовані 5 основні етапи щодо підготовки звіту про управління. </em></p> Валентина Василівна Ходзицька Авторське право (c) 2021 Дистанційна освіта в Україні: інноваційні, нормативно-правові, педагогічні аспекти https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2021-09-02 2021-09-02 1 260 262 10.18372/2786-5495.1.15801 ВИКОРИСТАННЯ ДИСТАНЦІЙНИХ МЕТОДІВ НАВЧАННЯ В СУЧАСНІЙ ОСВІТІ https://jrnl.nau.edu.ua/index.php/DEU/article/view/15802 <p><em>Зміст даної статті відображає стан, проблеми та перспективи дистанційного навчання в умовах карантинних заходів в Україні, а також з метою підвищення самоосвіти та кваліфікації. Проаналізовано переваги та недоліки дистанційного навчання.</em></p> Ксенія Володимирівна Черненко Авторське право (c) 2021 Дистанційна освіта в Україні: інноваційні, нормативно-правові, педагогічні аспекти https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2021-09-02 2021-09-02 1 263 265 10.18372/2786-5495.1.15802 ПРИНЦИПИ ТА ФУНКЦІЇ УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ У СИСТЕМІ ПУБЛІЧНИХ ЗАКУПІВЕЛЬ https://jrnl.nau.edu.ua/index.php/DEU/article/view/15803 <p><em>У статті розкривається трансформація принципів та функцій управлінського обліку у зв’язку із модернізацією системи державного управління з метою виконання основних завдань, передбачених введенням нових правил здійснення публічних закупівель.</em></p> Людмила Віталіївна Чижевська Вікторія Олександрівна Псьота Авторське право (c) 2021 Дистанційна освіта в Україні: інноваційні, нормативно-правові, педагогічні аспекти https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2021-09-02 2021-09-02 1 266 268 10.18372/2786-5495.1.15803 ПСИХОЛОГІЧНИЙ СТАН ГОТОВНОСТІ ДО ДИСТАНЦІЙНОГО І ОНЛАЙН НАВЧАННЯ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ В УМОВАХ ФОРМАЛЬНОЇ І НЕФОРМАЛЬНОЇ ОСВІТИ https://jrnl.nau.edu.ua/index.php/DEU/article/view/15804 <p><em>Досліджено психологічний стан готовності педагогічних працівників до дистанційного і онлайн навчання в умовах неперервної освіти – системі формальної і неформальної освіти; проаналізовано дані опитування з метою психолого–педагогічної оптимізації ефективності навчання в умовах освіти дорослих.</em></p> Ярослава Леонідівна Швень Авторське право (c) 2021 Дистанційна освіта в Україні: інноваційні, нормативно-правові, педагогічні аспекти https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2021-09-02 2021-09-02 1 269 271 10.18372/2786-5495.1.15804 НОВІТНІ ПІДХОДИ ДЛЯ ФОРМУВАННЯ У МОЛОДІ ІНТЕРЕСУ ДО ЗАНЯТЬ ФІЗИЧНОЮ КУЛЬТУРОЮ І СПОРТОМ https://jrnl.nau.edu.ua/index.php/DEU/article/view/15805 <p><em>Фізичне виховання є невід’ємною частиною освітнього процесу. В статті зазначається пошук ефективних підходів для прищеплення молоді інтересу до занять фізичною культурою і спортом, запроваджується використання новітніх технологій у системі фізичного виховання. </em></p> Олена Миколаївна Школа Юрій Олегович Лесніков Авторське право (c) 2021 Дистанційна освіта в Україні: інноваційні, нормативно-правові, педагогічні аспекти https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2021-09-02 2021-09-02 1 272 273 10.18372/2786-5495.1.15805 КОНТРОЛЬ ЗНАНЬ ТА УМІНЬ СТУДЕНТІВ КОЛЕДЖУ В УМОВАХ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ https://jrnl.nau.edu.ua/index.php/DEU/article/view/15806 <p><em>У статті </em><em>здійснено аналіз методів та форм контролю знань та умінь студентів в дистанційному навчанні.</em></p> Тетяна Андріївна Ямкова Олександр Юрійович Ямковий Авторське право (c) 2021 Дистанційна освіта в Україні: інноваційні, нормативно-правові, педагогічні аспекти https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2021-09-02 2021-09-02 1 274 277 10.18372/2786-5495.1.15806