https://jrnl.nau.edu.ua/index.php/DEU/issue/feed Дистанційна освіта в Україні: інноваційні, нормативно-правові, педагогічні аспекти 2021-11-24T12:54:02+02:00 Liudmyla Lakhtionova l.lakhtionova12.05.2021@gmail.com Open Journal Systems <p style="font-weight: 400;"><em>Головною метою</em> видання електронного збірника наукових праць є висвітлення питань становлення та розвитку дистанційної освіти у світі, використання сучасних інформаційних технологій в освітній діяльності, консолідації світових зусиль із розвитку новітніх освітніх інформаційно-комунікаційних та комп’ютерних технологій та засобів навчання, досягнутих інновацій в освіті та науці з урахуванням міжнародного досвіду.</p> <p style="font-weight: 400;"><em>Основні проблемні питання</em> (напрями) які розглядаються у науковому збірнику, стосуються: становлення дистанційного навчання та його подальшого розвитку; теоретико-методологічних та психолого-педагогічних аспектів формування професійної компетентності студентів у процесі дистанційного навчання; якості освіти та технологій у середній та вищій школі; упровадження інноваційних, інформаційно-комунікаційних і комп’ютерних технологій та засобів навчання у професійній освіті; інновацій в освіті та науці як силі XXI століття.</p> <p style="font-weight: 400;"><em>Періодичність виходу</em> – 1 раз на рік.</p> <p style="font-weight: 400;"><strong><em>Мова видання</em>:</strong> українська, англійська.</p> https://jrnl.nau.edu.ua/index.php/DEU/article/view/15730 ПІДРУЧНИК ЯК НАРІЖНИЙ КАМІНЬ ПРОЦЕСУ НАВЧАННЯ: НА ПРИКЛАДІ ЕСТОНСЬКОГО ПІДРУЧНИКА З БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ 2021-07-30T12:36:02+03:00 Jaan Alver jaan.alver@taltech.ee Lehte Alver lehte.alver@taltech.ee <p>Після відновлення незалежності в Естонії видано лише три підручники фінансового обліку. Навчальний посібник з фінансового обліку став бестселером Естонії, і студенти назвали його «Біблією Альверів». Підручник призначений для використання на першому курсі бухгалтерського обліку на рівні коледжу та університету. Концепція підручника була сформульована трьома постулатами. Автори нинішньої статті пояснюють, як написати успішний підручник.</p> 2021-09-02T00:00:00+03:00 Авторське право (c) 2021 Дистанційна освіта в Україні: інноваційні, нормативно-правові, педагогічні аспекти https://jrnl.nau.edu.ua/index.php/DEU/article/view/15731 ВПРОВАДЖЕННЯ ЦИФРОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ В ОСВІТІ, ЩО ТРАНСФОРМУЄ ПЕДАГОГІЧНИЙ СТИЛЬ 2021-07-30T12:51:05+03:00 Mudassir Arafat mudassir.arafat@gmail.com <p>У статті йдеться про занепокоєння, що впровадження цифрових технологій в освітній сфері змінює педагогічний стиль або майже не впливає на нього. Дослідження різних авторів у минулому брали до уваги в літературі. Кількісний, описовий аналіз для них був проаналізований та наведено результати, щоб з’ясувати, чи факт, що впровадження цифрових технологій в освіту змінило педагогічний стиль.</p> 2021-09-02T00:00:00+03:00 Авторське право (c) 2021 Дистанційна освіта в Україні: інноваційні, нормативно-правові, педагогічні аспекти https://jrnl.nau.edu.ua/index.php/DEU/article/view/15732 ПРОБЛЕМА ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ ТА ЇЇ РІШЕННЯ 2021-07-30T13:31:19+03:00 Andris Denins andris.denins@inbox.lv <p>Мета цієї статті - надати загальні вказівки щодо проектування та розвитку управління навчанням з питань безпеки. Він також розглядає різні розкриті проблеми, рішення та метадологічні підходи до дистанційного навчання на курсах менеджменту середніх шкіл</p> 2021-09-02T00:00:00+03:00 Авторське право (c) 2021 Дистанційна освіта в Україні: інноваційні, нормативно-правові, педагогічні аспекти https://jrnl.nau.edu.ua/index.php/DEU/article/view/15733 ДИСТАНЦІЙНЕ НАВЧАННЯ: ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ 2021-07-30T13:40:42+03:00 Shahla Gahramanova gahramanovas@gmail.com <p>Спалах пандемії Covid-19 ознаменував початок дуже серйозних інновацій у багатьох сферах, включаючи освіту. Цифрові навчальні платформи, такі як Zoom, Teams, Google Classroom та інші, з’явилися як вихід із блокади, зумовленої пандемією. Нові можливості навчання повністю змінили характер навчання на всіх рівнях освіти у всьому світі з його перевагами та недоліками.</p> 2021-09-02T00:00:00+03:00 Авторське право (c) 2021 Дистанційна освіта в Україні: інноваційні, нормативно-правові, педагогічні аспекти https://jrnl.nau.edu.ua/index.php/DEU/article/view/15734 ДОСЛІДЖЕННЯ ЕФЕКТУ ВИКОРИСТАННЯ КОМП'ЮТЕРА ДОШКІЛЬНЯТАМИ НА ОСНОВІ ПОГЛЯДІВ ЇХ БАТЬКІВ 2021-07-30T13:46:31+03:00 Abdülkadir Kabadayi akkabadayi03@gmail.com <p>У зв’язку зі змінами та розвитком у галузі науки та техніки, нашу еру також називають “епохою комп’ютерів”. У цьому дослідженні було спрямовано визначення часу перебування дітей дошкільної освіти 4-6 років перед комп’ютером, якості цього часу, позитивного та негативного впливу комп’ютера на дитину та ставлення батьків. щодо використання комп’ютера дитиною відповідно до думок батьків. Дослідження включає 100 батьків в Аксараї. У дослідженні використовувався описовий метод дослідження. Для збору даних у дослідженні було використано опитувальник. Анкета складається з відкритих запитань та питань із кількома варіантами вибору, які вивчають тривалість, причину, тип програми, ставлення та поведінку сім’ї та дитини до використання комп’ютера дітьми, а також наслідки та зміни поведінки, спричинені використанням комп’ютерів дітьми у дітей . В результаті батьки отримують пропозиції щодо того, як їх діти будуть користуватися комп’ютером.</p> 2021-09-02T00:00:00+03:00 Авторське право (c) 2021 Дистанційна освіта в Україні: інноваційні, нормативно-правові, педагогічні аспекти https://jrnl.nau.edu.ua/index.php/DEU/article/view/15735 ГРУПА СТУДЕНТІВ МОЖЕ ПІДВИЩИТИ СТУДЕНТСЬКУ ЕФЕКТИВНІСТЬ 2021-07-30T13:52:29+03:00 Zuzana Kubaščíková kubascikova.zuzana@gmail.com Zuzana Juhászová Zuzana.juhaszova@euba.sk Miloš Tumpach Milos.tumpach@euba.sk <p>Навчальні заклади зазнають все більшого тиску для покращення якості освіти та дотримання навчальної програми, що відображає потреби практики. Щоб досягти цієї мети, школи та університети застосовують різні методи організації навчального процесу. У цій роботі представлена оцінка системи об’єднання студентів у навчальні групи. Стаття присвячена аналізу порівняння результатів навчання порівняно з їх результатами з вступних іспитів, двох вимірювань, проведених на студентах трирічного бакалавра з економічною спрямованістю. Метою цього дослідження є вибір системи групування студентів для підвищення успішності учнів.</p> 2021-09-02T00:00:00+03:00 Авторське право (c) 2021 Дистанційна освіта в Україні: інноваційні, нормативно-правові, педагогічні аспекти https://jrnl.nau.edu.ua/index.php/DEU/article/view/15737 HR АНАЛІТИКА – РОЗШИРЕННЯ ПРАВ І МОЖЛИВОСТЕЙ ОРГАНІЗАЦІЙ 2021-07-30T14:22:30+03:00 Ansho Kuriakose anshokuriakose@gmail.com <p>Світ бізнесу стрімко розвивається, і, як говорить відомий вислів Геракліта «Зміни-єдина константа в житті», що стосується всіх організацій, адаптація до нового та послідовне переосмислення стає лінією життя для виживання.<br>Епоха, в якій ми живемо, відзначається висококонкурентоспроможними корпораціями, які так чи інакше впливають на день кожної живої істоти завдяки пропонованим ними продуктам / послугам. Ці організації, більшість з них мають глобальні масштаби діяльності, знаходяться на постійній пильності щодо своїх внутрішніх механізмів і шукають можливості скористатися найкращими можливостями. Департамент персоналу, який традиційно розглядається як функція підтримки, за останні десятиліття перетворився на роль ділового партнера, що узгоджується з Цілями Організації. Цей зміна парадигми приносить великий стрес системі управління людськими ресурсами, яка є життєво важливим посередником у плавному переході до організацій. Основними факторами, які підкреслюють те саме, є зменшення кордонів торгівлі між країнами, посилення конкуренції, зростаюча взаємозалежність економік світу тощо. Аналіз ресурсів (HR Analytics), що є підходом на основі даних, є життєво важливим інструментом у цьому відношенні для організацій.<br>Мета цієї статті - вивчити важливість аналізу людських ресурсів для управління людськими ресурсами організацій та чи забезпечує він конкурентну перевагу. Крім того, проведене дослідницьке дослідження дало уявлення про конкурентну перевагу організацій та її вплив на цілі бізнесу, зростання інтересу багатьох організацій до HR Analytics та різних методів, що використовуються ними як доказовий підхід для прийняття стратегічних рішень, які в поворот допоміг їм у досягненні поставлених бізнес -цілей.</p> 2021-09-02T00:00:00+03:00 Авторське право (c) 2021 Дистанційна освіта в Україні: інноваційні, нормативно-правові, педагогічні аспекти https://jrnl.nau.edu.ua/index.php/DEU/article/view/15738 MВОК (МАСИВНИЙ ВІДКРИТИЙ ОНЛАЙН-КУРС): ЧИ ПОЛІПШУЄ ЦЕ КОМПЕТЕНТНІСТЬ СТУДЕНСЬКОЇ ВИЩОЇ ОСВІТИ - ДОСЛІДЖУВАЛЬНЕ ВИВЧЕННЯ 2021-07-30T14:30:14+03:00 Dr. R.K Prema rprema86@gmail.com Arul Senthil arulsenthilphd@gmail.com Surya Kumar suryakumar55569@gmail.com <p>Компетентність являє собою набір навичок особистості для досягнення ефективного результату. Необхідний набір навичок щодо конкретних ролей та відповідальності організації. В епоху конкуренції бізнес -організації світу стикаються з дуже напруженою конкуренцією за пошук компетентного кандидата на ринку праці. Організації суворі, і, звичайно, моделі навчання також змінюються. Очікувана та бажана особа, яка могла б задовольнити справжню потребу організації. (Ganesh, A., &amp; Mogappagowda, 2017) досліджують, що 39% роботодавців намагаються знайти розум талантів, який би найкраще відповідав профілю роботи, а 90% робочих місць ґрунтуються на кваліфікації. На цьому тлі це дослідження намагається виміряти сприйняття студентами курсу MOOC для підвищення їх компетенції за допомогою технологічної платформи. Сучасна освіта приносить багато змін та цифровий ландшафт для того, щоб учні збагатили свої знання. Оскільки у світі все більше і більше орієнтуються на дані та орієнтуються на дані, надзвичайно необхідно виховувати навички, щоб бути конкурентоспроможними та підтримувати себе в еко-просторі бізнес-індустрії.</p> 2021-09-02T00:00:00+03:00 Авторське право (c) 2021 Дистанційна освіта в Україні: інноваційні, нормативно-правові, педагогічні аспекти https://jrnl.nau.edu.ua/index.php/DEU/article/view/15739 ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ДИСТАНЦІЙНОЇ ОСВІТИ В УЗБЕКІСТАНІ 2021-07-30T14:41:33+03:00 Nigina Shermuhamedova shermuhamedova_n@mail.ru <p>Дистанційна освіта як форма навчання зіпсувала початок ХХ століття і набула широкої популярності у ХХІ столітті. Він характеризується безперервністю, гнучкістю, модульністю, незалежністю та забезпечує доступ до освіти для всіх громадян, незалежно від їх місцезнаходження, а також для людей з інвалідністю. Дистанційна освіта дає можливість найбільш адекватно та гнучко реагувати на потреби суспільства, забезпечувати широкий доступ до освіти. У зв'язку з цим у цій статті розкриваються проблеми віртуальної освіти та перспективи її розвитку.</p> 2021-09-02T00:00:00+03:00 Авторське право (c) 2021 Дистанційна освіта в Україні: інноваційні, нормативно-правові, педагогічні аспекти https://jrnl.nau.edu.ua/index.php/DEU/article/view/15740 ПРОБЛЕМИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО БІЗНЕС-АНАЛІЗУ СТРАТЕГІЇ КОМПАНІЇ В ЗБАЛАНСОВАНІЙ СИСТЕМІ ПОКАЗНИКІВ 2021-07-30T14:49:43+03:00 Marko Lyubomirov Timchev m.timchev@abv.bg <p>У науковому звіті були досліджені можливості інтеграції бухгалтерського аналізу бізнесу в збалансовану систему показників та запропонована концентрична модель. У звіті пропонуються методологія, моделі та показники для аналізу фінансової стратегії корпорації. Запропоновано моделі, методи та показники для аналізу бізнес -стратегії, фінансового та операційного ризиків компаній.</p> 2021-09-02T00:00:00+03:00 Авторське право (c) 2021 Дистанційна освіта в Україні: інноваційні, нормативно-правові, педагогічні аспекти https://jrnl.nau.edu.ua/index.php/DEU/article/view/15741 ГЕЙМІФІКАЦІЯ ВИМІРЮВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ ЦІННОСТІ ДЛЯ ПІДПРИЄМНИЦТВА 2021-07-30T14:54:38+03:00 Richard Tomlins aa3252@coventry.ac.uk Oksana Malynka ok.framboise@gmail.com Arun Sukumar ac2780@coventry.ac.uk <p>у цій статті висвітлюється суспільне та підприємницьке значення та походження «соціальної цінності». Зокрема, він досліджує способи зробити суспільну цінність захоплюючою для студентів бізнесу та підприємництва шляхом гейміфікації.</p> 2021-09-02T00:00:00+03:00 Авторське право (c) 2021 Дистанційна освіта в Україні: інноваційні, нормативно-правові, педагогічні аспекти https://jrnl.nau.edu.ua/index.php/DEU/article/view/15742 ЕВРИСТИЧНИЙ УРОК НА ТЕМУ «ВІЗУАЛІЗАЦІЯ ДАНИХ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО ХАРАКТЕРУ З ДОПОМОГОЮ ДІАГРАМ» 2021-07-30T15:04:31+03:00 Oksana Velko o.velko@tut.by <p>У статті обговорюються можливості використання евристичного методу при викладанні дисципліни «Основи інформаційних технологій». Наведено приклад евристичного уроку на тему «Візуалізація даних соціально-економічного характеру за допомогою діаграм».</p> 2021-09-02T00:00:00+03:00 Авторське право (c) 2021 Дистанційна освіта в Україні: інноваційні, нормативно-правові, педагогічні аспекти https://jrnl.nau.edu.ua/index.php/DEU/article/view/15743 УДОСКОНАЛЕННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 2021-07-30T15:19:13+03:00 Inna Afanasieva inna.afanasieva@npp.nau.edu.ua Maria Lesko masha03122001@gmail.com Natalya Ishchenko nataliishchenko20@gmail.com <p>У цій статті розкрито механізм синтетичного обліку витрат підприємства. Зміст бухгалтерських рахунків детально відображається, що відображає адміністративні витрати, витрати та реалізацію, інші операційні витрати. З урахуванням існуючих пропозицій науковців висвітлено рекомендації щодо вдосконалення їх обліку.</p> 2021-09-02T00:00:00+03:00 Авторське право (c) 2021 Дистанційна освіта в Україні: інноваційні, нормативно-правові, педагогічні аспекти https://jrnl.nau.edu.ua/index.php/DEU/article/view/15744 РОЛЬ ІНФОРМАЦІЙНО -КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ 2021-07-30T15:27:54+03:00 Volodymyr But va2002vx@gmail.com Victoria Melnik vmelnikk@ukr.net <p>Проаналізовано особливості навчання з використанням інформаційно -комунікаційних технологій, напрями застосування інформаційно -комунікаційних технологій у навчальному процесі, призначення сучасних технологій, основні переваги впровадження ІКТ, проаналізовано дослідження сучасних вітчизняних та зарубіжних вчених з цього питання . з іншими засобами навчання робляться висновки.</p> 2021-09-02T00:00:00+03:00 Авторське право (c) 2021 Дистанційна освіта в Україні: інноваційні, нормативно-правові, педагогічні аспекти https://jrnl.nau.edu.ua/index.php/DEU/article/view/15745 ПРОБЛЕМИ ОПОДАТКУВАННЯ МАЛОГО БІЗНЕСУ 2021-07-30T15:33:31+03:00 Oleg Kratt kratt1960@gmail.com Yulia Byrdeina julia1234bure@gmail.com <p>Розглянуто проблеми оподаткування малого бізнесу. Відображається вплив малого підприємства на економіку країни. Запропоновано шляхи вирішення проблеми оподаткування у малому бізнесі.</p> 2021-09-02T00:00:00+03:00 Авторське право (c) 2021 Дистанційна освіта в Україні: інноваційні, нормативно-правові, педагогічні аспекти https://jrnl.nau.edu.ua/index.php/DEU/article/view/15746 СПРОЩЕНА СИСТЕМА ОПОДАТКУВАННЯ СУБ’ЄКТІВ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЇЇ ПОДАЛЬШОГО РОЗВИТКУ В УКРАЇНІ 2021-07-30T15:39:26+03:00 Oleg Kratt kratt1960@gmail.com Natalia Palamarchuk nata.palamarchuk2001@gmail.com <p>У статті розглядаються шляхи вдосконалення спрощеної системи оподаткування малого бізнесу в Україні. Виділено конкретні рекомендації та пропозиції з метою посилення підтримки суб’єктів малого бізнесу.</p> 2021-09-02T00:00:00+03:00 Авторське право (c) 2021 Дистанційна освіта в Україні: інноваційні, нормативно-правові, педагогічні аспекти https://jrnl.nau.edu.ua/index.php/DEU/article/view/15747 ДИСТАНЦІЙНЕ НАВЧАННЯ З ПОЗИЦІЇ СТУДЕНТІВ 2021-07-30T15:45:40+03:00 Liudmyla Lakhtionova Ludmilala@i.ua Iryna Trush iratrush01@gmail.com <p>Розглянуто особливості дистанційного навчання з точки зору студента, його позитивні та негативні сторони.</p> 2021-09-02T00:00:00+03:00 Авторське право (c) 2021 Дистанційна освіта в Україні: інноваційні, нормативно-правові, педагогічні аспекти https://jrnl.nau.edu.ua/index.php/DEU/article/view/15748 ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ ОПОДАТКУВАННЯ В УКРАЇНІ 2021-07-30T15:51:38+03:00 Liudmyla Lakhtionova Ludmilala@i.ua Kateryna Hulko gkatya.088@gmail.com Zhanna Shalievska zhannashalievska17@gmail.com <p>У статті відображено проблеми податкової системи України. Показано переваги прямих податків. Враховуючи наявні думки експертів, виявлено комплекс заходів щодо вдосконалення податкової системи держави.</p> 2021-09-02T00:00:00+03:00 Авторське право (c) 2021 Дистанційна освіта в Україні: інноваційні, нормативно-правові, педагогічні аспекти https://jrnl.nau.edu.ua/index.php/DEU/article/view/15749 ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ ОПОДАТКУВАННЯ МАЙНА В УКРАЇНІ В КОНТЕКСТІ ІНОЗЕМНОГО ДОСВІДУ 2021-07-30T15:56:29+03:00 Zoriana Mokrynska zoriana.mokrynska@npp.nau.edu.ua Anna Hembik annahembik@gmail.com <p>Розглядаються шляхи покращення оподаткування майна в Україні з урахуванням зарубіжного досвіду та виправлення власних помилок. Висвітлено основні практичні рекомендації та ідеї щодо покращення податків на нерухомість в Україні.</p> 2021-09-02T00:00:00+03:00 Авторське право (c) 2021 Дистанційна освіта в Україні: інноваційні, нормативно-правові, педагогічні аспекти https://jrnl.nau.edu.ua/index.php/DEU/article/view/15750 ФАКТОРИ ФОРМУВАННЯ ВИПУСКНОГО ПОТЕНЦІАЛУ В УМОВАХ ДИСТАНЦІЙНОЇ ОСВІТИ 2021-07-30T16:00:44+03:00 Serhii Pobihun pobigunserg@gmail.com Marta Kizyma kizymamarta5@gmail.com <p>У статті розглянуто ключові фактори формування потенціалу випускника в умовах дистанційної освіти, проаналізовано дослідження сучасних вітчизняних науковців з цього питання, висвітлено основні аспекти розвитку потенціалу випускника відповідно до сучасних вимог.</p> 2021-09-02T00:00:00+03:00 Авторське право (c) 2021 Дистанційна освіта в Україні: інноваційні, нормативно-правові, педагогічні аспекти https://jrnl.nau.edu.ua/index.php/DEU/article/view/15751 ФОРМУЮЧЕ ДИСТАНЦІЙНЕ ТЕСТУВАННЯ ЯК ІННОВАЦІЙНА ТЕХНОЛОГІЯ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ 2021-07-30T16:10:46+03:00 Мирослав Євгенійович Андрос androsme@umo.edu.ua <p><em>У Концепції Нової української школи задекларовано зміни підходів до оцінювання результатів навчання. Одним із таких підходів є формувальне оцінювання, що вважають оцінюванням для поліпшення навчання. Формувальне оцінювання створює можливість педагогу відслідковувати процес просування здобувача освіти до навчальних цілей і вчасно вносити корективи в освітній процес. Для здобувача освіти формувальне оцінювання слугує рекомендацією до дії, а не педагогічним підсумковим вироком, особливо в сучасних умовах використання технологій дистанційного (змішаного) навчання в надскладних освітніх умовах.</em></p> 2021-09-02T00:00:00+03:00 Авторське право (c) 2021 Дистанційна освіта в Україні: інноваційні, нормативно-правові, педагогічні аспекти https://jrnl.nau.edu.ua/index.php/DEU/article/view/15752 ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ПОДАТКОВОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ 2021-07-30T16:14:57+03:00 Інна Іванівна Афанас’єва inna.afanasieva@npp.nau.edu.ua Світлана Володимирівна Філімонова Filimonova.sveta01@gmail.com <p><em>У статті розглянуто становлення та сучасний стан податкової служби України, охарактеризовано особливості її функціонування та роль у податковій системі. Обґрунтовано необхідність удосконалення роботи податкової служби України, визначено напрями підвищення ефективності роботи податкової служби та функціонування національної податкової системи.</em></p> 2021-09-02T00:00:00+03:00 Авторське право (c) 2021 Дистанційна освіта в Україні: інноваційні, нормативно-правові, педагогічні аспекти https://jrnl.nau.edu.ua/index.php/DEU/article/view/15753 РЕАЛІЗАЦІЯ ДИСТАНЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ-ІНЖЕНЕРІВ ЯК ВИКЛИК СЬОГОДЕННЯ 2021-07-30T16:22:00+03:00 Олена Анатоліївна Білоус eabelous@ukr.net Тетяна Павлівна Говорун hovorun@pmtkm.sumdu.edu.ua Христина Володимірівна Берладір kr.berladir@pmtkm.sumdu.edu.ua <p><em>У статті розглянуто особливості впровадження у Сумському державному університеті віртуальних лабораторних робіт з курсу «Матеріалознавство» для студентів інженерно-технічних спеціальностей. Зроблений аналіз переваг та недоліків електронних навчальних комплексів в порівнянні з традиційним лабораторним практикумом. Відзначено важливість доповнення реального експерименту віртуальним.</em></p> 2021-09-02T00:00:00+03:00 Авторське право (c) 2021 Дистанційна освіта в Україні: інноваційні, нормативно-правові, педагогічні аспекти https://jrnl.nau.edu.ua/index.php/DEU/article/view/15754 ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ПІД ЧАС ЗАНЯТЬ З ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ 2021-07-30T16:35:14+03:00 Ірина Вікторівна Бабійчук iruha2005@ukr.net Наталія Миколаївна Романюк nnrom@ukr.net <p><em>Розгляд нових оптимальних інноваційних форм і методів, а також освітніх технологій під час організації навчального процесу з функціонального навчання з питань цивільного захисту, що дозволяють слухачам набути, оновити спеціальні знання, уміння і навички з питань цивільного захисту у межах професійної діяльності або галузі знань.</em></p> 2021-09-02T00:00:00+03:00 Авторське право (c) 2021 Дистанційна освіта в Україні: інноваційні, нормативно-правові, педагогічні аспекти https://jrnl.nau.edu.ua/index.php/DEU/article/view/15755 ОСОБЛИВОСТІ ДИСТАНЦІЙНОЇ ОСВІТИ 2021-07-30T16:44:50+03:00 Інна Аркадіївна Бобкова bobkova.inna@pharm.zt.ua Вікторія Вікторівна Бур’янова burianova.viktoriia@pharm.zt.ua <p><em>Одним з пріоритетних напрямів програми модернізації загальноосвітньої і вищої школи визнане дистанційне навчання. Дистанційне навчання – це прогресивна педагогічна технологія, яка ґрунтується на сучасних досягненнях у галузі інформаційних та телекомунікаційних технологій. Впровадження дистанційного навчання допоможе реалізувати принцип навчання впродовж життя.</em></p> 2021-09-02T00:00:00+03:00 Авторське право (c) 2021 Дистанційна освіта в Україні: інноваційні, нормативно-правові, педагогічні аспекти https://jrnl.nau.edu.ua/index.php/DEU/article/view/15756 ЗAГAЛЬНI ВИМOГИ ДO CКЛAДAННЯ ТA ПOДAННЯ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 2021-07-30T17:20:33+03:00 Ольга Михайлівна Бондаренко bondarenko_olga_@ukr.net Катерина Михайлівна Панченко katiapanchenko17@gmail.com <p><em>Розглядаються загальні вимоги до складання та подання фінансової звітності підприємства.</em></p> 2021-09-02T00:00:00+03:00 Авторське право (c) 2021 Дистанційна освіта в Україні: інноваційні, нормативно-правові, педагогічні аспекти https://jrnl.nau.edu.ua/index.php/DEU/article/view/15757 ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ У НАЦІОНАЛЬНОМУ АВІАЦІЙНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ 2021-07-30T17:23:50+03:00 Володимир Анатолійович Бут va2002vx@gmail.com Віктор Олександрович Гнатюк viktor.hnatiuk@npp.nau.edu.ua <p><em>Сучасний ринок надання освітніх послуг підлаштовується під запити людей та обставин. Пандемія COVID-19 та карантин внесли корективи в освіту бакалаврів та магістрів майже в усіх університетах світу. Перехід до онлайн освіти з використанням сучасних Інтернет-технологій призвів до певних проблем у системі вищої освіти. Не винятком є і Національний авіаційний університет, який рік тому, згідно наказу ректора перейшов до дистанційного навчання на базі платформи Google Workspace. З огляду на це, метою роботи є дослідження особливостей організації освітнього процесу у Національному авіаційному університеті в період пандемії COVID-19. Також, у роботі здійснено проаналізовано рішення, що використовуються в Google Workspace для забезпечення кібербезпеки.</em></p> 2021-09-02T00:00:00+03:00 Авторське право (c) 2021 Дистанційна освіта в Україні: інноваційні, нормативно-правові, педагогічні аспекти https://jrnl.nau.edu.ua/index.php/DEU/article/view/15758 СПЕЦИФІКА ТЕХНІЧНОГО ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ: БЕЗПЕКОЗНАВЧІ КОНТЕКСТИ 2021-07-30T17:27:25+03:00 Оксана Іванівна Вівчар o.vivchar84@gmail.com Артур Яремович Шатарський a.shatars.777@gmail.com <p><em>У статті проведено комплексне дослідження </em><em>специфіки технічного захисту інформації суб’єкти господарювання з метою забезпечення безпекознавчих умов. На основі чого проведено ідентифікацію складових інформаційної системи на сучасному етапі розвитку.</em></p> 2021-09-02T00:00:00+03:00 Авторське право (c) 2021 Дистанційна освіта в Україні: інноваційні, нормативно-правові, педагогічні аспекти https://jrnl.nau.edu.ua/index.php/DEU/article/view/15759 ПОЗИТИВНІ АСПЕКТИ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ 2021-08-02T09:35:49+03:00 Олександр Олександрович Верголяс arnijazov@gmail.com Майя Разметівна Верголяс vergolyas@gmail.com <p><em>Дистанційне навчання набуло широкого поширення у багатьох країнах світу, зокрема в України і з кожним роком його популярність стрімко зростає. Як вище було зазначено, цей метод навчання став основним з кінця 2019 року в результаті загальнодержавного карантину, щодо запобігання стрімкого поширення гострої респіраторної хвороби COVID-19. Сучасне суспільство вимагає від вищої школи нове глобальне завдання – здатність забезпечення доступу до вищої освіти все більш широких верств суспільства, через те, що для будь-якої країни ступінь її економічного і технологічного розвитку, добробуту суспільства пропорційні середньому рівню знань, умінь, навичок і кваліфікацій її активного населення. В Україні дистанційна освіта надзвичайно актуальна. Причина такої успішності криється в масовій перепідготовці і підготовці максимальної кількості фахівців по всій території України з використанням мінімальних коштів. Дистанційне навчання в Україні може повноцінно розвиватися за наявності таких його основних складових: нормативноправової бази; навчальних закладів контингенту студентів; кваліфікованих викладачів; навчальних програм і курсів; відповідної матеріальнотехнічної бази,розробки критеріїв якості тощо.</em></p> 2021-09-02T00:00:00+03:00 Авторське право (c) 2021 Дистанційна освіта в Україні: інноваційні, нормативно-правові, педагогічні аспекти https://jrnl.nau.edu.ua/index.php/DEU/article/view/15760 РОЗРАХУНКОВІ ЗАДАЧІ З ПРАГМАТИЧНИМ ЗМІСТОМ ЯК ЗАСІБ ПОКРАЩЕННЯ ЯКОСТІ МЕТОДИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ ТА ХІМІЧНОЇ ОСВІТИ ШКОЛЯРІВ 2021-08-02T09:41:35+03:00 Людмила Василівна Вишневська luda_vishn09@ukr.net Тетяна Анатоліївна Попович chemisthdu@gmail.com <p><em>Розглядається можливість застосування розрахункових задач з прагматичним змістом як засобу підтримки змісту шкільного курсу хімії без зміни тижневого навантаження у формуванні предметних та загальних ключових компетентностей, а також переконань у значущості хімічної освіти </em></p> 2021-09-02T00:00:00+03:00 Авторське право (c) 2021 Дистанційна освіта в Україні: інноваційні, нормативно-правові, педагогічні аспекти https://jrnl.nau.edu.ua/index.php/DEU/article/view/15761 ОСОБЛИВОСТІ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ З ХІМІЇ 2021-08-02T09:45:48+03:00 Світлана Іванівна Гапон 2373808kn@gmail.com Наталія Василівна Ковальчук 2373808kn@gmail.com <p><em>Дистанційне навчання в Україні є надзвичайно актуальним з огляду не тільки під час карантинних обмежень, але і на велику кількість бажаючих здобути вищу освіту, підвищити кваліфікацію, пройти перепідготовку тощо.</em> <em>В статті здійснено аналіз форм впровадження дистанційного навчання у навчальному закладі. </em></p> 2021-09-02T00:00:00+03:00 Авторське право (c) 2021 Дистанційна освіта в Україні: інноваційні, нормативно-правові, педагогічні аспекти https://jrnl.nau.edu.ua/index.php/DEU/article/view/15762 ПРО ДИСТАНЦІЙНЕ ВИКЛАДАННЯ ВИЩОЇ МАТЕМАТИКИ В УМОВАХ КАРАНТИНУ 2021-08-02T09:51:01+03:00 Олена Миколаївна Гришко olena.hryshko@npp.nau.edu.ua Вікторія Анатоліївна Гураль viktoriia.hural@npp.nau.edu.ua <p><em>Розглянуто особливості викладання дисципліни «Вища математика» при вимушеному переході до дистанційної форми навчання. Висвітлено як переваги, так і проблеми, що виникають при впровадженні процесу дистанційного навчання.</em></p> 2021-09-02T00:00:00+03:00 Авторське право (c) 2021 Дистанційна освіта в Україні: інноваційні, нормативно-правові, педагогічні аспекти https://jrnl.nau.edu.ua/index.php/DEU/article/view/15763 ОСВІТНЯ КОМПОНЕНТА «ТЕХНОЛОГІЇ ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ» У ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ ВИХОВАТЕЛІВ ЗДО 2021-08-02T09:55:25+03:00 Тетяна Сергіївна Гужанова gutatiana@ukr.net <p><em>Обґрунтовується важливість формування комунікативної компетенції у дітей дошкільного віку, розкривається підготовка майбутніх вихователів до реалізації цього процесу при вивченні</em> <em>освітньої компоненти «Технології формування комунікативної компетенції дітей дошкільного віку».</em></p> 2021-09-02T00:00:00+03:00 Авторське право (c) 2021 Дистанційна освіта в Україні: інноваційні, нормативно-правові, педагогічні аспекти https://jrnl.nau.edu.ua/index.php/DEU/article/view/15764 ВПЛИВ ПАНДЕМІЇ COVID-19 НА ОСВІТНІЙ ПРОЦЕС 2021-08-02T10:00:06+03:00 Інеса Михайлівна Гураль inesa.gural@gmail.com Ліана Романівна Смоловик lil02smo@gmail.com <p><em>Аналізуються проблеми та ризики, що виникли в зв’язку з переведенням вищих навчальних закладів в дистанційний режим освітньої діяльності в період введення карантину, пов’язаного з пандемією COVID-19. Акцент зроблено на ставленні викладачів до ситуації, яка склалася. Як неприйняття так і позитивні оцінки дистанційного формату навчання пов’язуються з перспективами щодо подальшої організації віддаленого навчання в його поєднанні з традиційним форматом.</em></p> 2021-09-02T00:00:00+03:00 Авторське право (c) 2021 Дистанційна освіта в Україні: інноваційні, нормативно-правові, педагогічні аспекти https://jrnl.nau.edu.ua/index.php/DEU/article/view/15765 ІНТЕРАКТИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ МАЙБУТНІХ МЕНЕДЖЕРІВ ОСВІТИ ЯК УМОВА ФОРМУВАННЯ ЇХ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ 2021-08-02T10:06:06+03:00 Наталія Михайлівна Демченко demchenko2015@ukr.net Дарія Вікторівна Голощапова dariagoloshchapova@ukr.net Аліна Олександрівна Докучко dokucko.alina@ukr.net Олександр Васильович Горбаченко gorbachenko16@ukr.net <p><em>Актуальність дослідження обумовлена необхідністю впровадження в навчальний процес ЗВО ІІІ-ІV</em><em> рівнів акредитації адекватних сучасним умовам методів та технологій навчання, що сприятимуть формуванню професійних компетентностей майбутніх фахівців. </em></p> 2021-09-02T00:00:00+03:00 Авторське право (c) 2021 Дистанційна освіта в Україні: інноваційні, нормативно-правові, педагогічні аспекти https://jrnl.nau.edu.ua/index.php/DEU/article/view/15766 ОСОБЛИВОСТІ СТАВЛЕННЯ СТАРШОКЛАСНИКІВ ДО ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ 2021-08-02T10:12:51+03:00 Тетяна Вікторівна Дуткевич tetvik77@gmaik.com Вероніка Володимирівна Тахтєєва psp1b19.takhtіeieva@okpnu.edu.ua <p><em>Проналізовано результати емпіричного вивчення ставлення старшокласників до дистанційного навчання. Виявлено, що для старшокласників є важливим спілкування з однокласниками, яке в умовах дистанційного навчання є утрудненим, що помітно впливає на їх навчальну мотивацію та розвиток комунікативних умінь. </em></p> 2021-09-02T00:00:00+03:00 Авторське право (c) 2021 Дистанційна освіта в Україні: інноваційні, нормативно-правові, педагогічні аспекти https://jrnl.nau.edu.ua/index.php/DEU/article/view/15767 ВИКОРИСТАННЯ 3D МОДЕЛЮВАННЯ ТА ШВИДКОГО ПРОТОТИПУВАННЯ У ВИКЛАДАННІ ДИЗАЙНУ ІНТЕР’ЄРУ 2021-08-02T10:17:27+03:00 Людмила Карпівна Єременко akserem@gmail.com <p><em>У статті висвітлюється специфіка викладання предмету дизайну інтер’єру в умовах дистанційного навчання та викладання проектування, описані основні методи викладання фахової дисципліни «Макетування та моделювання в матеріалі» та вплив на її викладання сучасних технологій. </em></p> 2021-09-02T00:00:00+03:00 Авторське право (c) 2021 Дистанційна освіта в Україні: інноваційні, нормативно-правові, педагогічні аспекти https://jrnl.nau.edu.ua/index.php/DEU/article/view/15768 СТАВЛЕННЯ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ ДО ДИСТАНЦІЙНОГО ТА ОНЛАЙН-НАВЧАННЯ В УМОВАХ СОЦІАЛЬНОГО ТА ФІЗИЧНОГО ДИСТАНЦІЮВАННЯ 2021-08-02T10:21:08+03:00 Марина Олександрівна Желуденко maryna.zheludenko@ukr.net <p><em>Стаття присвячена огляду міжнародних досліджень, спрямованих на вивчення впливу соціального та фізичного дистанціювання внаслідок розповсюдження К-19. У статті аналізуються результати онлайн-опитувань студентської молоді різних країн, визначаються переваги та недоліки дистанційного та онлайн-навчання.</em></p> 2021-09-02T00:00:00+03:00 Авторське право (c) 2021 Дистанційна освіта в Україні: інноваційні, нормативно-правові, педагогічні аспекти https://jrnl.nau.edu.ua/index.php/DEU/article/view/15769 ПЕРСПЕКТИВИ ЗАПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙ В ОСВІТНІ ДОСЛІДЖЕННЯ (НА ПРИКЛАДІ ГАРМОНІЗАЦІЇ ДОСВІДУ ОБМІНУ ДАНИМИ) 2021-08-02T10:24:36+03:00 Олена Іллівна Жорнова acadmonex@gmail.com Ольга Іллівна Жорнова zhornova@ukr.net <p><em>Стаття висвітлює результати однією з перших спроб вивчити особливості залучення викладачів ЗВО до обміну емпіричними даними. Спираючись на отримані дані, а також результати їх аналізу, ми переконалися в наявності у викладачів узгодженого застосування способів обміну даними. Описано різні види конфігурацій узгодженого застосування способів обміну емпіричними даними. Результати дослідження можуть бути використані менеджментом ЗВО з метою оптимізації залучення викладачів в обмін емпіричними даними.</em></p> 2021-09-02T00:00:00+03:00 Авторське право (c) 2021 Дистанційна освіта в Україні: інноваційні, нормативно-правові, педагогічні аспекти https://jrnl.nau.edu.ua/index.php/DEU/article/view/15770 ПРО ВИКОРИСТАННЯ КОМП’ЮТЕРНИХ ПРОГРАМ ПРИ ВИКЛАДАННІ ВИЩОЇ МАТЕМАТИКИ ДЛЯ СТУДЕНТІВ ТЕХНІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ 2021-08-02T10:31:38+03:00 Анатолій Іванович Закусило a_i_z@i.ua <p><em>Обґрунтовано доцільність та запропоновано шляхи комп’ютерного супроводу математичної підготовки студентів технічних спеціальностей. Наведені аргументи на користь суттєвого збільшення питомої ваги комп’ютерних технологій у процесі викладання вищої математики.</em></p> 2021-09-02T00:00:00+03:00 Авторське право (c) 2021 Дистанційна освіта в Україні: інноваційні, нормативно-правові, педагогічні аспекти https://jrnl.nau.edu.ua/index.php/DEU/article/view/15771 ДОСВІД ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-ЦИФРОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ ДЛЯ ОЦІНЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ НАУКОВИХ УСТАНОВ 2021-08-02T10:36:23+03:00 Світлана Миколаївна Іванова iv69svetlana@gmail.com Алла Віленівна Кільченко allavk16@gmail.com <p><em>Розглядається досвід використання інформаційно-цифрових технологій для оцінювання діяльності наукових установ на прикладі Інституту інформаційних технологій і засобів навчання Національної академії педагогічних наук України. </em></p> 2021-09-02T00:00:00+03:00 Авторське право (c) 2021 Дистанційна освіта в Україні: інноваційні, нормативно-правові, педагогічні аспекти https://jrnl.nau.edu.ua/index.php/DEU/article/view/15772 ДИСТАНЦІЙНЕ НАВЧАННЯ В УКРАЇНІ В УМОВАХ КАРАНТИНУ COVID-19: ПРОБЛЕМИ ТА ПОТРЕБИ 2021-08-02T10:42:54+03:00 Ірина Володимирівна Іванюк irinaivanyuk72@gmail.com Оксана Василівна Овчарук oks.ovch@hotmail.com <p><em>У статті розглядаються проблеми та потреби вчителів під час організації дистанційного та змішаного навчання в умовах карантину </em><em>COVID-19</em><em>. У роботі використані та порівняні результати двох онлайн-опитувань, що проводилось авторами у квітні 2020 р і січні 2021р.</em></p> 2021-09-02T00:00:00+03:00 Авторське право (c) 2021 Дистанційна освіта в Україні: інноваційні, нормативно-правові, педагогічні аспекти https://jrnl.nau.edu.ua/index.php/DEU/article/view/15773 ДИСТАНЦІЙНА ФОРМА НАВЧАННЯ: ПЕРСПЕКТИВИ ТА ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ 2021-08-02T10:46:59+03:00 Сергій Петрович Касьян skasian@umo.edu.ua <p><em>Розглядаються стан та основні етапи розвитку дистанційного навчання в Україні. У виступі, також звертається увага на недоліки та переваги дистанційного навчання і перспективи його розвитку з урахуванням впливу технологій на суспільство та економіку.</em></p> 2021-09-02T00:00:00+03:00 Авторське право (c) 2021 Дистанційна освіта в Україні: інноваційні, нормативно-правові, педагогічні аспекти https://jrnl.nau.edu.ua/index.php/DEU/article/view/15774 НЕФОРМАЛЬНА ОСВІТА ВИКАДАЧІВ ЯК СПОСІБ ПОДОЛАННЯ ВИКЛИКІВ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ 2021-08-02T10:52:44+03:00 Галина Вікторівна Козаченко g.kozachenko@ukr.net Руслан Олександрович Козаченко g.kozachenko@ukr.net <p><em>У статті актуалізовано неформальну освіту викладача для набуття знань з технологій дистанційного навчання; виокремлено позитивні та негативні характеристики неформальної освіти; виділені нові цифрові інструменти онлайн-спілкування із здобувачами освіти.</em></p> 2021-09-02T00:00:00+03:00 Авторське право (c) 2021 Дистанційна освіта в Україні: інноваційні, нормативно-правові, педагогічні аспекти https://jrnl.nau.edu.ua/index.php/DEU/article/view/15775 ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ПРИ ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ МЕДИЧНИХ ДИСЦИПЛІН В УМОВАХ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ 2021-08-02T10:58:17+03:00 Олена Францівна Козлова kozlova.olena@pharm.zt.ua Олена Олександрівна Мосієнко mosiienko.olena@pharm.zt.ua Марія Станіславівна Новицька novytska.maria@pharm.zt.ua <p><em>Розглядається поняття «професійна компетентність» як інтегративна професійна характеристика фахівця, виокремлено основні компоненти, проаналізовані позиції сучасних вітчизняних і зарубіжних вчених стосовно цього питання. З’ясовані, критерії сформованості професійної компетентності фармацевтів.</em></p> 2021-09-02T00:00:00+03:00 Авторське право (c) 2021 Дистанційна освіта в Україні: інноваційні, нормативно-правові, педагогічні аспекти https://jrnl.nau.edu.ua/index.php/DEU/article/view/15776 ДИСТАНЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ ДЛЯ ФОРМУВАННЯ ПОЛІКУЛЬТУРНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ІНОЗЕМНИХ СТУДЕНТІВ ЗВО 2021-08-02T11:03:59+03:00 Анна Сергіївна Кременчук cremenchuk.a@gmail.com <p><em>У статті визначається роль освітніх технологій, які впроваджуються в умовах дистанційного навчання для формування полікультурної компетентності іноземних студентів закладів вищої освіти,.</em></p> 2021-09-02T00:00:00+03:00 Авторське право (c) 2021 Дистанційна освіта в Україні: інноваційні, нормативно-правові, педагогічні аспекти https://jrnl.nau.edu.ua/index.php/DEU/article/view/15777 МЕТОДИКО-ПРАКТИЧНІ ЗАСАДИ ВИКОРИСТАННЯ СИСТЕМИ MOODLE У ВИКЛАДАННІ ЕКОНОМІЧНИХ ДИСЦИПЛІН В ЗАКЛАДІ ФАХОВОЇ ПЕРЕДВИЩОЇ ОСВІТИ 2021-08-02T11:13:47+03:00 Дмитро Володимирович Кукушкін dk20170801@gmail.com Вікторія Вікторівна Колеснікова panivika230364@ukr.net <p><em>У статті розглянуті методико-практичні засади викладання економічних дисциплін у дистанційному або змішаному форматі за допомогою системи керування навчанням Moodle в закладі фахової передвищої освіти.</em></p> 2021-09-02T00:00:00+03:00 Авторське право (c) 2021 Дистанційна освіта в Україні: інноваційні, нормативно-правові, педагогічні аспекти https://jrnl.nau.edu.ua/index.php/DEU/article/view/15778 АНАЛІЗ ПОСИЛЕННЯ ОКРЕМИХ ФУНКЦІЙ ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ КОМПАНІЙ В УМОВАХ COVID 2021-08-02T11:20:59+03:00 Людмила Анатоліївна Лахтіонова Ludmilala@i.ua Володимир Олегович Захарченко 3805951@stud.nau.edu.ua <p><em>В статті розкрито роль власного капіталу в умовах пандемії </em><em>COVID-19. Виокремлені найбільш важливі функції власного капіталу, які забезпечують збереження успішної життєдіяльності компаній. Розкрито зміст функцій власного капіталу, роль яких особливо посилюється в умовах карантину та повного локдауну.</em></p> 2021-09-02T00:00:00+03:00 Авторське право (c) 2021 Дистанційна освіта в Україні: інноваційні, нормативно-правові, педагогічні аспекти https://jrnl.nau.edu.ua/index.php/DEU/article/view/15779 АНАЛІЗ ПРОБЛЕМ ВИКОРИСТАННЯ ЕКОНОМІЧНИХ РЕСУРСІВ КОМПАНІЙ В УМОВАХ COVID 2021-08-02T11:41:48+03:00 Людмила Анатоліївна Лахтіонова Ludmilala@i.ua Анастасія Максимівна Сотник anastasasotnik@gmail.com <p><em>В статті розкрито </em><em>сутність, складові, роль </em><em>та проблеми використання економічних ресурсів компаній в умовах пандемії </em><em>COVID</em><em>-19. Виокремлені </em><em>окремі </em><em>складові </em><em>економічних ресурсів</em><em>, які </em><em>є найбільш вразливими в умовах карантину та повного локдауну</em><em>. Розкрито пропозиції щодо усунення проблем їх використання, що забезпечить збереження успішної життєдіяльності компаній. </em></p> 2021-09-02T00:00:00+03:00 Авторське право (c) 2021 Дистанційна освіта в Україні: інноваційні, нормативно-правові, педагогічні аспекти https://jrnl.nau.edu.ua/index.php/DEU/article/view/15780 СТАНОВЛЕННЯ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ В ПІСЛЯДИПЛОМНІЙ ОСВІТІ 2021-08-02T11:48:16+03:00 Лариса Леонідівна Ляхоцька lllyahotska@gmail.com <p><em>У статті розглянуто генезис розвитку дистанційного навчання в системі післядипломної педагогічної освіти, визначені пріоритетні завдання закладів післядипломної педагогічної освіти в період розвитку цифрової економіки та суспільства.</em></p> 2021-09-02T00:00:00+03:00 Авторське право (c) 2021 Дистанційна освіта в Україні: інноваційні, нормативно-правові, педагогічні аспекти https://jrnl.nau.edu.ua/index.php/DEU/article/view/15781 ІННОВАЦІЇ В СУЧАСНІЙ ОСВІТІ 2021-08-02T11:50:57+03:00 Людмила Василівна Матюк lvmatiuk80@ukr.net <p><em>Проаналізовано впровадження інновацій в сучасну систему викладання в навчальному закладі.</em></p> 2021-09-02T00:00:00+03:00 Авторське право (c) 2021 Дистанційна освіта в Україні: інноваційні, нормативно-правові, педагогічні аспекти https://jrnl.nau.edu.ua/index.php/DEU/article/view/15782 ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІДЕНТИФІКАЦІЇ СУБ’ЄКТІВ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ ПІД ЧАС ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ В ЗВО 2021-08-02T12:04:28+03:00 Андрій Васильович Морозов morozov@ztu.edu.ua <p><em>Розглядається питання ідентифікації, аутентифікації та авторизації учасників освітнього процесу, що є особливо актуальним під час провадження освітнього процесу з використанням технологій дистанційного навчання. Пропонується система представлення ролей в електронному освітньому середовищі закладу вищої освіти, яка ґрунтуючись на ієрархічній структурі дозволяє створювати нові ролі з більш широкими або навпаки, обмеженішими правами доступу.</em></p> 2021-09-02T00:00:00+03:00 Авторське право (c) 2021 Дистанційна освіта в Україні: інноваційні, нормативно-правові, педагогічні аспекти https://jrnl.nau.edu.ua/index.php/DEU/article/view/15783 ПЕДАГОГІЧНІ АСПЕКТИ У ПІДГОТОВЦІ МЕДИЧНИХ І ФАРМАЦЕВТИЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ 2021-08-02T12:07:42+03:00 Олена Олександрівна Мосієнко mosiienko.olena@pharm.zt.ua Олена Францівна Козлова kozlova.olena@pharm.zt.ua <p><em>В статті розглянуті сучасні погляди на підготовку майбутніх медичних і фармацевтичних фахівців. Розкрита важливість застосування у їх підготовці практико-орієнтованого підходу, який дозволяє максимально наблизити навчальні умови до практичних ситуацій, з якими студенти можуть зіткнутися у майбутній професійній діяльності.</em></p> 2021-09-02T00:00:00+03:00 Авторське право (c) 2021 Дистанційна освіта в Україні: інноваційні, нормативно-правові, педагогічні аспекти https://jrnl.nau.edu.ua/index.php/DEU/article/view/15784 ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ 2021-08-02T12:13:55+03:00 Олексій Олегович Немчук alnemchuk@gmail.com Віктор Васильович Стрельбіцький vict141174@gmail.com <p><em>У статті аналізується використання сучасних технологій, а саме дистанційного навчання у вищому навчальному закладі. Розглянуто основні переваги та недоліки дистанційної освіти в сучасних умовах.</em></p> 2021-09-02T00:00:00+03:00 Авторське право (c) 2021 Дистанційна освіта в Україні: інноваційні, нормативно-правові, педагогічні аспекти https://jrnl.nau.edu.ua/index.php/DEU/article/view/15785 ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ ВИКЛАДАННЯ МАТЕМАТИКИ В УМОВАХ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ 2021-08-02T12:19:54+03:00 Олег Петрович Олійник oleh.oliinyk@npp.nau.edu.ua Світлана Володимирівна Олійник oliyniksveta30@gmail.com <p><em>Вивчення математики в закладах освіти є основним інструментом, за допомогою якого формується аналітичне, логічне та критичне мислення у майбутніх спеціалістів, який забезпечує вироблення таких навичок, як: аналітичне мислення і пошук інновацій, комплексне вирішення проблем, критичне мислення та аналіз, моніторинг та контроль, вміння аргументувати та інші.</em></p> <p><em>Виділено комплекс рекомендацій для підвищення рівня викладання математики в умовах дистанційного навчання.</em><em>.</em><em>Акцентовано увагу на необхідності неперервного моніторингу системи освіти стосовно її відповідності до потреб суспільства і викликів динамічного світу та новітніх технологій.</em></p> 2021-09-02T00:00:00+03:00 Авторське право (c) 2021 Дистанційна освіта в Україні: інноваційні, нормативно-правові, педагогічні аспекти https://jrnl.nau.edu.ua/index.php/DEU/article/view/15786 ПЛАТФОРМА STUDYSTREAM – СУЧАНЕ РІШЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ 2021-08-02T13:02:41+03:00 Олена Ігорівна Орлова Alrino1313@gmail.com <p><em>У статті розкриваються проблематика, способи і засоби організації самостійної навчальної діяльності студентів, особливо в організації самостійної роботи під час дистанційного навчання. Викладено рекомендації по використанню сучасної платформи StudySream для підтримки рівня самостійного навчання студентів.</em></p> 2021-09-02T00:00:00+03:00 Авторське право (c) 2021 Дистанційна освіта в Україні: інноваційні, нормативно-правові, педагогічні аспекти https://jrnl.nau.edu.ua/index.php/DEU/article/view/15787 ДУАЛЬНА ФОРМА ЗДОБУТТЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ ЯК ПРОДУКТ СОЦІАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА 2021-08-02T13:06:42+03:00 Ірина Володимирівна Перевозова Perevozova@ukr.net Сергій Андрійович Побігун pobigunserg@gmail.com <p><em>В статті актуалізується запровадження дуальної форми здобуття вищої освіти як продукту налагодженої співпраці всіх суб’єктів соціального партнерства з чітко визначеними сферами впливу та зворотнім зв’язком.</em></p> 2021-09-02T00:00:00+03:00 Авторське право (c) 2021 Дистанційна освіта в Україні: інноваційні, нормативно-правові, педагогічні аспекти https://jrnl.nau.edu.ua/index.php/DEU/article/view/15788 ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ АСПЕКТИ ДИСТАНЦІЙНОЇ ОСВІТИ 2021-08-02T13:11:01+03:00 Богдан Олександрович Піонтковський-Вихватень bohdan.piontkovskyi@npp.nau.edu.ua <p><em>У статті автор аналізує дистанційне навчання, його недоліки та переваги, розглянуто психолого-педагогічні аспекти та психофізіологічні особливості особистості в сприйнятті інформації.</em></p> 2021-09-02T00:00:00+03:00 Авторське право (c) 2021 Дистанційна освіта в Україні: інноваційні, нормативно-правові, педагогічні аспекти https://jrnl.nau.edu.ua/index.php/DEU/article/view/15789 ПРИБУТОК ПІДПРИЄМСТВА ТА ВІДОБРАЖЕННЯ ЙОГО В БУХГАЛТЕРСЬКОМУ ОБЛІКУ 2021-08-02T13:14:30+03:00 Оксана Василівна Попович 0668629028@ukr.net Наталія Віталіївна Кирик kirikn14@gmail.com <p><em>У статті розглядається проблема вдосконалення бухгалтерського обліку прибутку та його розподілу. Досліджено поняття «прибуток». Узагальнено сучасні підходи до порядку формування та використання прибутку. Проведено аналіз напрямків розподілу чистого прибутку компаній. </em></p> 2021-09-02T00:00:00+03:00 Авторське право (c) 2021 Дистанційна освіта в Україні: інноваційні, нормативно-правові, педагогічні аспекти https://jrnl.nau.edu.ua/index.php/DEU/article/view/15790 ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ ЯК ОСНОВА МОДЕРНІЗАЦІЇ ВИЩОЇ ОСВІТИ 2021-08-02T13:19:08+03:00 Оксана Василівна Попович 0668629028@ukr.net Світлана Володимирівна Філімонова Filimonova.sveta01@gmail.com <p><em>У статті розглядається важливість застосування інноваційних технологій у процесі підготовки висококваліфікованих, креативних, високоадаптивних та конкурентоспроможних фахівців. Розвиток сучасного суспільства характеризується інтенсивним впровадженням інноваційних та інформаційно-комунікаційних технологій у різних сферах. </em></p> 2021-09-02T00:00:00+03:00 Авторське право (c) 2021 Дистанційна освіта в Україні: інноваційні, нормативно-правові, педагогічні аспекти https://jrnl.nau.edu.ua/index.php/DEU/article/view/15791 ІНСТРУМЕНТИ АКТИВНОГО ЗАЛУЧЕННЯ МАЙБУТНІХ СОЦІАЛЬНИХ ПРАЦІВНИКІВ ДО ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 2021-08-02T13:22:51+03:00 Ірина Борисівна Савельчук iraut@ukr.net <p><em>У статті розглядається проблема залучення студентів до інноваційної діяльності засобами освітніх технологій професійної підготовки. Пріоритетним залишається питання ресурсного забезпечення, яке сприятиме створенню інноваційного освітнього середовища професійної підготовки. Акцентовано увагу на необхідності застосування інноваційних, інтерактивних технологій підготовки майбутніх соціальних працівників. Визначено інструменти, які можуть забезпечити активне залучення студентів до інноваційної діяльності. </em></p> 2021-09-02T00:00:00+03:00 Авторське право (c) 2021 Дистанційна освіта в Україні: інноваційні, нормативно-правові, педагогічні аспекти https://jrnl.nau.edu.ua/index.php/DEU/article/view/15792 ІННОВАЦІЇ У КОНТЕКСТІ СТАНОВЛЕННЯ ПОЛІТИЧНОЇ ОСВІТИ 2021-08-02T13:27:40+03:00 Тетяна Іванівна Сергієнко Sergienko7921@gmail.com <p><em>У статті розглядаються інновації у контексті становлення політичної освіти. Досліджено суть інновацій та понятійно-категоріальний апарат політичної освіти. Доведено що політична освіта для сучасного українського суспільства є допоміжним елементом у впровадженні демократичних принципів.</em></p> 2021-09-02T00:00:00+03:00 Авторське право (c) 2021 Дистанційна освіта в Україні: інноваційні, нормативно-правові, педагогічні аспекти https://jrnl.nau.edu.ua/index.php/DEU/article/view/15793 УДОСКОНАЛЕННЯ ЗМІСТУ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ У ГАЛУЗІ НАНОМАТЕРІАЛОЗНАВСТВА ШЛЯХОМ ВИКОРИСТАННЯ ПРОГРАМНОГО ПРОДУКТУ IMAGE J 2021-08-02T13:30:21+03:00 Яна Олександрівна Сичікова yanasuchikova@gmail.com Ігор Тимофійович Богданов rector@bdpu.org.ua <p><em>У статті представлено удосконалення змісту підготовки майбутніх фахівців у галузі наноматеріалознавства в умовах дистанційного навчання. Запропоновано використання програмного продукту для статистичного аналізу зразків наноматеріалів IMAGE J. Це дозволить проваджувати якісну системну підготовку фахівців в умовах відсутності можливості виконувати дослідження в лабораторіях. </em></p> 2021-09-02T00:00:00+03:00 Авторське право (c) 2021 Дистанційна освіта в Україні: інноваційні, нормативно-правові, педагогічні аспекти https://jrnl.nau.edu.ua/index.php/DEU/article/view/15794 ЕСТОНСЬКЕ «ОСВІТНЄ ДИВО», ЯКИМ МОЖЕ СКОРИСТАТИСЯ УКРАЇНА 2021-08-02T13:34:53+03:00 Віктор Ілліч Сіткар sitkarv@gmail.com Степан Вікторович Сіткар sitkars@gmail.com <p><em>Наголошується, що у всьому світі освіта розглядається як ключовий фактор стабільного розвитку держави.</em><em> Добрим прикладом для нас у цій сфері може бути естонський досвід. Як результат, країна </em><strong><em>–</em></strong><em> в лідерах рейтингу освітніх систем </em><em>за версією PISA</em><em>-2018 р. Естонськ</em><em>е </em><em>«освітн</em><em>є див</em><em>о» </em><em>полягає в тому, що </em><em>там</em><em>: 1</em><em>) право </em><em>здобути добру освіту мають усі, незалежно від індивідуальних особливостей дитини</em><em>; 2) акцентують увагу на тому, що школа починається з учителя</em><em>. Там </em><em>учителям дається набагато більше свободи у формуванні навчального плану, адже суворої формалізованої програми навчання немає. Очікування від учителя тільки одне </em><strong><em>–</em></strong><em> результат, але немає обмежень у способі його досягнення</em><em>. 3) естонських школярів виховують більш самостійними</em><em>. 4) там школа готує дітей до життя, а не тільки до ЗНО. Багато уваги вона приділяє формуванню соціальних навичок.</em><em> 5) дітей навчають поважати себе й інших.</em> <em>Отже, ч</em><em>и не це є головною цінністю європейського суспільства? </em></p> 2021-09-02T00:00:00+03:00 Авторське право (c) 2021 Дистанційна освіта в Україні: інноваційні, нормативно-правові, педагогічні аспекти https://jrnl.nau.edu.ua/index.php/DEU/article/view/15795 ЯК СТВОРИТИ ІДЕАЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ТЕКСТ НОВОЇ ПРИРОДИ ДЛЯ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ 2021-08-02T13:40:37+03:00 Марина Іванівна Скрипник marina_scripnik@ukr.net Тетяна Сергіївна Кравчинська tatyana.krav@ukr.net Наталія Петрівна Волинець volynets.nathaly@gmail.com <p><em>Дослідження з навчальної текстотеки, розвідки зі створення текстів, орієнтованих на використання різних платформ семіотичних систем, напрацювання з дизайну (графічного, веб) та візуалізації стало основою аналізу креолізований навчальних текстів. Досліджено підходи до класифікації таких текстів, окреслено найпопулярніші Е-ресурси для створення навчальних текстів нової природи.</em></p> 2021-09-02T00:00:00+03:00 Авторське право (c) 2021 Дистанційна освіта в Україні: інноваційні, нормативно-правові, педагогічні аспекти https://jrnl.nau.edu.ua/index.php/DEU/article/view/15796 ФОРМУВАННЯ ІНШОМОВНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ В УМОВАХ ВІРТУАЛЬНОГО ОСВІТНЬОГО ПРОСТОРУ – ВИМОГА СЬОГОДЕННЯ 2021-08-02T13:47:08+03:00 Дар’я Миколаївна Супрун Darya7@ukr.net <p><em>Зазначено останні інтернаціоналізаційні тенденції, що спостерігаються в світі; перераховано позитивні аспекти інтернаціоналізації вищої освіти, а також елементи культури університету, які необхідно розвивати в умовах інтернаціоналізації. Детально розглянуто спецкурс «Management – a component of psychologists’ professional training (Менеджмент – складова професійної підготовки психологів)». Доведено необхідність застосування компетентнісного підходу під час іншомовної підготовки. </em></p> 2021-09-02T00:00:00+03:00 Авторське право (c) 2021 Дистанційна освіта в Україні: інноваційні, нормативно-правові, педагогічні аспекти https://jrnl.nau.edu.ua/index.php/DEU/article/view/15797 ІТ-ІННОВАЦІЇ: МОЖЛИВІСТЬ ТА ПРОБЛЕМИ ВИБОРУ БУХГАЛТЕРСЬКИМИ СЛУЖБАМИ УКРАЇНИ АВТОМАТИЗОВАНИХ ПРОГРАМНИХ ПРОДУКТІВ 2021-08-02T13:51:09+03:00 Оксана Іванівна Ткаченко dimkarem@ukr.net <p><em>Стаття розкриває перспективи впровадження нових інформаційних технологій, що базуються на сучасних програмних продуктах.</em></p> 2021-09-02T00:00:00+03:00 Авторське право (c) 2021 Дистанційна освіта в Україні: інноваційні, нормативно-правові, педагогічні аспекти https://jrnl.nau.edu.ua/index.php/DEU/article/view/15798 ІННОВАЦІЙНА ПЕДАГОГІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ЯК РУШІЙНА СИЛА РОЗВИТКУ ОСВІТИ XXI СТОЛІТТЯ 2021-08-02T13:55:17+03:00 Вікторія Валентинівна Хмурова chyydo@ukr.net Мар’ям Марія Назарова M.Nazarova.FMTP.073.20@knute.edu.ua <p><em>Основною метою наукового дослідження є висвітлення педагогічної </em><em>діяльності </em><em>як одного з найважливіших чинників інноваційного розвитку</em><em> освіти</em><em> в час </em><em>інформаційних технологій</em><em>. У статті наведено коротку інформацію про педагогічні інновації. Особлива увага приділена навичкам</em><em>, якими повинен володіти сучасний </em><em>педагог.</em></p> 2021-09-02T00:00:00+03:00 Авторське право (c) 2021 Дистанційна освіта в Україні: інноваційні, нормативно-правові, педагогічні аспекти https://jrnl.nau.edu.ua/index.php/DEU/article/view/15799 ПЕРСПЕКТИВНІСТЬ І БЕЗПЕРСПЕКТИВНІСТЬ ДИСТАНЦІЙНОЇ ОСВІТИ 2021-08-02T14:00:12+03:00 Юрій Михайлович Ходанич yurahodanych@gmail.com <p><em>Розглядаються можливості та загрози дистанційної форми навчання, питання її перспективності та безперспективності. Наводиться власне розуміння сутності освітнього процесу, на основі чого робляться відповідні висновки.</em></p> 2021-09-02T00:00:00+03:00 Авторське право (c) 2021 Дистанційна освіта в Україні: інноваційні, нормативно-правові, педагогічні аспекти https://jrnl.nau.edu.ua/index.php/DEU/article/view/15801 ЗВІТ З УПРАВЛІННЯ: ІННОВАЦІЙНІ АСПЕКТИ 2021-08-02T14:09:49+03:00 Валентина Василівна Ходзицька valentinakneu@yahoo.com <p><em>У статті розкрито головні особливості складання Звіту з управління в Україні. Особливу увагу звернуто на його основні переваги та недоліки. Наведено основні складові, які звіт про управління має вміщувати. Проаналізовано законодавчий аспект цього питання, а саме чим регулюється, як трактується, які основні особливості, тощо. З</em><em>роблено висновок щодо нерівномірності складання звіту про управління різними галузями господарства. Детально охарактеризовані 5 основні етапи щодо підготовки звіту про управління. </em></p> 2021-09-02T00:00:00+03:00 Авторське право (c) 2021 Дистанційна освіта в Україні: інноваційні, нормативно-правові, педагогічні аспекти https://jrnl.nau.edu.ua/index.php/DEU/article/view/15802 ВИКОРИСТАННЯ ДИСТАНЦІЙНИХ МЕТОДІВ НАВЧАННЯ В СУЧАСНІЙ ОСВІТІ 2021-08-02T14:12:23+03:00 Ксенія Володимирівна Черненко kseniya.chernenk@pdaa.edu.ua <p><em>Зміст даної статті відображає стан, проблеми та перспективи дистанційного навчання в умовах карантинних заходів в Україні, а також з метою підвищення самоосвіти та кваліфікації. Проаналізовано переваги та недоліки дистанційного навчання.</em></p> 2021-09-02T00:00:00+03:00 Авторське право (c) 2021 Дистанційна освіта в Україні: інноваційні, нормативно-правові, педагогічні аспекти https://jrnl.nau.edu.ua/index.php/DEU/article/view/15803 ПРИНЦИПИ ТА ФУНКЦІЇ УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ У СИСТЕМІ ПУБЛІЧНИХ ЗАКУПІВЕЛЬ 2021-08-02T14:16:27+03:00 Людмила Віталіївна Чижевська chizhev@ztu.edu.ua Вікторія Олександрівна Псьота vikadrach6@gmail.com <p><em>У статті розкривається трансформація принципів та функцій управлінського обліку у зв’язку із модернізацією системи державного управління з метою виконання основних завдань, передбачених введенням нових правил здійснення публічних закупівель.</em></p> 2021-09-02T00:00:00+03:00 Авторське право (c) 2021 Дистанційна освіта в Україні: інноваційні, нормативно-правові, педагогічні аспекти https://jrnl.nau.edu.ua/index.php/DEU/article/view/15804 ПСИХОЛОГІЧНИЙ СТАН ГОТОВНОСТІ ДО ДИСТАНЦІЙНОГО І ОНЛАЙН НАВЧАННЯ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ В УМОВАХ ФОРМАЛЬНОЇ І НЕФОРМАЛЬНОЇ ОСВІТИ 2021-08-02T14:20:16+03:00 Ярослава Леонідівна Швень zolotaslava@ukr.net <p><em>Досліджено психологічний стан готовності педагогічних працівників до дистанційного і онлайн навчання в умовах неперервної освіти – системі формальної і неформальної освіти; проаналізовано дані опитування з метою психолого–педагогічної оптимізації ефективності навчання в умовах освіти дорослих.</em></p> 2021-09-02T00:00:00+03:00 Авторське право (c) 2021 Дистанційна освіта в Україні: інноваційні, нормативно-правові, педагогічні аспекти https://jrnl.nau.edu.ua/index.php/DEU/article/view/15805 НОВІТНІ ПІДХОДИ ДЛЯ ФОРМУВАННЯ У МОЛОДІ ІНТЕРЕСУ ДО ЗАНЯТЬ ФІЗИЧНОЮ КУЛЬТУРОЮ І СПОРТОМ 2021-08-02T14:26:40+03:00 Олена Миколаївна Школа alesikk1974@gmail.com Юрій Олегович Лесніков Lesnikovurij90@gmail.com <p><em>Фізичне виховання є невід’ємною частиною освітнього процесу. В статті зазначається пошук ефективних підходів для прищеплення молоді інтересу до занять фізичною культурою і спортом, запроваджується використання новітніх технологій у системі фізичного виховання. </em></p> 2021-09-02T00:00:00+03:00 Авторське право (c) 2021 Дистанційна освіта в Україні: інноваційні, нормативно-правові, педагогічні аспекти https://jrnl.nau.edu.ua/index.php/DEU/article/view/15806 КОНТРОЛЬ ЗНАНЬ ТА УМІНЬ СТУДЕНТІВ КОЛЕДЖУ В УМОВАХ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ 2021-08-02T14:33:13+03:00 Тетяна Андріївна Ямкова t.yamkovaya@ukr.net Олександр Юрійович Ямковий Yamkovoysasha@ukr.net <p><em>У статті </em><em>здійснено аналіз методів та форм контролю знань та умінь студентів в дистанційному навчанні.</em></p> 2021-09-02T00:00:00+03:00 Авторське право (c) 2021 Дистанційна освіта в Україні: інноваційні, нормативно-правові, педагогічні аспекти