Про журнал

Дистанційна освіта в Україні: інноваційні, нормативно-правові, педагогічні аспекти  / Distance education in Ukraine: innovative, normative-legal, pedagogical aspectsЕлектронний науковий журнал «Дистанційна освіта в Україні: інноваційні, нормативно-правові, педагогічні аспекти» / «Distance education in Ukraine: innovative, normative-legal, pedagogical aspects» заснований у   2021 р.       Головною метою видання електронного збірника наукових праць «Дистанційна освіта в Україні : інноваційні, нормативно-правові, педагогічні аспекти» / «Distance education in Ukraine: innovative, normative-legal, pedagogical aspects»  є   висвітлення питань становлення та розвитку дистанційної освіти у світі,  використання сучасних інформаційних технологій в освітній діяльності, консолідації світових зусиль із розвитку новітніх освітніх  інформаційно-комунікаційних та комп’ютерних технологій та засобів навчання, досягнутих інновацій в освіті та науці з урахуванням міжнародного досвіду.

Основні проблемні питання (напрями) які розглядаються у науковому збірнику, стосуються:

- становлення дистанційного навчання та його подальшого розвитку, 

- теоретико-методологічних та психолого-педагогічних аспектів формування професійної компетентності студентів у процесі дистанційного навчання;

-  якості освіти та технологій у середній та вищій школі;

- упровадження інноваційних, інформаційно-комунікаційних і комп’ютерних технологій та засобів навчання у професійній освіті;

- інновацій в освіті та науці як силі XXI століття.

Завдання наукового збірника

- висвітлення результатів досліджень у галузі дистанційної освіти та дистанційної форми навчання, які характеризуються високим рівнем актуальності, достовірності та наукової новизни;

- відображення інновацій в  освіті  і науці  ХХІ століття;

- забезпечення дотримання встановлених вимог до наукових  видань;

- залучення іноземних фахівців до співпраці та рецензування статей;

- підвищення привабливості збірника для читачів   за рахунок ретельного відбору наукових статей та публікації високоякісних наукових досліджень.

В електронному науковому збірнику висвітлюються результати оригінальних наукових досліджень вітчизняних та зарубіжних авторів.  

Збірник рекомендований науковцям, докторантам, аспірантам, науково-педагогічним та педагогічним працівникам, а також всім, хто цікавиться останніми досягненнями в розвитку дистанційній освіти та науки в цілому.

Засновник і видавець -  Національний авіаційний університет, м. Київ, Україна.

Організатор і виконавець -  Інститут розвитку освіти НАУ, м. Київ, Україна

Періодичність виходу – 1 раз на рік.

Мова видання: українська, англійська.