№ 38 (2018)

Зміст

Мовознавство. Перекладознавство

СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧНЕ НАПОВНЕННЯ КОНЦЕПТУ «ВІЙНА» У ЛІНГВІСТИЧНИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ PDF
Євгенія ВАСЯНОВИЧ 5-10
АВТОРСЬКІ НОВОТВОРИ ЯК ДЖЕРЕЛО ЗБАГАЧЕННЯ ЛІТЕРАТУРНОЇМОВИ І ПРОФЕСІЙНОЇ ЛЕКСИКИ PDF
Тетяна ДЯЧУК 10-15
ХАРАКТЕРИСТИКА І ОСОБЛИВОСТІ СЕМАНТИЧНИХ КАТЕГОРІЙ У СЛОВОТВОРЕННІ СУЧАСНОЇ НІМЕЦЬКОЇ МОВИ PDF
Віктор КУЛЬЧИЦЬКИЙ, Тетяна РЯБОКУЧМА 15-21
ТЕМА-РЕМАТИЧНА СТРУКТУРА ЯК ЗАСІБ ЕФЕКТИВНОГО ВІДТВОРЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ПОВІДОМЛЕНЬ У ПЕРЕКЛАДІ (НА МАТЕРІАЛІ ТИПОВИХ ТЕКСТІВ ОГОЛОШЕНЬ В АЕРОПОРТАХ ТА НА БОРТУ ПОВІТРЯНИХ СУДЕН) PDF
Марина, ПИЛИПЧУК, Ольга ГНАТІВ 21-26
ТЕХНОЛОГІЯ СТОРІТЕЛЛІНГУ В СИСТЕМІ ФОРМУВАННЯ ФАХОВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ПЕРЕКЛАДАЧІВ PDF
Марина РУДІНА, Оксана ШВАНОВА 26-31
ПОВІДОМЛЕНЯ ПРО МІГРАЦІЮ ТА ПЕРЕСЕЛЕНЦІВ У ІНТЕРНЕТ-ЗМІ: ОСОБЛИВОСТІ МАС-МЕДІЙНОГО ДИСКУРСУ PDF
Надія СЕНЧИЛО 31-36
ДІАХРОНІЧНИЙ АСПЕКТ СЕМАНТИЧНОЇ СТРУКТУРИ СЛОВА (НА ПРИКЛАДІ ІМЕННИКІВ ЗІ ЗНАЧЕННЯМ «ПРИКРАСА») PDF
Анастасія СІБРУК 36-42
НАВИЧКИ МІЖОСОБИСТІСНОГО СПІЛКУВАННЯ У КОМУНІКАТИВНОМУ ПРОЦЕСІ: З ОГЛЯДУ ПОЗИЦІЇ ГУМАНІСТИЧНОЇ ТЕОРІЇ PDF
Касим ТАТЛИЛИОГЛУ 42-49

Літетратурознавство. Фольклористика

СУЧАСНА ПОЛЬСЬКА ЛІТЕРАТУРА ПРО УКРАЇНУ ТА УКРАЇНЦІВ: КЛЮЧ ДО УНИКНЕННЯ СТЕРЕОТИПІЗАЦІЇ PDF
Олена ГУДЗЕНКО 49-53
ТРАНСФОРМАЦІЯ ТРАДИЦІЙНИХ ВІРУВАНЬ УКРАЇНЦІВ У СУЧАСНОМУ ПОБУТІ Й БЕЛЕТРИСТИЦІ PDF
Олена ДАНИЛІНА, Тетяна ЧУХЛІБ 53-59
АУТИЧНЕ МИСЛЕННЯ ЯК ВИЯВ ПОСТПОСТМОДЕРНІСТСЬКОГО СВІТОГЛЯДУ (НА МАТЕРІАЛІ РОМАНУ «ДИВНИЙ ВИПАДОК ІЗ СОБАКОЮ ВНОЧІ» МАРКА ГЕДДОНА) PDF
Дмитро ДРОЗДОВСЬКИЙ 59-66
ЗВИЧАЄВА ДОМІНАНТА УКРАЇНСЬКОЇ НАРОДНОЇ БАЛАДИ PDF
Олена ІВАНОВСЬКА 66-71
ДОЛЯ РЕПРЕСОВАНОГО ПИСЬМЕННИКА ОЛЕКСАНДРА СОКОЛОВСЬКОГО (ЗА МАТЕРІАЛАМИ АРХІВНО-КРИМІНАЛЬНОЇ СПРАВИ) PDF
Ярослава КРАВЧЕНКО 71-76
ЛІНГВОКУЛЬТУРНИЙ ТИПАЖ «ЕКСКУРСОВОД» (НА МАТЕРІАЛІ АНЕКДОТІВ) PDF
Інна ЛИНЧАК 76-81
КУЛЬТУРОЗНАВЧІ ЗАСАДИ НІМЕЦЬКОГО ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВА: МЕТОДОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ PDF
Світлана МАЦЕНКА 81-88
ПАРАДИГМА ЖІНОЧИХ ОБРАЗІВ УКРАЇНСЬКОЇ ЧАРІВНОЇ КАЗКИ PDF
Олеся НАУМОВСЬКА 88-94
РЕПРЕСОВАНИЙ ГУМОР: ДОЛЯ ПИСЬМЕННИКА ЮХИМА ҐЕДЗЯ В КОНТЕКСТІ ПЕРІОДУ СТАЛІНСЬКОГО ТЕРОРУ PDF
Тетяна ШЕПТИЦЬКА 94-100


Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства - Некомерційна - Без похідних творів 3.0 Неадаптована